บริการวิชาการ

179adaabdd1e9371602956ce5a4187c3.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มิถุนายน 2567

01/06/2024

b5795515d87d3737f3a9b8f1984eef40.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มีนาคม 2567

01/03/2024

1fe451b267b7d06713e17f56747cc6b7.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

01/02/2024

9422ea350089b16fe232f7ea323b46f0.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มกราคม 2567

01/01/2024

1559390238f8ccf8368271d687461bd7.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน ธันวาคม 2566

01/12/2023

93a4c4f3920ec7b4d4176bbab776b134.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

20/11/2023

177fcda5277d17ff3921fd7542c7b4c2.jpg

คณะครูโรงเรียนบ้านสบป่อง นำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งาน Canva

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านสบป่อง นำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งาน Canva ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดย ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 จำนวน 17 คน ร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี #และใช้เทคโนโลยี AR

06/10/2023

b12e7e5cea0a84a33432a3e6fe82b0b0.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบห

31/08/2023

d2da06c50ee0447f3c41c4aa24550d43.jpg

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถนำไปใ

27/07/2023

a081e3a3ce3b25b00487bf0218f80ff6.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การขายผ่านสื่อออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์ไทใหญ่ศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การขายผ่านสื่อออนไลน์ โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิ

26/07/2023

6bcba06f54beceb7ba479addb7fdd1f7.jpg

เข้าร่วมกิจกรรม Youth Co:Lab Regional Summit 2023 ณ องค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน, นางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร บุคลากร และ นางสาวจันทร์หอม รัตนชัยรัมภา ศิษย์เก่าวิทยาลัยช

17/07/2023

4d5b59b1e6873970e826bf485d4d8f92.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบห

10/07/2023

3fdd7de6d498c969180b7ef26bf8be11.jpg

บรรยายให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ การใช้งาน Canva สำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บรรยาย ให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ การใช้งาน Canva สำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล และ งานนำเสนอ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ศู

02/07/2023

387910228bb6d9843faf2e09469423e8.jpg

บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ แนวทางการผ่านสื่อออนไลน์และการขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และการเล่าเรื่อง แก่กลุ่มวิสหกิจชุมชน อำเภอแม่สะเรียง

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ แนวทางการผ่านสื่อออนไลน์และการขายของออนไล

16/06/2023

f4923e5b9c95e882209de63e9b7236da.jpg

เข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเยาวชน เพื่อสังคม

เข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเยาวชน เพื่อสังคม ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง UNDP Thailand, TK Park และเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการในการนำเอาความรู้พัฒนาเยาวชนด้านธุรก

15/06/2023

2a4d8401b5cd50e3aa69262ca22b221a.jpg

บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ แนวทางการขายผ่านสื่อออนไลน์และการขายผ่านแพลตฟอร์มFacebook, TikTok เทคนิคการถ่ายภาพ การแต่งภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ แนวทางการขายผ่านสื่อออนไลน์และการขายผ่านแพลตฟอร์มFacebook, TikTok เทคนิคการถ

13/06/2023

d9ac35e24da19a648d6399e34b0a43d7.jpg

บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ แนวทางการขายผ่านสื่อออนไลน์, การขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และ เทคนิคการถ่ายภาพ แต่งภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ แนวทางการขายผ่านสื่อออนไลน์, การขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และ เทคนิคการถ่ายภาพ แต่งภาพ เพื่อการประชาสั

01/06/2023

3e8287e6e9f045578eede2e163bdbb50.jpg

บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การจัดทำแบรนด์ / ตราสินค้า ช่องทางการจำหน่ายและการตลาดออนไลน์ แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นที่ตำบลหัวปูลิง ณ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การจัดทำแบรนด์ / ตราสินค้า ช่องทางการจำหน่ายและการตลาดออนไลน์ แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นที่ตำบลหัวปูลิง ณ โรงเรียนบ้านห้วย

24/05/2023

8dc941d3b0944a5e2c89147f606baae1.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มีนาคม 2566

01/03/2023

67f53d41dbff3bc54bae80a0e1421545.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

01/02/2023

d071858a293c74737d473907a17cae9a.JPG

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่บุคลากรในสังกัด จำนวน 20 คน

18/01/2023

4df01862377e9d1416f13417cbb84489.JPG

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนธันวาคม 2565

08/12/2022

7154d8451f05321d4e2bb445e8690c1f.jpg

เรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Davinci สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ป. 5 – 6 จำนวน 34 คน

16/11/2022

c8b7323e272d5ab8c473bed0d2074eb1.jpg

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ผาบ่อง

โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู้สูงวัยตำบลผาบ่อง ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ผาบ่อง

20/10/2022

cb76cb7539b8f3a0507a48e561420876.JPG

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา

โดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ และบุคลากร บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำสื่อดิจิทัล

04/10/2022

8b2488573d5db98bf8fdb141422d4884.JPG

โรงเรียนอนุบาลบรรณาวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบรรณาวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

14/09/2022

58ffb60bd9b86ff29998efc5301be057.jpg

อบรมให้ความรู้ หลักสูตรการตลาดออนไลน์

นย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ บุคลากร และ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการและนอกประจำการ

11/09/2022

764ee66dab78f5f0f43f9308d643f986.jpg

เผยแพร่ให้ความรู้ ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24/06/2022

fdb76f23b799e5a50f00ef4424530fe5.jpg

สพม.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

แก่คณะครูจาก 7 อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลักสูตรระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

16/06/2022

6f8207d8f129b969d814267a12559e35.jpg

อบรม การใช้งาน Application CANVA และ KineMaster

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom

12/05/2022

3fa28a1361f385bef99292ae45fb5b8a.jpg

โรงเรียนบ้านป่าลาน

เรียนรู้การถ่ายภาพ และการไลฟ์สดขายของผ่าน Facebook

22/03/2022

f704737a7a6c9d8364297fca72411ac2.jpg

โรงเรียนบ้านแม่สะงา

เข้าเรียนรู้การใช้โปรแกรม Paint

11/03/2022

e8f7b2b7210f3d23b7707e5d5d44b820.jpg

โรงเรียนบ้านห้วยผา

อบรมหลักสูตรการตัดต่อคลิปวิดีโอบนมือถือด้วย Application Kinemaster

23/11/2021

24326b25367a68f67341525453076a18.jpg

นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย

อบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอ ด้วยมือถือ

28/08/2021

f2da8250ade502585a217ac9acf63aa8.jpg

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

แนะนำการสร้างช่อง Youtube นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวแม่ฮ่องสอน

13/07/2021

611cd9166914d4708b435e76e11b4466.jpg

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

การบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้าง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

22/06/2021

2dcf99eedfce927b8d41c1efef210f1f.jpg

อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นวิทยากร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

18/06/2021

69b5c06225930b8cb03afb4224821e41.jpg

กลุ่มเกษตรอินทรีย์แปรรูป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเพจจำหน่ายสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์แปรรูป

16/06/2021

dd82eed2bb61fbaf3b16d27a8d40add2.jpg

บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

บรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoscape ชั้น ป.4-6

17/03/2021

f80b92036e1c30c1da173b2ee2ccaf15.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

การขายสินค้าออนไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้ Social Media

09/03/2021

52426c9d416fe3d0b80457caa8fc76d7.jpg

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

09/03/2021

181318269b1dbabeb0d9ef6f9570f010.jpg

โรงเรียนเทศบาล 3

อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ Google

08/03/2021

787d0a71b6ae5c702ed649127a2d6a46.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2563

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

23/02/2021

f0a8a6b9bfd7a509dbf3468dc09bfb8e.jpg

โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint

21/10/2020

80e5318922082eadec4d45408dc448bb.jpg

โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่

การตกแต่งภาพเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Paint

14/10/2020

78537d521676700e5d3da2cc5b6733a6.jpg

โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่

อบรมการทำแผ่นพับ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word

06/10/2020

712a2b9286d48d8914f0be39f5ecd054.jpg

โรงเรียนบ้านห้วยผา โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา และโรงเรียนบ้านป่าลาน

ให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

14/09/2020

637f4e3750d0c3efebc5b345fd00a7f7.jpg

โรงเรียนบ้านสบป่อง

อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop

27/02/2020

d3e58b0a7a7cee8ed1bd0d2a60e97b03.jpg

โรงเรียนเทศบาล 3

อบรมการวาดการ์ตูนด้วย Photoshop

11/02/2020

7a814c3410ae58bd7d0f0bdc23660174.jpg

โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.1 - ป.6

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

05/02/2020

d44eb32bae2d55ddcfff220d60342873.jpg

รงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/2

อบรมการใช้งานโปรแกรม PowerPoint

04/02/2020

c4ccfb399390bd8a357e0be4c8baa61b.jpg

โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/1

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

28/01/2020

f54a9801dad6d338ea78f43f44efabe2.jpg

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/2

อบรมการสร้างงาน Infographic

23/01/2020

78d6b90f1451f9202b392b754039cc45.jpg

โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/1

อบรมการสร้างงาน Infographic

22/01/2020

cd9abdb9c0f1a489bd477c4dcf41a550.jpg

โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น 4/2

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

14/01/2020

7d25561371ff7e8a0b0bca9e94f522f5.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint

โรงเรียนบ้านคาหาน ชั้น ป.5

08/01/2020

2ecf68f894faaa88f930a618f6a39324.jpg

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/1

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

07/01/2020

9499e2103212584031ec01394eb0f31f.jpg

โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.3/2

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

24/12/2019

84bb988a5cf1798fe47b04e6fd51fb7c.jpg

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

23/12/2019

87d68affc1ed72942b9b6ad7ebc10396.jpg

โรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.5 - ป.6

อบรมการตัดต่อวิดีโอ

19/12/2019

01fb8e3be5e6b0de25460467ff5c16ed.jpg

โรงเรียนบรรณวิทย์ ชั้น ป.4

อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop

18/12/2019

875ad602b9aaa318d23604d6ab83746c.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.3/1 17 ธันวาคม 2562

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.3/1 จำนวน 27 คน วันที่ 17 ธันวาคม 2562

17/12/2019

df94853f7e334bd4bdad2a76ac5a6212.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.4 - ป.6 12 ธันวาคม 2562

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 35 คน วันที่ 12 ธันวาคม 2562

12/12/2019

897b22747057ed493a67b11ab04e0694.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.3 - ป.4 11 ธันวาคม 2562

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.3 - ป.4 จำนวน 22 คน วันที่ 11 ธันวาคม 2562

11/12/2019

21008c4ab6cefd1df33fbce5a16f6a15.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.5 - ป.6 4 ธ.ค. 2562

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.5 - ป.6 จำนวน 7 คน วันที่ 4 ธันวาคม 2562

04/12/2019

3dc7706b67d618a1608196163befbcfc.jpg

อบรมการจัดทำสื่อ E-book โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ชั้น ป.4 - ป.6 4 ธ.ค. 2562

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำสื่อ E-book โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 26 คน วันที่ 4 ธันวาคม 2562

04/12/2019

b8937615dd453137eed33a9802c0ff58.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนน้ำเพียงดิน ชั้น ป.3 - ป.6 20 พ.ย. 2562

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนน้ำเพียงดิน ชั้น ป.3 - ป.6 จำนวน 19 คน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

20/11/2019

bfcf099a3d64cfd5ca5eb30dc6e90368.jpg

อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.6 13 พ.ย. 2562

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.6 จำนวน 26 คน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

13/11/2019

13837203c30da8759cdcef6b4d4afba7.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.4 12 พ.ย. 2562

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.4 จำนวน 22 คน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

12/11/2019

a5ad8da0e49b859d8b5f43e04ddcfb3c.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา 17 ก.ย. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.6/2 จำนวน 29 คน วันที่ 17 กันยายน 2562

17/09/2019

9179a7b06b86199315379b1e1f16fed4.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา 10 ก.ย. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.6/2 จำนวน 30 คน วันที่ 10 กันยายน 2562

10/09/2019

75bc89dd16d133c1d398456edea7b51e.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 5 ก.ย. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการ อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 35 คน วันที่ 5 กันยายน 2562

05/09/2019

48fe53ff2cdd3b5cb2bf1c40165e27da.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 4 ก.ย. 2562

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 36 คน วันที่ 4 กันยายน 2562

