โรงเรียนบ้านห้วยผา

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผาในหลักสูตรการตัดต่อคลิปวิดีโอบนมือถือด้วย Application Kinemaster ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับ ชั้น ม.1 – ม.3 จำนวน 25 คน ณ ลานหมอกใหม่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. วิทยากรโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park