04/09/2019

9f3bb0aa3067f239a87aaa68ed9077af.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา วันที่ 3 ก.ย. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/2 จำนวน 32 คน วันที่ 3 กันยายน 2562

03/09/2019

b0a1b19aa7ec5fd23b50e3022f5a0f92.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Paint โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ วันที่ 30 ส.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Paint โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ป.2 - ป.3 จำนวน 38 คน วันที่ 30 สิงหาคม 2562

30/08/2019

bb24411d669a061febc1e2ffd5ea3b1f.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ วันที่ 29 ส.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ชั้น ป.6 จำนวน 37 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2562

29/08/2019

bd6f24515ef54e676ac479cd6a3ad4f7.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Paint โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ วันที่ 28 ส.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Paint โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ชั้น ป.3 จำนวน 60 คน วันที่ 28 สิงหาคม 2562

28/08/2019

2722db78667a29a2c431d2a9f4d43420.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา วันที่ 27 ส.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/1 จำนวน 35 คน วันที่ 27 สิงหาคม 2562

27/08/2019

abe42986a1afeec6d4ec60361dab2c5e.jpg

อบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนบ้านนาปลาจาด วันที่ 22 ส.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.3 - ป.6 จำนวน 19 คน วันที่ 22 สิงหาคม 2562

22/08/2019

07af5e1aa665fca24b359b2b42601c23.jpg

อบรมการจัดทำ E-book โรงเรียนบ้านห้วยผา วันที่ 21 ส.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book โรงเรียนบ้านห้วยผา ชั้น ป.6 จำนวน 11 คน วันที่ 21 สิงหาคม 2562

21/08/2019

1a136ad3bf74b1ae537a4f33d2b2e699.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถมศึกษา วันที่ 20 ส.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.4/2 จำนวน 32 คน วันที่ 20 สิงหาคม 2562

20/08/2019

0b631794c6ace14d3622bce146df4cd6.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนบ้านในสอย วันที่ 15 ส.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.5 จำนวน 34 คน วันที่ 15 สิงหาคม 2562

15/08/2019

bfed321a4ac313527d1af89737238fed.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านในสอย วันที่ 14 ส.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.2 - ป.3 จำนวน 37 คน วันที่ 14 สิงหาคม 2562

14/08/2019

1f193b28f298578fa373e91e78052a7d.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา วันที่ 13 ส.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.4/1 จำนวน 34 คน วันที่ 13 สิงหาคม 2562

13/08/2019

dad19acb170b49592c374ce87208856f.jpg

อบรมการตกแต่งภาพและสร้างงานกราฟิก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 6 ส.ค 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพและสร้างงานกราฟิก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.5/1 จำนวน 25 คน วันที่ 6 สิงหาคม 2562

06/08/2019

acc226a80a1505a360efe9aaa43f35f3.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1 ส.ค 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ชั้น ป3 - ป.6 จำนวน 32 คน วันที่ 1 สิงหาคม 2562

01/08/2019

23291e8d6c3ef0fdccb2c27f01f688b5.jpg

อบรมการตกแต่งภาพและสร้างงานกราฟิก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 30 ก.ค 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพและสร้างงานกราฟิก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/3 จำนวน 38 คน วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

30/07/2019

3eb797bfe8bb97fa7ec65c76db22cbe3.jpg

อบรมการสร้างงานกราฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านใหม่ 25 ก.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างงานกราฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.3 - ป.4 จำนวน 22 คน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

25/07/2019

07c7f60c9c8e4c14353a61b076bd0b35.jpg

อบรมการตกแต่งภาพและสร้างงานกราฟิก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 23 ก.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพและสร้างงานกราฟิก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/2 จำนวน 26 คน วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

23/07/2019

4662a60bfca8e07f0e04074ff6b7c2b8.jpg

อบรมการสร้างงานกราฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ 19 ก.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างงานกราฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 37 คน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

19/07/2019

d1986929ede6fba49aa60aec0ff12e74.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Power Point โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ 18 ก.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Power Point โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป4 - ป.6 จำนวน 36 คน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

18/07/2019

5597cdca945a9fb992f67c8e831e133d.jpg

อบรมการจัดทำ e-book โรงเรียนบ้านใหม่ 11 ก.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ e-book โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 34 คน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

11/07/2019

2229b35a3c93a05e9f5546f26fc452b1.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Power point โรงเรียนบ้านสบสอย 10 ก.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานโปรแกรม Power Point โรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.5 -ป.6 จำนวน 7 คน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

10/07/2019

b6a474927e22895e6e91a96fd36d9478.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 4 ก.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.5 - ป.6 จำนวน 27 คน วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

04/07/2019

531cf946c159a5389a21dfdebfe8ad49.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 3 ก.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.3 - ป.4 จำนวน 22 คน และโรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.5 - ป.6 จำนวน7 คน วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

03/07/2019

566f2527a273a128893df23af6dab419.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 2 ก.ค. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/1 จำนวน 31 คน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

02/07/2019

0182905d1dd6953aa2856f36e465b65e.jpg

อบรมสามเณร 24 มิ.ย. 62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอรืและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สามเณรโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธาตุดอยกองมู จำนวน 43 รูป วันที่ 24 มิถุนายน 2562

24/06/2019

75984aa438109687c2e63c3ab4500aa1.jpg

อบรมสามเณร 17 มิ.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word สามเณรโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธาตุดอยกองมู จำนวน 43 รูป วันที่ 17 มิถุนายน 2562

17/06/2019

a2b54c8d1f6de1a5b3531e6f350cab5f.jpg

กิจกรรม Summer Course ทำอาหารฉบับเด็ก ๆ “แซนวิชมหัศจรรย์” 26 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

26/04/2019

3318b97443b13f22ae7964bc7cf87d70.jpg

กิจกรรม Summer Course ทำอาหารฉบับเด็ก ๆ “เล่าเส้นเป็นเรื่อง” 25 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

25/04/2019

fc4bea5d1ca0a0b09efb7239cc99436e.jpg

กิจกรรม Summer Course ไอทีพาเพลิน “App อะไรง่ายนิดเดียว” 24 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

24/04/2019

aaba570ebb7c9eb5c46bab0e2aa20b0a.jpg

กิจกรรม Summer Course ไอทีพาเพลิน “วาดการ์ตูน" 23 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

23/04/2019

ce147068b0924a9585aa5460e5ce54f1.jpg

กิจกรรม Summer Course รักการอ่าน “US-Thai Friendship” 22 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

22/04/2019

3935ea873ce4e42228f2cfab8a34d942.jpg

กิจกรรม Summer Course ทดลองวิทยาศาสตร์ "ภูเขาไฟลาวา"กับ"แรงดันจากน้ำ" 19 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

19/04/2019

feb1e9ed21e1eb6f2c12db0d3486e72f.jpg

กิจกรรม Summer Course "CPR" By หมอมิ้น 18 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

18/04/2019

1a1f428a81c96b90db3a60e259cc6b1e.jpg

กิจกรรม Summer Course แข่งขันปั้นดินน้ำมัน “เศรษฐกิจพอเพียง” 11 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

11/04/2019

3d578894a0f3b607dbdaa8a532a14822.jpg

กิจกรรม Summer Course แข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน “กินวิบาก” 10 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

10/04/2019

ff47b23e95a3f10d376b79bcd4a6d904.jpg

กิจกรรม Summer Course " ธรรมชาติบำบัด" 9 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

09/04/2019

fe3680d196327a6cf2f66089ed61473f.jpg

กิจกรรม Summer Course " งานประดิษฐ์สร้างสรรค์" 5 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

05/04/2019

cbcf69bb068af78efb7949e5692872ad.jpg

กิจกรรม Summer Course "ภาษาอังกฤษพาเพลิน" 1-4 เม.ย.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Summer Course สำหรับเยาวชนอายุ 6 - 12 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2562 (เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

04/04/2019

f4805e7363e9d8c05741a7b04dcb817f.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 7 มี.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ชั้น ป.3-ป.4 จำนวน 16 คน วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้

07/03/2019

bc4e6f935cdaf37805e4ed2b8b0d9e74.jpg

อบรมการสร้าง e-book ด้วย Flip Album โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 6 มี.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้าง e-book ด้วย Flip Album โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 22 คน วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่อ

06/03/2019

9336d9cf4b6e80bcb391328fc3efb5fb.jpg

อบรมการสร้างและออกแบบ infographic โรงเรียนบ้านแม่ละนา 28 ก.พ.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างและออกแบบ infographic โรงเรียนบ้านแม่ละนา จำนวน 40 คน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

28/02/2019

c7885cc1ee2b329b349d796fb29da963.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 26 ก.พ.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.3/2 จำนวน 32 คน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

26/02/2019

49be9f27b82f0422c16311e989f60637.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 13 ก.พ.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.3/1 จำนวน 21 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

13/02/2019

51184223946765a108203ee236f79fc6.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านห้วยแก้วล่าง 13 ก.พ.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านห้วยแก้วล่าง ชั้น ป.2 และ ป.5 จำนวน 9 คน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียน

13/02/2019

e2eebf1d0080f62f5c3c04c6eb15d1a0.jpg

อบรมการออกแบบ infographic โรงเรียนบ้านใหม่ 30 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการออกแบบ infographic โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 35 คน วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

30/01/2019

f0aedd96b6245130139b86feeb77eb40.jpg

อบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต โรงเรียนบ้านคาหาน 24 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต โรงเรียนบ้านคาหาน ชั้น ป.4-ป.5 จำนวน 31 คน วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

24/01/2019

d727d430d24ed7877e1e53c961c66f66.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา 22 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/2 จำนวน 30 คน วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่อ

22/01/2019

f3525aae941121f2dca49ca91741a11b.jpg

อบรมการออกแบบ infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 21 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการออกแบบ infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/3 จำนวน 29 คน วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ

21/01/2019

1a1a8328c636390feab27577ca0a94e9.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านแม่สะงา 18 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านแม่สะงา ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 13 คน วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ

18/01/2019

90a6d59f494002a885ee425a48e75ab2.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ 17 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้นม.2/2 จำนวน 28 คน วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

17/01/2019

7e259f41d723ceaf4be387ffb2684d51.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ 16 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/1 จำนวน 27 คน วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

16/01/2019

8b6da25bc88163d26a6f69ef4a0a9e60.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา 15 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม excel โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/1 จำนวน 26 คน วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่

15/01/2019

a3013fee87d488da667a46d80ac890db.jpg

อบรมการออกแบบ infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 14 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการออกแบบ infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/2 จำนวน 26 คนวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องส

14/01/2019

3485cbf5dcb5d89b3c853d293c611961.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนห้วยโป่งกาน 9 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนห้วยโป่งกาน ชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 6 คน วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

09/01/2019

f8123fd8398d06a92d137c60b38d03fc.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Powerpoint โรงเรียนเทศบาล 3 8 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Powerpoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.4/2 จำนวน 31 คน วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม

08/01/2019

152b8b60ba9604d68b376d58c502d199.jpg

อบรมการออกแบบ infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 7 ม.ค.62

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการออกแบบ infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/1 จำนวน 26 คน วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

07/01/2019

8af28c37ca7cd9d2e299680ce4ede1eb.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 27 ธ.ค.61

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 24 คน วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่

27/12/2018

5c3b09af10f926facd74b418b4983efc.jpg

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 26 ธ.ค.61

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ ชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 22 คน วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

26/12/2018

1d39f8031401dbaffdb880113b00681c.jpg

กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 ธ.ค.61

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 35 คน ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุ

24/12/2018

3ada08c8d80c352df220692d1d1f162a.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อ.เมือง ห้องเรียนห้วยฮี้ 20 ธ.ค.61

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อ.เมือง ห้องเรียนห้วยฮี้ ชั้น ป.2-ป.5 จำนวน 10 คน วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิว

20/12/2018

95ddaed79a970055c191f7a3b8631c3f.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา 18 ธ.ค.61

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.4/1 จำนวน 33 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานก

18/12/2018

0c84e43f7154476f80a982f5602cc3f4.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม Paint โรงเรียนบ้านในสอย 12 ธ.ค.61

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม Paint โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.1-ป.2 จำนวน 34 คน วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเร

12/12/2018

27d3bcb38b1e1af68e4b3b3fc47c577c.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา 11 ธ.ค.61

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.3/2 จำนวน 31 คน วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรีย

11/12/2018

8fd01da7b51b164e0f49f61c4760ff54.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตสีขาว โรงเรียนบ้านใหม่ 7 ธ.ค.61

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตสีขาว โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.3-ป.4 จำนวน 31 คน วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการ

07/12/2018

110cec73134388187ee9999d50036dc6.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 4 ธ.ค.61

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.3/1 จำนวน 32 คน วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT

04/12/2018

79cfe5fb5ede47633b6d61dd576c4728.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ศกร.ตชด.บ้านน้ำบ่อสะเป่ 26-28 พ.ย.61

กิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.3 – ป.6 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำบ่อสะเป่ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Smart Room ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

28/11/2018

dbe5a74c7d7a5c403b25ba51b7da27a9.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"ตัด ปะ ต่อ" 31 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมประจำวันที่ 31 ต.ค.61 ชวนน้อง "ตั

31/10/2018

b68bdd133ffae674c192004bb8813bf0.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"คัดเลขไทย" 30 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมประจำวันที่ 30 ต.ค.61 ชวนน้อง "คั

30/10/2018

c2c2970d279dc304af95e9bb714055d5.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"เล่านิทาน" 29 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมประจำวันที่ 29 ต.ค.61 ชวนน้อง "เล

29/10/2018

c32e44b1bd472c29a0c892cb22c6d2c1.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"อ่าน" 26 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมประจำวันที่ 26 ต.ค.61 ชวนน้อง "อ่

26/10/2018

860e979d1fcce2b25bb26647ec8b7d7a.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"เรียนรู้เรื่องเส้น" 25 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมประจำวันที่ 25 ต.ค.61 ชวนน้อง "เร

25/10/2018

089d83804e6ea90fdc29f6185c5bb598.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"ค้นหาข้อมูล" 24 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมประจำวันที่ 24 ต.ค.61 ชวนน้อง "ค้

24/10/2018

2e82c504d998d56fe2fc545e4c297300.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"คัดลายมือ" 22 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมประจำวันที่ 22 ต.ค.61 ชวนน้อง "คั

22/10/2018

9961396a5324b27b66e9b5821284b95e.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"รำก้าลาย" 21 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมประจำวันที่ 21 ต.ค.61 ชวนน้อง "รำ

21/10/2018

0d21fc4a04e4bbf99bf8a09782134d0f.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"คำนวณ" 20 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ชวนน้อง"คำน

20/10/2018

093d4ba2b7c7a635a7966e7ca59902c4.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"เล่นแอพ" 19 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมประจำวันที่ 19 ต.ค.61 ชวนน้อง "เล

19/10/2018

64b2d408aefeb907009eb12d949ce189.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"วาดภาพ" 18 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมประจำวันที่ 18 ต.ค.61 ชวนน้อง "วา

18/10/2018

56fc6f4eca735d567e24ce4b51289ba4.jpg

กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง"ฝึกพิมพ์" 17 ต.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอที ภายใต้กิจกรรม ปิดเทอม ชวนน้อง.... อาทิ เช่น ฝึกพิมพ์สัมผัส, ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ, ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมประจำวันที่ 17 ต.ค.61 ชวนน้อง "ฝ

17/10/2018

6cc459c07b39e5e3be90cec63ace0def.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 18 ก.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/3 จำนวน 37 คน วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

18/09/2018

290127d0dec9dfa54c8202cf9a2467ee.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ 13 ก.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 39 คน วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

13/09/2018

99010fd4773acadfed5e3c42f5642cc3.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 11 ก.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/2 จำนวน 28 คน วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

11/09/2018

caa54974aa47a0167ef06c47f1f9494a.jpg

อบรมการสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรม Scratch โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ 6 ก.ย. 61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรม Scratch โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 33 คน วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

06/09/2018

06238457ec1f851622acdfbdcd94dfd8.jpg

อบรมการทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ 5 ก.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 34 คน วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

05/09/2018

f942817cd0874db347f4d521687995f4.jpg

อบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 4 ก.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/4 จำนวน 29 คน วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

04/09/2018

5fef2bdaf3ed177a073d42692e3f9eca.jpg

การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านในสอย 30 ส.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.3 จำนวน 23 คน วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

30/08/2018

51e7a55f63df20c496abb0ce9fea94dc.jpg

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านในสอย 29 ส.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.5 จำนวน 25 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

29/08/2018

e6f0792a8645ddf5d3e0d8307b3cab98.jpg

การจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 28 ส.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album ดรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/3 จำนวน 27 คน วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

28/08/2018

f780f10b1de65e21d500086d05270387.jpg

โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์เยี่ยมชมพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 27 ส.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ชั้น ป.1/1-ป.1/2 จำนวน 53 คน วันที่ 20 และ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

27/08/2018

69a2ca8ba0b32f7a7ade0e7b3c5020ab.jpg

อบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 21 ส.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/2 จำนวน 26 คน วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

21/08/2018

aae7b3ef5c89cae4fff60bc161f7d626.jpg

โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์เยี่ยมชมพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 20 ส.ค.61

โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 28 คน เยี่ยมชมพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การวาดรูปด้วยโปรแกรม paint โดยมี อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

20/08/2018

d431aeb8ed3b5438954683cf4b6639d4.jpg

อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ google โรงเรียนห้วยโป่งกาน 16 ส.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ google โรงเรียนห้วยโป่งกาน ชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 6 คน วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

16/08/2018

f7b9da76e547426ed4d615425c2163f8.jpg

อบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoscape โรงเรียนห้วยโป่งกาน 15 ส.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoscape โรงเรียนห้วยโป่งกาน ชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 6 คน วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/08/2018

df05c17cc8fd99311cd90ecc836cfd86.jpg

อบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 14 ส.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/1 จำนวน 21 คน วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

14/08/2018

b14586839037bd78393b065ec354701c.jpg

อบรมการสร้างสื่อนำเสนอ infographic โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา 9 ส.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่อนำเสนอ infographic โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.6/2 จำนวน 23 คน วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

09/08/2018

2400eed551245ce563b2fdd4984891c9.jpg

อบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoscape โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 2 ส.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoscape โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.4 จำนวน 17 คน วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

02/08/2018

74d94a322a57a74bb0e6854c5afdf668.jpg

อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 31 ก.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.5/1 จำนวน 26 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

31/07/2018

5fd2fb545cc7db015388ec7d68a68b1e.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม PowerPoint โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 26 ก.ค 61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม PowerPoint โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 21 คน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

26/07/2018

9665d77b83804474a163385dc932408c.jpg

การใช้งานโปรแกรม PowerPoint โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 25 ก.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม PowerPoint โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ชั้น ป.3-ป.4 จำนวน 17 คน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

25/07/2018

b418425e7e85ffcad18cb73370db820e.jpg

อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา 24 ก.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/2 จำนวน 30 คน วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

24/07/2018

84de22cd80c03436547227e33ad6ad7e.jpg

อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 18 ก.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.5 จำนวน 12 คน วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

18/07/2018

80b76b57cebfe49919ad59c232451eaa.jpg

อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา 12 ก.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/1 จำนวน 27 คน วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

12/07/2018

345ccfa65f36c8aeeefb668f316e7c65.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอโรงเรียนท่าโป่งแดง 11 ก.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอโรงเรียนท่าโป่งแดง ชั้น ป.6 จำนวน 22 คน วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

11/07/2018

ea72a68e55dbe29ce75d207555898d6c.jpg

การทำวิดีโอบล๊อก Vlog 9-10 ก.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ การทำวิดีโอบล๊อก Vlog ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายเผด็จ ไชยสมบัติ

10/07/2018

de1db83406ca6e1235eb7e842aadb2a2.jpg

อบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนบ้านใหม่ 28 มิ.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.6 จำนวน 15 คน วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

28/06/2018

c3a31d3966cd74074b506c0410d27096.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) 14 มิ.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) ชั้น ป.3/2 จำนวน 15 คน วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

14/06/2018

1fd7cb1e7a39eb8ae4aeca19c500cb75.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point โรงเรียนบ้านใหม่ 14 มิ.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.6 จำนวน 15 คน วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

14/06/2018

102d61bbb28bf7ed13eea1c3d9156cf2.jpg

อบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนบ้านใหม่ 13 มิ.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการจัดทำ E-book ด้วย Flip Album โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.5 จำนวน 20 คน วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

13/06/2018

caa0ff85bc242ee056e8058bd145387f.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถม) 12 มิ.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถม) ชั้น ป.4/2 จำนวน 34 คน วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

12/06/2018

7f9063465dae1e3afe98703b7c8b6ca1.jpg

อบรมการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถม) 5 มิ.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถม) ชั้น ป.4/1 จำนวน 35 คน วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

05/06/2018

23b41dd5cd307d954eafbd4fde79ec3c.jpg

กิจกรรม " Summer Course I love ICT" 27 เม.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ในวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.

27/04/2018

c666d2abbc0b17d8644ad6c3c21946d0.jpg

กิจกรรม " Summer Course ศิลปะจาก IT วาดรูปด้วยโปรแกรม Paint" 26 เม.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ในวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.

26/04/2018

105a80511456db8387dbc2822f636cfa.jpg

กิจกรรม " Summer Course "สิ่งประดิษฐ์จาก youtube" 25 เม.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ในวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.

25/04/2018

ce64bff0fbd0d5b2580f566d374b890f.jpg

กิจกรรม " Summer Course "นิทรรศการนานาเรื่องนม" 24 เม.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ในวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.

24/04/2018

f428e1bbe288c7c9b2b50ba396b500f4.jpg

กิจกรรม " Summer Course "ใช้คอมง่าย ๆ เด็กๆ ก็ทำได้" 23 เม.ย.61"

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ในวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.

23/04/2018

550687f0900f2c0ed60f3f33acdc5518.jpg

กิจกรรม " Summer Course "แท็บเล็ตมีอะไรมากกว่าที่คิด" 18-19 เม.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ในวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.

19/04/2018

7933bb0f459be4d4ea95a58f05c53660.jpg

กิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2561

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2561 ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2561

17/04/2018

cc26e55beba5d87d9bfa6c8b9204dfc3.jpg

กิจกรรม " Summer Course" การส่งเสริมทักษะการอ่าน 11 เม.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี โดยในวันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

11/04/2018

575eed0beb483a880e438e5249b8ffb2.jpg

กิจกรรม " Summer Course" การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2-10 เม.ย.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม " Summer Course" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ในวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

10/04/2018

d6f47b6352c4f10db8da673727607639.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโรงเรียนอนุบาลบ้านป่าปุ๊ 23 มี.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโรงเรียนอนุบาลบ้านป่าปุ๊ ชั้น ป.1 จำนวน 3 คน วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

23/03/2018

30a5eb9c98cbbf5bf12930807528d7d2.jpg

อบรมการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 28 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 คน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

28/02/2018

2221c0a73ea267b70b6d20782d85557f.jpg

อบรมการสร้างสื่อนำเสนอ Infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 23 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่อนำเสนอ Infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.5/1 จำนวน 25 คน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

23/02/2018

a75bf47fe606ff3b79519f94af1ec7ff.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ 22 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/2 จำนวน 35 คน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

22/02/2018

c2ab804a2d6736004163a3972d87396a.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ นักเรียนชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 22 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ นักเรียนชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

22/02/2018

d79918364e64330195bbdd703a73bd7d.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 20 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.6/1 จำนวน 28 คน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

20/02/2018

c832089104b72d0908b050854d23f3d2.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ.เมืองแม่ฮ่องสอน (ห้องเรียนห้วยฮี้) 16 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ.เมืองแม่ฮ่องสอน (ห้องเรียนห้วยฮี้) จำนวน 8 คน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้

16/02/2018

b9e148653bb994ad7094ecac4bf57ec8.jpg

การอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 15 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/3 จำนวน 27 คน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/02/2018

272ab6708c851562b67141a5372ff675.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ นักเรียนชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 15 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ นักเรียนชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/02/2018

d07d7d0723273e730939174e849e5916.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Powerpoint โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 13 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Powerpoint โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.5/2 จำนวน 26 คน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

13/02/2018

dbebd9313b616b294c9ce5a4354295ad.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 8 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/2 จำนวน 30 คน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

08/02/2018

2475150ac730ce2fecc7907e98674f50.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ นักเรียนชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 8 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ นักเรียนชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

08/02/2018

1309d8588a1fd316759e1ce2bf24c264.jpg

อบรมการสร้างสื่อ e-book ด้วย Flip album โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 7 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่อ e-book ด้วย Flip album โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.5 - ป.6 จำนวน 18 คน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

07/02/2018

19d815e49850df42b93a5a51a961eb31.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 6 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.5/1 จำนวน 26 คน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

06/02/2018

fa77d7c5ae96edc5a43d0971f506b8d3.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ 1 ก.พ.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/1 จำนวน 39 คน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

01/02/2018

a53b3287484eb5d3c9cdbda064d4d66d.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 31 ม.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/1 จำนวน 34 คน วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

31/01/2018

d4633ef9d988c6f5081d3e43915cc912.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 30 ม.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/2 จำนวน 27 คน วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

30/01/2018

ebe8ab9a5a34f22804da94ecd7e17f8e.jpg

อบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 26 ม.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/3 จำนวน 30 คน วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

26/01/2018

fb25e070c7b633c2aeb9b63894172ad6.jpg

อบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วย PhotoScape โรงเรียนบ้านสบป่อง 24 ม.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วย PhotoScape โรงเรียนบ้านสบป่อง ชั้น ป.3-ป.4 จำนวน 22 คน วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

24/01/2018

fa9580851066749fca2f9ff88f2e35ae.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 23 ม.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/1 จำนวน 28 คน วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

23/01/2018

d0b86e6eb1d57f187c77493cf924290a.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 19 ม.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/1 จำนวน 25 คน วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

19/01/2018

b5e94fb95db5bf11289b7b42ebcee5bd.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนท่าโป่งแดง 18 ม.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนท่าโป่งแดง ชั้น ป.4 จำนวน 11 คน วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

18/01/2018

f13c26419ebf1bce3a94defc03ee6fae.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 17 ม.ค. 61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า ชั้น ป.4 -ป.6 จำนวน 27 คน วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

17/01/2018

8212768b879345e9ec95cd7791c08181.jpg

อบรมการตกแต่งภาพด้วย Photoshop โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 15 ม.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพด้วย Photoshop โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/2 จำนวน 29 คน วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/01/2018

dac30c661c0ca67550ea44ca9f593ecc.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 10 ม.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 28 คน วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

10/01/2018

40a55fcd32a4ee740a6b7147b3f1b88a.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 9 ม.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 ชั้น ป.3/2 จำนวน 33 คน วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

09/01/2018

1c2d8ae74555362b817b8e2b81493d44.jpg

อบรมการออกแบบสื่อ infographic โรงเรียนบ้านในสอย 8 ม.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการออกแบบสื่อ infographic โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ม.1 จำนวน 31 คน วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

08/01/2018

7c6a90838f0c431d997ff72931d93835.jpg

อบรมการสร้างสื่อ E-book ด้วย flip album โรงเรียนบ้านในสอย 4 ม.ค. 61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่อ E-book ด้วย flip album โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ม.2 จำนวน 31 คน วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

04/01/2018

c7d4147786562e0bd77a601b38c85b8e.jpg

อบรมการสร้างสื่อ E-book ด้วย flip album โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 28 ธ.ค.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่อ E-book ด้วย flip album โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ชั้น ป.5-ป.6 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

28/12/2017

550d26caa67cf97546327031a625526a.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม PowerPoint โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 27 ธ.ค.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม PowerPoint โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ชั้น ป.3-ป.4 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

27/12/2017

5990f1449cc8a988655defe19e374e67.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 26 ธ.ค.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.3/1 จำนวน 29 คน วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

26/12/2017

1faa4dc488942993a6a41fbe76c3f31b.jpg

อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนท่าโป่งแดง 21 ธ.ค.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนท่าโป่งแดง ชั้น ป.3 จำนวน 22 คน วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

21/12/2017

a7bba91b6cf8f300949964adaa07c75d.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 19 ธ.ค.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/2 จำนวน 32 คน วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

19/12/2017

8c237ca67ca6cadef1f18e9eed904b34.jpg

อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนท่าโป่งแดง 13 ธ.ค.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

13/12/2017

d05ed614a3f2b5e2d8590cf56f415be2.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Excel โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 12 ธ.ค.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

12/12/2017

ba12e94fce4f0d37d2bd872ce00fac64.jpg

อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนท่าโป่งแดง 8 ธ.ค.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

08/12/2017

226702407f80fa188305a89f0c2b842a.jpg

อบรมศิลปะการพูด (Speech & Present) 6-10 พ.ย.60

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมศิลปะการพูด (Speech & Present) สำหรับอายุ18 ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ห้อง Study Room ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

06/12/2017

5e9123e7f48c8465c7ce7a03896b0a53.jpg

หลักสูตร ICT Creative Course 16-20 ต.ค.60

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรม ICT Creative Course สำหรับเยาวชนอายุ 7 - 12 ปี ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องอบรม Smart Room ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารห

20/10/2017

b1081c2a0ce7bd6c3e4e87c235001f77.jpg

อบรมการสร้างงานกราฟิกระดับเริ่มต้น 17-19 ต.ค.60

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างงานกราฟิกระดับเริ่มต้น ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องอบรม Smart Room ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

19/10/2017

f02bddba40bf20dd5585339ffe568f4e.jpg

อบรมศิลปะการพูด (Speech & Present) 16-20 ต.ค.60

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมศิลปะการพูด (Speech & Present) สำหรับเยาวชนอายุ 12 – 18 ปี ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

16/10/2017

f1284d702441f556b44943b85cead13e.jpg

บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำเดือน กันยายน 2560

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

21/09/2017

fad6c814d059ddf3c8ffa08127254d8e.jpg

หลักสูตรการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 15-16 ก.ย.60

นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรมการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2560 ณ ห้อง Smart Room วิทยากร อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

16/09/2017

3fc2a0828ced6fe3821c2a3c1e39f23d.jpg

บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

31/08/2017

11320263e49bdaadd5bd4300d3a88773.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรมการเขียนเกมส์อย่างง่าย (Scratch) ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา 24-26 ก.ค.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมการเขียนเกมส์อย่างง่าย (Scratch) ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอ

26/07/2017

c47b88b1624fb55e494aa303151aaff5.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรมการเขียนเกมส์อย่างง่าย (Scratch) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่อง 19-21 ก.ค.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมการเขียนเกมส์อย่างง่าย (Scratch) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่อง ชั้น ป.5 - ป.6 จำนวน 34 คน ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรีย

21/07/2017

e6e2ba988fd40c24f017a8fc09306b3f.jpg

ศูนย์ ICT ให้บริการวิชาการ โดยมาคนเดียวเราก็ให้บริการ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการตามความต้องการของผู้เรียน มาคนเดียวเราก็สอนให้

18/06/2017

9167e34c8033f85e834e4e853ce4fe9e.jpg

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ สำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน 2560 10-12 เม.ย.60

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2560 กิจกรรมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่

12/04/2017

b3a8c206c8a86191bbd0167f69b72542.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการฝึกอบรม "การดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 28 ก.พ. 60

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.5/2 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" จำนวน 27 คน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

28/02/2017

6f8b51927c47612bf703e3ea3b815653.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการฝึกอบรม "การจัดทำเว็บไซต์" แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 22 ก.พ.60

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/1 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การจัดทำเว็บไซต์" จำนวน 30 คน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

22/02/2017

8b64e149f62bce371c19b9f89a986333.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการฝึกอบรม "การดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 21 ก.พ.60

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.5/1 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" จำนวน 25 คน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

21/02/2017

49b94c1e3ef018369d00aca6492b2f81.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word" แก่นักเรียนโรงเรียนท่าโป่งแดง 16 ก.พ.60

นักเรียนโรงเรียนท่าโป่งแดง ชั้น ป.3 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word" จำนวน 12 คน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

16/02/2017

b75fe64701bccde541e952cf82673cbf.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการฝึกอบรม "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E - book" แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 15 ก.พ. 60

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.3/2 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E - book" จำนวน 28 คน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

15/02/2017

dc9b86ea467861890cf13764cb376cca.jpg

บริการฝึกอบรม "การจัดทำเว็บไซต์" แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 14 ก.พ.60

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4/2 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การจัดทำเว็บไซต์" จำนวน 30 คน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

14/02/2017

7dcc25bf5f6ade5a764abecf13e89125.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมการตัดต่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น แก่นักเรียนบ้านใหม่

นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.5 - ป.6 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การตัดต่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น" จำนวน 33 คน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

10/02/2017

111402a506682ec17ab20d9f1f6c821b.jpg

บริการฝึกอบรม "การตกแต่งภาพเบื้องต้น" นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ 9 ก.พ.60

นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.4 และ ป.6 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การตกแต่งภาพเบื้องต้น" จำนวน 28 คน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

09/02/2017

c64cd7e7651a89a4fc2870a1f2559e06.jpg

การประชุมหารือการเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2

การประชุมหารือการเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.

09/02/2017

df8350011a3bacddff22fcac673c9c25.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการฝึกอบรม "การดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ 3 ก.พ.60

นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้นป.3 - ป.4 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" จำนวน 36 คน วันที่ 3กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

03/02/2017

da690cfdc7716294f7d30e08e106b5dd.jpg

บริการฝึกอบรม "การตัดต่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น" นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 27 ม.ค.60

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้นป.5 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การตัดต่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น" จำนวน 15 คน วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่

27/01/2017

0f65b36f0b9d4902be42e95dda3d3ba4.jpg

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าลานเข้าท้ศนศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าลาน ระดับชั้น และประถมศึกษา เข้าท้ศนศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ให้การนำชมและทำกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ

25/01/2017

a186b2bc97a401e5d252b83ca675c942.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงใหม่ ชั้น ป.1 - ป.2 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

19/01/2017

50a5a9ce350ec9191bdbff5179fba231.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการฝึกอบรม "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-book" แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นักเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.3/1 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-book" จำนวน 31 คน วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่

17/01/2017

0efbfdd7c6bb738d28989ac0af57bcb6.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น" แก่โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/2

โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น" ชั้น ม.2/2 จำนวน 24 คน วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ ห้อง Training ชั้น 3

13/01/2017

50778147b1a75db2c216b1e59cfa0765.jpg

บริการวิชาการการอบรม "การสร้างงาน e - book " ให้แก่โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่

นักเรียนโรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ เข้ารับการอบรม "การสร้างงาน e - book " ชั้นม.2/1 จำนวน 31 คน วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้อง Training ชั้น 3

12/01/2017

8a4ee0b374a8bdd7b688cb09a37441bd.jpg

บริการวิชาการการอบรม"การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น" แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้ารับการอบรม"การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น" ชั้น ม.2/1 จำนวน 26 คน วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องTraining ชั้น 3

11/01/2017

e8a881a77962ea90320ea60c7ab99965.jpg

บริการวิชาการอบรม "การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น" แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.3/2 จำนวน 25 คน เข้ารับการอบรม "การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น" วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ ห้อง Training ชั้น 3 ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

10/01/2017

4c0eb304b01e9d369fb145101e1d1f70.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น" นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.4 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น" จำนวน 21 คน วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

29/12/2016

091f9a41e67e909eb914268d8b39649a.jpg

บริการฝึกอบรม "การตกแต่งภาพกราฟิก" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/3

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/3 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การตกแต่งภาพกราฟิก" จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

27/12/2016

55e4dab556f1dbbd7f827a80bb82e6ff.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปุ๊

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ชั้น ป.1 -ป.3 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" จำนวน 39 คน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

23/12/2016

0f2dd4a8a1341e5b3367324520ee303e.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.1 - ป.2

นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.1 - ป.2 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

08/12/2016

ff0444389955dd9ddf8e79a70f9d7185.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ" แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/2 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ" จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

07/12/2016

f4f887bbb4da74521f023b1c9d0da201.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ" แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/3 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ" จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

06/12/2016

c802122b9eda3e17c4586b69910f985d.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพอย่างง่าย"แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน ชั้น ป.3 - ป.6 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพอย่างง่าย" จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

02/12/2016

9eb89633de0031b0090adc3e6217b5b2.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรม PowerPoint" นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน ชั้น ป.3 - ป.6 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรม PowerPoint" จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

01/12/2016

3785c14e609d39e3c252e047d39409e2.jpg

ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรมกราฟิก แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/1 จำนวน 23 คน เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมกราฟิก โดยโปรแกรม Photoshop ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Training ชั้น 3 สร้างโปสการ์ดเพื่อพ่อ น้อง ๆ ตั้งใจสร้างสรรค์ชิ้นงานก

23/11/2016

6ee456271b4f5bc2eef93830bb4021c4.jpg

โรงเรียนบ้านในสอยทัศนศึกษา ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมนันทนาการและความรู้ด้านไอที ให้แก่โรงเรียนบ้านในสอยในโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 92 คน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อ

23/11/2016

c5e249e131c2006f3705e4fed54a5d3d.jpg

บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoscape โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoscape แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.6 จำนวน 24 คน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้อง trainin

17/11/2016

fe7580e0bf31961cdda7fc818ea34a3c.jpg

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 9 พ.ย.59

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนได้เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทัศนศึกษาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทัศนศึกษาอุทยานการเรียนรู้ศูนย์พัฒ

09/11/2016

02d2d416f7a99ad7379e001e06855a87.jpg

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 8 พ.ย.59

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนได้เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทัศนศึกษาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทัศนศึกษาอุทยานการเรียนรู้ศูนย์พัฒ

08/11/2016

fae92592437510e895cad3341f69c3e1.jpg

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 7 พ.ย.59

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนได้เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทัศนศึกษาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทัศนศึกษาอุทยานการเรียนรู้ศูนย์พัฒ

07/11/2016

e6c35a5c73b5f8e39cdbdce643faae0d.jpg

กิจกรรม ICT Summer course ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมออกแบบการ์ดเพื่อพ่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2559

กิจกรรม ICT Summer course วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมออกแบบการ์ดเพื่อพ่อ วันนี้เด็กๆออกแบบการ์ดกันอย่างตั้งใจ ณ ห้อง Kids Zone

29/10/2016

5a6a67c63d4074c1d6e28213d97675b0.jpg

กิจกรรม ICT Summer Course การเพ้นผ้า วันที่ 28 ตุลาคม 2559

กิจกรรม ICT Summer Course วันสุดท้าย วันที่ 28 ตุลาคม 2559 การเพ้นผ้า ณ ลานหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 1

28/10/2016

79a9595e4dff0607ffdbfd49e5e4e766.jpg

กิจกรรม ICT Summer course การตกแต่งภาพ ด้วยโปรแกรม Photoscape วันที่ 26 ตุลาคม 2559

กิจกรรม ICT Summer course วันที่ 26 ตุลาคม 2559 มาปั้นเยาวชนตัวน้อยๆให้เก่งเรื่องการตกแต่งภาพ ด้วยโปรแกรม Photoscape

26/10/2016

419285c67255c0eda90d9b2bed4a517c.jpg

กิจกรรม ICT Summer course ฝึกทักษะภาษาไทยกับการใช้แอพเกมหาคำศัพท์ 25 ตุลาคม 2559

กิจกรรม ICT Summer course ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นการฝึกทักษะภาษาไทยกับการใช้แอพเกมหาคำศัพท์ คำง่ายๆใช้กันอยู่ทุกวัน

25/10/2016

976f3f681e19c74dc107c69ca792b4de.jpg

กิจกรรม ICT Summer course ฝึกทักษะการวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint วันที่20 ตุลาคม 2559

กิจกรรม ICT Summer course วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ฝึกทักษะการวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint

20/10/2016

dea244f5604c33db40deca72076d7db8.jpg

กิจกรรม ICT Summer course ชมวิดีโอเรื่อง 77 เรื่องของในหลวง เขียนการ์ดในหัวข้อ "ทำดีเพื่อพ่อ"

กิจกรรม ICT Summer course วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ชมวิดีโอเรื่อง 77 เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้ เพื่อระลึกถึงในหลวงของเรา แล้วให้น้องๆเขียนการ์ดในหัวข้อ "ทำดีเพื่อพ่อ"

19/10/2016

dd45bd7ec9baf70ad5101cde046ef593.jpg

กิจกรรม ICT Summer course วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ทดสอบไอคิวกับแอพ ทายรูปภาพ 1000+

กิจกรรม ICT Summer course วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ทดสอบไอคิวกับแอพ ทายรูปภาพ 1000+

18/10/2016

faa7f08e42057a33282c6dfafe725bab.jpg

กิจกรรม ICT Summer Course "ฝึกทักษะการพิมพ์คำศัพท์คอมพิวเตอร์"

กิจกรรม ICT Summer Course วันที่ 13 ตุลาคม 2559 "ฝึกทักษะการพิมพ์คำศัพท์คอมพิวเตอร์"

13/10/2016

fa2a7a6810cbd0d3fac5a64d0eec28be.jpg

บริการฝึกอบรม "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Book " นักเรียนโรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4 - ป.6

นักเรียนโรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4 - ป.6 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Book " จำนวน 44 คน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

30/09/2016

ccc6edb6bddc211ab1f887748a31ed36.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint" โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4 - ป.6

นักเรียนโรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4 - ป.6 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint" จำนวน 47 คน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

29/09/2016

f0437af6020d40c66772cc40c44a1aca.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น" โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/2

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/2 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น" จำนวน 31 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

28/09/2016

1102097edf054c3c09a5998ba590ab11.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น" โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/3 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น" จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

27/09/2016

1cb913127fcffbae5748e9c97432bf09.jpg

บริการฝึกอบรม "การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ป.1 - ป.3 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

22/09/2016

f2919366f31494c559cf287756ab34dd.jpg

บริการฝึกอบรม "การดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ชั้น ป.6 เข้ารับบริการฝึกอบรม "การดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ชั้น 3

21/09/2016

53bf5fb8608c376494ff2b2eff90dba6.jpg

หลักสูตรอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นฟ้า

นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นฟ้าให้ความสนใจและเรียนรู้เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี ได้รู้จักการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถใช้อุปกรณ์หลักต่างๆ ได้ รู้จักและสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานอื่นๆได้ ในหลักสูตรอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 16 กันยายน 59 เวลา 09.00 - 16

16/09/2016

cdf8303d5c5807d67e6652b18f36f411.jpg

บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoshopแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoshopแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/1 จำนวน 25 คน วันที่ 13 กันยายน 2559 นักเรียนสนใจการตกแต่งภาพอย่างมาก ด้วยเครื่องมือง่ายๆ และสามา

13/09/2016

8315faf2c73f67359481cd13ffb7892f.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านป่าปุ๊

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านป่าปุ๊ เมื่อวันที่ 9 ก

09/09/2016

8a0a2b40d7e07e906c62d1a9083f04e0.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อพัฒนาทักษะการพิมงานเอกสาร การจัดเอกสาร ตกแต่งเอกสาร และการใช้เครื่องมืออื่นๆ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.3 จำนวน 15 คน วันที่ 8 กันยาย

08/09/2016

9d4447b597864e7f33af45bd61851fce.jpg

บริการวิชาการการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.1/1 - ป.1/2 จำนวน 60 คน วันที่ 6 กันยายน 59 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้มากขึ้น

06/09/2016

dac10eedd3dcbb52f7c287b5b9474e17.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.2/1 จำนวน20 คน วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 14.30 น. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะก

01/09/2016

7c20f0bb72fe487a9eb8ced86851fcd8.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.2/2 - ป.2/3 จำนวน 38 คน วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 14.30 น. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

01/09/2016

04e95001e79980886c18dacbb70bc6f0.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2010 แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2010 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.3/2 จำนวน 24 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Microsoft word ในการพิมงานเอกสาร แก้ไขเอกสาร และตกแต่งเอ

30/08/2016

969f8f4c6cff0ef3a66606bb637406d1.jpg

บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ E - book แก่โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ E - book ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ชั้น ป.5 จำนวน 19 คน วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความหมายของสื่ออิเล็คทรอนิกส์

25/08/2016

aabd738c2a30a655478f8f3d6a29a403.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 23 สิงหาคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.3/1 จำนวน 26 คน วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ

23/08/2016

7203d317232a75e397a58450b2d2e38e.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 16 สิงหาคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/1 และ ป4.2 จำนวน 51 คน วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้โปรแ

16/08/2016

f604f0ce438fa5f62f2e14ba9797771c.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft powerpoint 2010 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง วันที่ 8 สิงหาคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft powerpoint 2010 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.4 จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับง

08/08/2016

41a9bf99a4134b646d7bc3feb059a7b8.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใ้ช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใ้ช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ชั้น ป.1-ป.4 จำนวน 39 คน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความหมายของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การคลิกเม้าส์ การใช้แป้นพิ

07/08/2016

9a463ff2f39249a261dce6d5798bf6db.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.5 จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 59 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมและสร้างสื่

04/08/2016

ad6028209d6e89e64271900b69e8f575.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอเบื้องต้น โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.5/1 จำนวน 29 คน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 59 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การ

02/08/2016

b9dbce208d71cc835e51cc81d3629800.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Paint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Paint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.1 - ป.2 จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนได้ใช้เม้าส์ในการวาดรูป ลายเส้น ร

01/08/2016

cbd34fa35d4ebce4f2b192bcfdf4e3c7.jpg

บริการวิชาการอบรมการสร้างเว็บอย่างง่ายด้วย Blogspot โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ศูนย์พัฒนามักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนบริการวิชาการอบรมการสร้างเว็บอย่างง่ายด้วย Blogspot ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.6 จำนวน 28 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 59 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเว็บบล็อก และสามารถสร้างบล็อกเพ

21/07/2016

8b0e89c7b2cc9fa7f1f2c48d4b2ad28e.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ วันที่ 14 กรกฎาคม 59

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนบริการวิชาการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.4 - ป.5 จำนวน 36 คน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 59 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อนักเรียนได้เรียนและมีความรู้พื้นฐานในการร

14/07/2016

ec27a779a0c9f78a66c17a50376b5717.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนบ้านใหม่ วันที่ 8 กรกฎาคม 59

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.3 - ป.4 จำนวน 41 คน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 59 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวก

08/07/2016

a0e3a944fed1a4c3e3fe05b6a4427d92.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านใหม่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.1 - ป.2 จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 59 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเรีย

07/07/2016

bd0cef4dcb37b6805352f2f8210ceaad.jpg

บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Movie Maker โรงเรียนบ้านสบป่อง วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Movie Maker ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่อง ชั้น ป.6 จำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 59 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

01/07/2016

9b4979b9a5bb7ec01f12f1442afed626.jpg

บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม PhotoScape โรงเรียนบ้านสบสอย วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม PhotoScape แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.3 -ป.6 จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 59 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อสอนให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องการตกแต่

30/06/2016

b1fac828e9b3363b71d9a5f3688cc948.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสบสอย วันที่ 24 มิถุนายน 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.3 -ป.6 จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะและเรียนรู้การคิดคำนวณได้

24/06/2016

82706be9c9943f2e070a460ab4606f61.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยขาน วันที่ 23 มิถุนายน 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยขาน ชั้น ป.4 - ป.5 จำนวน 37 คน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะให้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกา

23/06/2016

be0485ba10c5b1d811df7ab6c177840a.jpg

บริการวิชาการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Blogspot ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.5/1 - ป.5/2 วันที่ 21 มิถุนายน 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Blogspot ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.5/1 - ป.5/2 จำนวน 41 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้เรื่องการสร้างเ

21/06/2016

58b3aa0680e86622ce6f4063b045e531.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่อง วันที่ 17 นิถุนายน 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตกแต่งภาพอย่างง่าย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่อง ชั้น ป.4 - ป.5 จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 59 เวลา 09.00 น.- 16.00น.

17/06/2016

68cf1272e3f49b4bb90e809bc2e58036.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แก่นักเรียน รร.บ้านสบสอย วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.3 - ป.6 จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาความรู้และฝึกการพิมพ์งานเอกสารและตกแต่งเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word

16/06/2016

e6eb40a6b017017c5319da55a48b3781.jpg

บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านในสอย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ม.1 จำนวน 35 คนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การใช้งานเครื

26/02/2016

40ef726fa6737f269f6970ef1ba9b1fc.jpg

บริการวิชาการให้ความรู้การตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoscape แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการให้ความรู้การตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoscape แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.4 จำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการใช้งานโ

18/02/2016

8a78a333b02e9637f80f78b41fc62654.jpg

บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 26 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.3/2 จำนวน 28 คน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. - 16.00 น.

26/01/2016

7d00dfdd06a6a79b940fa9fadcb7a912.jpg

บริการวิชาการการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro 13 แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 20 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้การตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro 13 แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.5/2 จำนวน 38 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00น. - 16.00น.

20/01/2016

54fe0b618dbc90a66ad7a721413b6386.jpg

บริการวิชาการการตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 19 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้การตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.3/1 จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการตกแต่งภาพอ

19/01/2016

8c0ace8bb81cb63cc4051e05bc683c4c.jpg

บริการวิชาการการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.6 จำนวน 14 คน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอุป

15/01/2016

90be8fa5b5af880c5cae45ee0c73335b.jpg

บริการวิชาการการการใช้งานโปรแกรม Microsoft powerPoint แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาน วันที่ 14 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft powerPoint แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาน ชั้น ป.4 - ป.5 จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านการนำเสนอ

14/01/2016

9466bb1151893fa5e04105eb8cf0390c.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft office- Word แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาน วันที่ 13 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft office Word แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาน ชั้น ป.4 - ป.5 จำนวน 23 คน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะด้านการพิมพ์งานเอ

13/01/2016

d70f94e23771fd0ce3e62b26daec359b.jpg

บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Photoscape แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด วันที่ 8 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Photoscape แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.4 -ป.6 จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะและแสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรร

08/01/2016

242483321437955f95a3892c742689fd.jpg

บริการวิชาการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด วันที่ 7 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานด้านการพิมพ์งานเอกสารมากขึ้น

07/01/2016

894ece7e9c67293d05c452dd9aee8965.jpg

บริการวิชาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 6 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2 จำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ใช้ควา

06/01/2016

69b3a127961bbdb2d4c0110bb3ce78e7.jpg

บริการวิชาการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ วันที่ 6 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.5 จำนวน 18 คน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

06/01/2016

ca548abf973a932934b5bf223da6ea51.jpg

บริการวิชาการการใช้งานโปรแกรมกราฟิกสำเร็จรูป Photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 5 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก Photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.5/1 จำนวน 34 คน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 59 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จ

05/01/2016

ad0fd4b9ca108b3c3a256f2f5a0c3ca9.jpg

บริการวิชาการหลักสูตรการสร้างบล็อกอย่างง่ายด้วย Blogspotแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการให้ความรู้การอบรมหลักสูตรการสร้างบล็อกอย่างง่ายด้วย Blogspot แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4 จำนวน 37 คน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

22/12/2015

d62bb74dccf0a4aef67792d4d06d81d8.jpg

ให้บริการวิชาการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.4 - ป.5 จำนวน 39 คน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้แล

09/12/2015

a7c703684c722396a1fe613aaa6db805.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.3 จำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

04/12/2015

9831cfbcc84d497ad18eedb6b4d0d63c.jpg

บริการวิชการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปุ๊ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 39 คน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะให้นักเรียนมีพื้นฐานด้านการใช้งานคอมพ

27/11/2015

b2d5dbbddf09d35c45d025dcb2cb84e8.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft word แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft word แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.3 จำนวน 23 คน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อพัฒทักษะด้านการพิมงานเอกสาร จัดเรียงและตกแต่งเ

26/11/2015

ac0182b7749aa748c3916d16889c34b3.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการสร้างงาน E-boook แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการสร้างงาน E-boook แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1/3 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00น. เพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสร้างงานสื่อการเรียนการสอน E-bo

24/11/2015

be020c1547a41e9c16629e2367048147.jpg

บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่อการสอน E - book อย่างง่าย แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่อการสอน E - book อย่างง่าย แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1 จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

17/11/2015

9909abecde9299c21ac0b83a76ac6169.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.1 - ป.2 จำนวน 31 คน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร

12/11/2015

33e232e6beb3a300736609a81e14b9a4.jpg

อบรมการวาดการ์ตูนได้ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมช่วงปิดเทอม ICT Summer course อบรมการวาดการ์ตูนได้ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ระหว่างวันที่ 27 - 30 ตุลาคม 58 เวลา 13.00 - 16.00 น. เพื่อให้น้องๆได้พัฒนาทักษะการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop อ

30/10/2015

aa48c802f1c1c5cc80ecb1660855348d.jpg

บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ร.ร.บ้านสบป่อง ชั้น ป.2 วันที่ 25 กันยายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่อง ชั้น ป.2 จำนวน 14 คน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

25/09/2015

837422b72dd079d765944fa3f5860ccc.jpg

บริการวิชาการอบรมคอมและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ร.ร.บ้านสบป่อง วันที่ 24 กันยายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่อง ชั้น ป.3 จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

24/09/2015

54f472c7cee65bed38ea1a7240d2604d.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ วันที่ 18 กันยายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการตัดต่อภาพในขั้นพื้นฐานได้

18/09/2015

20519f960aa92b8844eb1c5c69e33563.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ วันที่ 17 กันยายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้เรียนสามารถเรียนรู้การใช้งานเครื่องมืออื่นๆในโปรแกรม Photos

17/09/2015

59cc4b5dbfb9cfe1f778136b5efe2468.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office word โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ วันที่ 16 กันยายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office word แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ชั้น ป.3 - ป.6 จำนวน 41 คน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือและพิมพ์งานเอกสารในโปรแกรม Micr

16/09/2015

9e5625564a7eeba05784e5e9b17208c7.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นโรงเรียนอนุบาลบ้านป่าปุ๊ วันที่ 15 กันยายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านป่าปุ๊ ชั้น ป.3 - ป.6 จำนวน 41 คน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้เรียน

15/09/2015

7bce1abd67ab7fb2568fba1ff73bdb1f.jpg

บริการวิชาการหลักสูตรการสร้าง E - book โรงเรียนบ้านนาปลาจาด วันที่ 11 กันยายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการสร้างงาน E - book แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด จำนวน 22 คน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อเสริมทักษะการสร้างงาน E - book ในรูปแบบสื่อการสอนที่สา

11/09/2015

5667cedeae7598ecd38a686474a2db74.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Excel โรงเรียนบ้านคาหาน วันที่ 10 กันยา่ยน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาน จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สูตรคำนวณขั้นพื้นฐานเองได้

10/09/2015

91d3da7d3e091e814dcb7405b794eb5d.jpg

บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโรงเรียนบ้านนาปลาจาด วันที่ 9 กันยายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้าน นาปลาจาด จำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้เกี่ยวการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ในชี

09/09/2015

7cb066442fc528275e97ebb0354dc7eb.jpg

บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโรงเรียนเทศบาล วันที่ 1 กันยายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.1 จำนวน 64 คน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. เพื่อเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้

01/09/2015

0db321f04e886674a27cd9f6428f4ed7.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโรงเรียนเทศบาล วันที่ 24 สิงหาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 52 คน หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 14.30 น. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานคอมพ

24/08/2015

2e002d25ad2c605010541098bdf8129a.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Word โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ จำนวน 37 คน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.30 น. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการพิมพ์งานเอกสารเครื่องมือการใช้งาน

21/08/2015

c7644ee27eb1f6f7bc8bc973b581f728.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ป4 - ป.6 จำนวน 49 คน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

14/08/2015

ce1f93d69aa80b5d864eff4090e4c81f.jpg

บริการวิชาการอบรม E-book โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง วันที่ 13 สิงหาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้าง E - book ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง จำนวน 22 คน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการสร้างงาน E - book และนักเรียนสามารถนำไปใช้งานได้จร

13/08/2015

45de6cb46fbdabdc50e1ea91ba767432.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 25 คน เพื่อให้เด็กๆได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word มากขึ้น

11/08/2015

00dbc353d4331d2156a53bce44075271.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 10 สิงหาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 27 คน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Wor

10/08/2015

89ba9df38fecb651105cf5bc439b6389.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 6 สิงหาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/2 จำนวน 27 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้การใช้งาน Microsoft P

06/08/2015

44e625acbd1f31013b303b45a498a601.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/1 จำนวน 31 คน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft

22/07/2015

e7cc09ec5e86439000521e855a7e988f.jpg

บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.5/1 และ ป.5/2 จำนวน 49 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้งานโปรแก

21/07/2015

3d1efea92cb92f3faaa44dc06c8455f3.jpg

บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book ร.ร.บ้านสบป่อง วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่อง จำนวน 29 คน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้การใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E - boo

17/07/2015

b5d9dc4976afc7eaea7d0ae6d54278cc.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ แก่ นักศึกษา กศน. แม่ฮ่องสอน วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และการใช้งาน Microsoft Office ให้แก่นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 35 คน ระหว่างวันที่

16/07/2015

cd5dcbe5fd091ac975a76484deb95b47.jpg

บริการวิชาการอบรมการสร้าง BlogSpot ร.ร.บ้านท่าโป่งแดง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งาน BlogSpot แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง จำนวน 16 คน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00น. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการสร้าง สร้างบทความ สร้างบล็อก ต่างๆได้

10/07/2015

81df86a38e349b18d07df38359340d68.jpg

บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint แก่นักเรียนในเขต อ.เมือง วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง จำนวน 19 คน โรงเรียนสบป่อง จำนวน 21คน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00น. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพั

09/07/2015

80d146e56bd67d9df865a1ae2fa8c281.jpg

บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ Blogspot วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.6/2 จำนวน 32 คน หลักสูตรการสร้างงาน Blogspot เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00น. เพื่อสามารถนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร ส่งงานและอื่นๆให

07/07/2015

6b169bdf87ce94f36b8742a8ca690d8f.jpg

บริการวิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วย Blogspot ร.ร เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.6/1 จำนวน 31 คน หลักสูตรการสร้างงาน Blogspot เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00น. - 16.00น. เพื่อสามารถนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร ส่งงานและอื่นๆ

02/07/2015

1c999af46af8635e949513e9e96abf34.jpg

อบรมเยาวชนในช่วงปิดภารเรียน หลักสูตรการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายสไตล์คุณหนู วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT Summer Course สำหรับน้องๆในช่วงปิดเทอม หลักสูตรที่สามการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายสไตล์คุณหนู ระหว่างวันที่ 27 เม.ย - 1 พ.ค. เวลา 13.00 - 15.00 น. ฝึกทักษะการตัดต่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การลำดับภาพ การ

01/05/2015

9fe3abdc00c2fab1fa858230fe9c0bac.jpg

อบรมเยาวในช่วงปิดภาคเรียน หลักสูตรออกแบบการ์ดง่าย ๆ เด็กก็ทำได้ วันที่ 24 เมษายน 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT Summer Course สำหรับน้องๆในช่วงปิดเทอม หลักสูตรที่สองออกแบบการ์ดง่ายๆเด็กก็ทำได้ ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมย. เวลา 13.00 - 15.00น. ฝึกทักษะการออกแบบ การวาดภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเ

24/04/2015

4c5de11fc13e9ce9f430726be5b1070e.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 จำนวน 35 รูป ระหว่างวันที่ 8 - 10 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint โปรแกรม M

10/04/2015

c53cd5c65919315479157c503864c3d9.jpg

กิจกรรม ICT Summer Course สำหรับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT Summer Course สำหรับน้องๆในช่วงปิดเทอม หลักสูตรแรก เปิดโลกไอทีสำหรับคุณหนู ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00น. หลักสูตรนี้ฝึกทักษะการใช้งานอินเตอร์ การค้นข้อมูล การใช้ you

03/04/2015

6900f93036f1094249389c55093c4e9a.jpg

บริการวิชาการให้ความรู้การตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วย Windows Movie Maker ร.ร. ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ วันที่ 27 มีนาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการให้ความรู้การตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วย Windows Movie Maker ให้กับโรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ม.1/1 จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00น.

27/03/2015

02fcb646804ebb34a2dbd9653ef96013.jpg

อบรมการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Blog

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Blog ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 – 21.00น. หลักสูตรนี้เป็นการสร้างเว็บบล็อกฟรี สร้างร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก หน่วยงาน สร้างบทความอื่นๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ

25/03/2015

a6f02f5fdc02276efed37df8df667167.jpg

บริการวิชาการให้ความรู้การตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วย Windows Movie Maker ให้กับโรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ วันท่ี่ 20 มีนาคม 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการให้ความรู้การตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วย Windows Movie Maker ให้กับโรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ จำนวน 45 คน วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00น.

20/03/2015

683353d880f09ceaacdb6a24b428b856.jpg

การใช้งาน Tablet & Smartphone เพื่อการสื่อสารออนไลน์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานแท็บเล็ตและมือถือสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00น. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ติดต่อสื่อสารสนทนาพูดคุยผ่านไลน์ การใช้งาน Facebook ค้นหาข้อมูลข่า

18/03/2015

c214aae120c716e6255c5733e5b29d49.jpg

ให้ความรู้การใช้งาน Ms Excel ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการให้ความรู้การใช้งาน Microsoft Office Excel 2010 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.5 - ป.6 จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณสูตรต่างๆด้วย

20/02/2015

429e282f20cdb6404f0d281da3d2148c.jpg

ศูนย์ ICT ให้ความรู้การใช้งาน Word 2010 ให้กับโรงเรียนท่าโป่งแดง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการให้ความรู้การใช้งาน Microsoft office Word 2010 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.3 จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.00น. เพื่อให้เด็กๆได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อ

19/02/2015

707217159122ea2f944f7cbebdeeec1a.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Android App Development”

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ NECTEC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Android App Development” ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

18/02/2015

049fc0764a093c756abe75e7a0903fa6.jpg

บริการวิชาการให้ความรู้การใช้งาน E-book ด้วยโปรแกรม Flip Album ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ความรู้การใช้งาน E-book ด้วยโปรแกรม Flip Album ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ จำนวน 30 คน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ E-book Flip Album ในการเรียนการสอนต่อไป

13/02/2015

af2917cb727cc40bbc92523d35ef4045.jpg

บริการวิชาการให้ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง

ศูนย์ ICT บริการวิชาการให้ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง จำนวน 39 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ ได้ในช

12/02/2015

6ca20c5286a185fec2ab50df3f7fdc3c.jpg

ศูนย์ ICT ให้ความรู้การใช้งาน blogspot โรงเรียนเทศบาลแม่ฮ่องสอน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์ ICT บริการวิชาการให้ความรู้การใช้งาน Blogspot ให้กับโรเงรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 58 เวลา 09.00 - 16.00 น.

06/02/2015

6e8ea112ae28f1ccd667ad70b4d10eb2.jpg

ศูนย์ ICT ให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Illustrator โรงเรียนเทศบาล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม3/1 -ม3/2 จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

05/02/2015

c2b800c24d5045840f569af8a4fe3815.jpg

บริการวิชาการให้ความรู้ การตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการให้ความรู้ การตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 คน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น .

29/01/2015

0b1b0cc841b138c5324a3a5e22a427b9.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 31 คน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งาน โปรแกรม Microsoft Ex

15/01/2015

f17add24d318f14d3d9c55157c40c3c7.jpg

อบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้นป.4/1-ป.4/2 จำนวน 48 คน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00น. เพื่อฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการใช้ Microsof

08/01/2015

3b38eccb8bd3258b15930e434ff783f9.jpg

บริการวิชาการให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel ให้แก่สามเณร วันที่ 18 ธันวาคม 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel ให้แก่สามเณร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00น. เพื่อให้สามเณรได้มีความรู้พื้นฐานด้านใช้งานโปรแกรมตารางงาน

18/12/2014

ef6b839834e61491b7717229be050d81.jpg

อบรมให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม MS Excel ให้กับสามเณร วันที่ 11 ธันวาคม 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel ให้แก่สามเณร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00น.

11/12/2014

a3f9952cc6668a188be920cd3cf5f2f9.jpg

บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint ให้กับสามเณร วันที่ 4 ธันวาคม 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint ให้กับสามเณร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00น. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ในชีวิตประจำวัน

04/12/2014

ed5f13b8a3c73875793d280f4ad56fc2.jpg

บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน ตั้งแต่ ชั้น ป.3 - ป.6 จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ อาคารชานกะเล เพื่อเสริมทักษะให

27/11/2014

97eacd0cb97758c95842b4d07f5f8390.jpg

ศูนย์ ICT ให้ความรู้การใช้งาน Ms PowerPoint ร.ร อนุบาลบ้านป่าปุ๊ วันที่ 23 กันยายน 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint ให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านป่าปุ๊ จำนวน 37 คน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น.

23/09/2014

7e91dc2a6d1016e31924bbf26d6d1737.jpg

อบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint ร.ร.บ้านท่าโป่งแดง วันที่ 18 กันยายน 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง จำนวน 27 คน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น. เพื่อให้น้องๆได้มีพื้นฐานด้านการสร้างงานนำเสนอและสามารถนำไปใช้

18/09/2014

330cb00480480e825038dadde1eb1e3c.jpg

การอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ร.ร.อนุบาลบ้านป่าปุ๊ วันที่ 17 กันยายน 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านป่าปุ๊ ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น. เพื่อเสริมทักษะและเรียนรู้การใช

17/09/2014

c9a135d4a2720ccf724d2406f3c67f20.jpg

กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2557 โดยศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ร่วมกับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เรียนรู้การใช้งาน Tablet และ Smart phone เพื่อการติดต่อสื่อสารและการค้าขายในอ

11/09/2014

8f3f39a40fa3d0587d84f07013ffa525.jpg

ศูนย์ ICT ให้ความรู้การสร้าง FlibAlbum แก่นักเรียน ร.ร.ท่าโป่งแดง วันที่ 10 กันยายน 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนบริการวิชาการ อบรมการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ FlibAlum ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09.00น. - 21.00น. วิทยาการสอนสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ FlibAlbum ในหัวข้อเรื่อง อาเซียน 1

10/09/2014

b316abb2eddc5a2b109bde3b3e3e066e.jpg

ศูนย์ ICT จัดให้ความรู้การตัดต่อวิดีโอแก่นักเรียน ร.ร.ท่าโป่งแดง วันที่ 9 กันยายน 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนบริการวิชาการ อบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.6 จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00น.-16.00น.

09/09/2014

b08b84332744219201fe45b30c2ee194.jpg

ศูนย์ ICT บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Excel ร.รบ้านสบสอย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ให้แก่โรงเรียนบ้านสบสอย จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด คำนวณ สูตรต่างๆ ขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน

09/09/2014

d276e701dab60f4ab1e4f2b0c9efb2f9.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนจัดบริการวิชาการให้ความรู้ PowerPoint แก่โรงเรียนสบสอย วันที่ 4 กันยายน 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนให้การบริการวิชาการแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.3 - ป.5 จำนวน 16 คน ด้านทักษะการใช้งาน Microsoft PowerPoint และเทคนิคการนำเสนองาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.

04/09/2014

907705cd9a3cfeec36be1636c46c1cc6.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นมูลนิธิธัมมคีรี

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับเด็กจากมูลนิธิธัมมคีรีคีรี ชั้น ม.1 - ม.3 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. - 12.00น. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการใช

31/08/2014

78a33e28ec75193223d6489e7f87fd86.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นมูลนิธิธัมมคีรี

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับเด็กจากมูลนิธิธัมมคีรีคีรี ชั้น ม.1 - ม.3 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. - 12.00น. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการใช

30/08/2014

8afc408b346df8c51dfe674082bda13d.jpg

อบรมการใช้งาน Ms Excel โรงเรียนเทศบาลแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 33 คน หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น.

28/08/2014

edd66bfc30321bd4ff213409634af115.jpg

อบรมการใช้งาน Ms Excel โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 27 สิงหาคม 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น.

27/08/2014

19d008deaab88adc37d8f1849845b204.jpg

อบรมการใช้งานสื่อออนไลน์ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.6 จำนวน 35คน หลักสูตรการใช้งานสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00น.

21/08/2014

fd9a741c1989f6683e031222223ca6b7.jpg

อบรมการสร้างเว็บอย่างง่ายด้วย Blogspot ร.ร. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตรการสร้างเว็บอย่างง่ายด้วย Blogspot เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00น.

20/08/2014

896825aef93f69e13b2151066743506d.jpg

อบรมตัดต่อวิดีโอ ร.ร.เทศบาล ชั้น ม2/1

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม2/1 จำนวน 35 คน หลักสูตรตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วย Windows Movie Maker เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น.

14/08/2014

2d87ad683e4db4902f25cf4a41f98b2e.jpg

อบรมตัดต่อวีดิโอ โรงเรียนเทศบาล ชั้นม.2/2

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย Windows Movie Maker ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/2 จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น.

13/08/2014

4416949139ea21525750437f40925fce.jpg

อบรมการใช้งาน Ms Word ร.ร เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/1 จำนวน 22 คน หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office Word เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น.

07/08/2014

998a6acdb6553705a2bef54dde25bbdc.jpg

อบรมการใช้งาน Ms Word ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 6 สิงหาคม 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/2 จำนวน 25 คน หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office Word เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น.

06/08/2014

edb6e1450102f2e4ae4ba8c4baf421ff.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับเด็กด้อยโอกาส วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็กด้อยโอกาสเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้มีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 14.00น.

01/08/2014

81d40a059b37683699f28bd825c776ad.jpg

อบรมการใช้งานกราฟิก Photoshop โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมกราฟิก Photoshop เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00น.

30/07/2014

d8e66dd434bf42cef1834bdf3688b002.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนบ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.6 จำนวน 24 คน หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.30น

24/07/2014

8be2a208e354f2f6d2a8c1bdb3690ee3.jpg

อบรมการใช้งาน Ms PowerPoint โรงเรียนบ้านคาหาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาน จำนวน 15 คน หลักสูตรการใช้งาน Microsoft office PowerPoint 2007 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00น.

23/07/2014

2c2473cf9b1405de8a88c8bbbf621e1f.jpg

อบรมการใช้งาน Ms Excel โรงเรียนบ้านคาหาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาน ป.5 - ป.6 จำนวน 20 คน อบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.30น

16/07/2014

72522c969fdb2c20508c533fe83ac929.jpg

อบรมการใช้งาน Flip Album โรงเรียนบ้านหมอกจำแป่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านหมอกจำแป่ จำนวน 43 คน หลักสูตรการใช้งาน Flip Album เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00น.

10/07/2014

73b7f07a7a478e9536e1cea70bc110ab.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านสบป่อง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านสบป่อง ชั้น ป.2 - ป.3 จำนวน 38 คน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00น. เพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น การใช้ง

09/07/2014

47fe534dab4c7ac1ec00fb10c9dd8ac0.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 38 คน วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00น. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น รู้จักอุปกรณ์คอม

03/07/2014

4357af1aa220dcebb3053664a06527ce.jpg

อบรมการใช้งาน Ms Power Point 2007 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 49 คน หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Offoce Power Point 2007 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00น. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ M

02/07/2014

0e44ea0980f9ecf2cccc793be47b05d4.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นโรงเรียนบ้านคาหาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาน ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 20 คน วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00น. หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูลและใ

26/06/2014

1ee71fe2013f757f51adb6afe2372e49.jpg

อบรมการจัดทำE-book อย่างง่าย Flip Album โรงเรียนบ้านสบป่อง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน หลักสูตรการจัดทำ E-book อย่างง่ายด้วย Flip Album โรงเรียนบ้านสบป่อง ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 43 คน วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00น. เนื่่องจาก Flip Album โปรแก รมคอมพิวเตอร

25/06/2014

3e2c46c1dd2c7d8e0c064c60e1febd58.jpg

อบรมการใช้งาน Ms Word 2007 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาปลาจาด หลักสูตรการใช้งาน Ms Word 2007 จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00น. เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในด้านการพิมพ์งานเอกสา

19/06/2014

dc26601609f90c93de5e8d09581a955d.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ร.ร. บ้านนาปลาจาด

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.1 - ป.5 หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00น. เพื่อเสริมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรี

18/06/2014

62f59bc65d90dc7ee3c6db56d642103d.jpg

อบรมการใช้งาน Ms Excel โรงเรียนบ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Excel เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานการเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวนต่างๆได้เป็นอย่างดี

11/06/2014

8c7638b7b161725ba8809c3d6e104c78.jpg

อบรมการใช้งาน power point โรงเรียนบ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ หลักสูตรการใช้งาน power point เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00น. วิทยากรโดย นางสาวออมฤทัย มั่นนุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์

05/06/2014

478afc3822d44e63e7ee8256819751b5.jpg

อบรมการใช้งานMicrosoft office word 2007 โรงเรียนบ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน หลักสูตรหารใช้งาน Microsoft office word 2007 ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.3 จำนวน 23 คน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่อ

04/06/2014

37a671015588db11d7b5a7ee1637c3ff.jpg

การอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน การอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00น-14.30น. วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ

28/05/2014

f3478380d0deb9e86d418608cf5d9398.jpg

อบรมการใช้งานแท็บเล็ตระดับเริ่มต้น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานแท็บเล็ตระดับเริ่มต้น ครั้งที่ 7 สำหรับชุมชน วันที่ 23พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00น.- 15.00น ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

23/05/2014

924a0d7c4a6874d2d10ff51466b1ad1d.jpg

อบรมการใช้แท็บเล็ตระดับเริ่มต้น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการใช้งานแท็บเล็ตเบื้องต้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 13.00น.- 15.00น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์

25/04/2014

81ee88064843d9f244cff547b73d3d9f.jpg

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

11/04/2014

2fca69ae569d7fd99ffc78b108aa608e.jpg

สอนการใช้งาน Facebook& Line แก่ชุมชน วันที่ 3เมษายน 2557

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน สอนการใช้งาน Facebook&Line แก่คนในชุมชน ในวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและสารสนเทศของประชาชนในชุมชน

03/04/2014

0c5df2f851827fa8318b45f20c5c55a3.jpg

อบรมการใช้งาน Ms word โรงเรียนบ้านในสอย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.4 จำนวน 28 คน หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Word เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00น.-16.00น. วิทยากรโรยนางสาวออมฤทัย มั่นนุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์

07/02/2014

9f3fc729eb170cdd8770b6a11db42a68.jpg

อบรมการใช้งานMs Excel โรงเรียนบ้านคาหาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านคาหาน จำนวน 30คน หลักสูตรการใช้งาน Ms Excel เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

06/02/2014

a7185c7474529889bdc0831b0973fecf.jpg

อบรมการใช้งาน power Point ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านในสอย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.5 จำนวน 33 คน หลักสูตรการใช้งาน Power Point เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00น.-16.00น. วิทยากรโดย นางสาวออมฤทัย มั่นนุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์

04/02/2014

282636cfc76a2226d97c90ec9e3a9522.jpg

อบรมการใช้งาน Power Point โรงเรียนบ้านในสอย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.6 จำนวน 28 คน หลักสูตรการใช้งาน Powerpoint เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น. วิทยากรโดยนางสาวออมฤทัย มั่นนุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์

03/02/2014

0c445bd3c3639b07920084f1c564c6d4.jpg

อบรมการใช้งาน word ร.ร.บ้านนาปลาจาด

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมการใช้งาน Microsoft Word 2007 เบื้องต้น นักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.2-ป.5 จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 09.00น.-16.00น. วิทยากรโดยนางสาวออมฤทัย มั่นนุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์

30/01/2014

4f4a829be797daaaa020e1a46bb1ca94.jpg

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ร.ร.บ้านนาปลาจาด

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.1 -ป.4 จำนวน 40 คน หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 09.00น.-16.00น. วิทยากรโดยนางสาวพัชรี รังหัน เจ้าหน้าที

29/01/2014

e593043ecc0f67c70382436a965000b5.jpg

อบรมการโทร line&facebook

อบรมการโทร line&facebook ผ่านแทบเลตหรือมือถือ smartphone ให้แก่ชุมชน วันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 13.00น.-15.00น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

24/01/2014

7b2b77b842ed2778a0720654cdb610f2.jpg

อบรมการใช้งานกราฟิก ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโรงเรียนบ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.6 จำนวน 16 คน หลักสูตรการใช้งานกราฟิก ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Photoshop cs2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น. วิทยากรโดย นางสาวชนาภา แซ่หย่าง

23/01/2014

de5c18b41cbf781fe241faa63ec6f19c.jpg

อบรมการใช้งาน powerpoint โรงเรียนบ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ปี 2/2556 หลักสูตรการใช้งาน Powerpoint โรงเรียนบ้าน จำนวน 25 คน วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 09.00น.-16.00น. วิทยากรโดยนางสาวออมฤทัย มั่นนุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์

22/01/2014

6818b7ecde056bd0618dfbcff41b23c7.jpg

อบรมการใช้งาน PowerPoint ร.ร. บ้านใหม่

ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งาน Powerpoint สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 คน วิทยากรโดย นางสาวออมฤทัย มั่นนุช

15/01/2014

2cb6552caebbe4c3ae6cfa0fd428a839.jpg

อบรมการสร้าง Blogspot โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน หลักสูตรการสร้าง Blokspot โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 52 คน วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น. ณ ศูน

14/01/2014

b1f661298175889daa278bb2038de13a.jpg

อบรมการใช้งาน MS word โรงเรียนบ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรุ้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.3 จำนวน 18 คน หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Word 2007 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.00น. - 16.00น.

09/01/2014

7d8b85dd3a8ce5ec621b98b03b6ecae0.jpg

อบรมการใช้ Line และ facebook เบื้องต้น แก่ชุมชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งาน Line และ facebook เบื้องต้นแก่ชุมชน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 13.00น. - 16.00น. วิทยากรโดย นายมงคล ภาคสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยชุมชนป๊อกต่างๆได้ให้ความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Li

03/01/2014

3ec35d69cb7e630bf76e6ebaf12ddcc6.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00น. - 16.00น. วิทยากรโดยนางสาวพัชรี รังหัน (อบรมทุกๆวันพฤหัสบดีและวันศุกร์สิ้นเดือน) มีใบรับรองผ่านการอบรมหลัก

27/12/2013

b05078570eff9f5f51e092526bf502f3.jpg

อบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วย CMS joomla 2.5 โรงเรียนเทศบาลแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ในหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์ด้วย CMS joomla 2.5 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 41 คน ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00น. - 16.00น. วิทยากรโดยน

19/12/2013

ff96790655298e9032ef0d962e87f545.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนบ้านคาหาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เบื้องต้น ให้กับโรงเรียนบ้านคาหาน จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00น. - 16.00น. วิทยากรโดยนางสาวออมฤทัย มั่นนุช นักวิชาการคอม

12/12/2013

a5a29c828fdb565aae749c8763d3d559.jpg

อบรมการใช้งาน Ms powerpoint 2007 โรงเรียนบ้านสบสอย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.3 - ป.6 จำนวน 25 คน ในหลักสูตรการใช้งาน Microsoft powerpoint 2007 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00น. - 16.00น. วิทยากรโดยนางสาวพัชรี รังหัน เจ้าหน้าท

12/12/2013

b8414db85d6e20a037086989539b4a8e.jpg

อบรมการจัดทำ E-book โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.4 จำนวน 20 คน ในหลักสูตรการจัดทำ E-book อย่างง่ายด้วย Flib Album Pro 6.0 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00น. - 16.00น. วิทยากรโดย นางสาวออมฤทัย ม

11/12/2013

60c949165ee644cd3c30b903460f9930.jpg

อบรมการใช้งาน MS word 2007 โรงเรียนบ้านสบสอย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.1 และ ป.3 จำนวน 19 คน ในหลักสูตรการใช้งาน MicroSoft office word 2007 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00น. - 16.00น.

11/12/2013

c3ca045cac3b6144ee354c1dbb09e5c2.jpg

อบรมการใช้งาน MS powerpoint โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งาน MS powerpoint เบื้องต้นสำหรับนักเรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ชั้น ป.4 จำนวน 18 คน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 .-16.00 น

04/12/2013

f5c06e7d94c064c776b6d42a2bc9c2da.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00น. - 16.00น. วิทยากรโดยนางสาวชนาภา แซ่หย่าง (อบรมทุกๆวันพฤหัสบดีและวันศุกร์สิ้นเดือน) มีใบรับรองผ่านการอบรม

29/11/2013

abbed39c3c843171d25b7ec0284c85ca.jpg

อบรม Ms word และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นโรงเรียนบ้านหมอกจำแป่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งาน Ms Word และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 42 คน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

28/11/2013

58248e30dbeccfc775ae3b377f92ca01.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับชุมชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับชุมชน ตอบสนองความต้องการความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน แก่ชุมชน และได้รับเกียตริจากท่านนายกปกรณ์ จีนาคำ มาเป็นกำลังใจให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมอบรม วิทยากรโดยอา

15/11/2013

c456753828f2e137aa4650cc7d126b74.jpg

อบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วยArtisteer ร.ร บ้านท่าโป่งแดง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Artisteer ให้กับนักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง จำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00น. - 16.00น. วิทยากรโดยนางสาวออมฤทัย มั่นนุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์

06/11/2013

b3dd78ec871a3b14457fe42b31786f12.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ร.ร.บ้านสบสอย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านสอบสอย ชั้น ป.1 และ ป.3 จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 วิทยากรโดยนางสาวพัชรี รังหัน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

06/11/2013

a632a615fd16c1abbdfafc8e0f0abec7.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (28-29 ต.ค.56)

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น แก่ผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2556 นี้โดยวิทยากร อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา และนางสาวพัชรี รังหัน

29/10/2013

f074ee4a07af48f4244328ff506a4ee6.jpg

อบรมตัดต่อ VDO เบื้องต้น (21 ต.ค.56)

วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนจัดอบรมหลักสูตรการตัดต่อ VDO เบื้องต้น สำหรับน้องๆที่สนใจการตัดต่อ VDO เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ ๆ สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

21/10/2013

dee1eb6bbbfb73004b879e65c685166b.jpg

อบรมการสร้างงาน 3D Animation (2-6 ก.ย. 56)

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างงาน 3D Animation ให้แก่ นักเรียนนักศึกษา โรงเรียนต่างๆ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.วิทยากรโดยคุณโพธินันท์ ดีฟิน และ คุณดวงสมร ศรีสอาด วิทยากร SIPA เชียงใหม่

06/09/2013

2f2809e37a8b899045db4dc9953f44bb.jpg

อบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร.ร. หมอกจำแป่ (19 ส.ค.56)

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหมอกจำแป่ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 วิทยากรโดย นายเอกลักษณ์ พึ่งสุรินทร์ สมาชิกชมรมอาชีพ ICT

19/08/2013

f0ba62c2819c1ea59b38aa38cab0e68f.jpg

อบรมการตัดต่อ VDO และภาพเคลื่อนไหว ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (15 ส.ค.56)

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการตัดต่อ VDO และภาพเคลื่อนไหว ให้นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556

15/08/2013

ad7506229af670ece6207fa32f3e9e3d.jpg

อบรมทำเว็บไซต์ด้วย Artisteer 3.0 (13 ส.ค. 56)

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์อย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Artisteer 3.0 แก่นักเรียนโรงเรียนหมอกจำแป่ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556

13/08/2013

540d9e85922556be62616d877e283037.jpg

การใช้ Power Point 2007

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม microsoft powerpoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหมอกจำแป่ จำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 วิทยากรโดย นางสาวชนาภา แซ่หย่าง

02/08/2013

dee5ca530b94398554e12e9e9c964dd7.jpg

อบรม Power Point 2007 ร.ร. หมอกจำแป่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม microsoft powerpoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหมอกจำแป่ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 วิทยากรโดย นางสาวชนาภา แซ่หย่าง

02/08/2013

3e98757a446da2d6e54f0490239c1cb1.jpg

อบรม ms powerpoint ร.ร. หมอกจำแป่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเ้รียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม microsoft powerpoint ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหมอกจำแป่ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 วิทยากรโดย นางสาวพัชรี รังหัน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องส

29/07/2013

6dcb9bd475e1782cd05f44217a4944ea.jpg

อบรม ms powerpoint ร.ร. บ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม MS PowerPoint ให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 41 คน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

18/07/2013

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park