บริการพื้นที่

1252d5311d1ae485593beaeb1bf670c9.jpg

พัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม

29/04/2024

879e2973d85dde997b2d05272d8ba70e.jpg

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.15 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเร

02/03/2024

9786bb97d0f4318f9f6eb55e8786bad7.jpg

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการอบรมการตลาดสมัยใหม่สำหรับสินค้าชุมชน แก่ผู้ประกอบการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ จำนวน 40 คน ในวันที่ 15 - 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/01/2024

8625218d55e2b9df4863965ce0174039.jpg

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมทำแผนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมทำแผนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 15 คน ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

18/12/2023

7903df8d914ebf166bd876b084b2406e.jpg

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้พื้นที่ห้อง Training จัดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้พื้นที่ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

12/06/2023

f75f36fa181e5887e81d40481d66b2f0.jpg

บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ในการประกอบการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ในการประกอบการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผา จำนวน 30 คน ณ ห้อง Tringning ศูนย์ ICT อ

07/06/2023

490798ffe94909e5c747dae5b3c86cf8.jpg

อบรมพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรฐกิจ BCG

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 1 จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรฐกิจ BCG เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อ

27/04/2023

6efcf24f62b1226a25864aa04a4248f3.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการ แก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 เพื่อให้นายจ้าง / เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล และชำระเงินสมทบกองทุนประ

22/04/2023

8a64b4e73709a82ed4be1b363d71b6f3.JPG

อบรมกลุ่มอาชีพ การจัดสวนเรียกทรัพย์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมกลุ่มอาชีพ การจัดสวนเรียกทรัพย์

05/11/2022

b24ca7e8ad1aef8f5238a8b2f87cc183.jpg

พมจ.มส. จัดอบรมผู้ช่วยคนพิการ

ระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี (24 ชั่วโมง) ผ่านระบบสื่อทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8

27/05/2022

5b2aa7460474f2e56771f0474e7d0634.jpg

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันเกมส์ E-sports RoV และ eFootball (Pes2022)

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันเกมส์ E-sports RoV และ eFootball (Pes2022) ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/04/2022

2afd64802374f7c104feaec32ce942ea.jpg

กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ

กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการรายงานผลการปฎิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)

02/12/2021

053d84033418e07e1b397d25594c8a6f.jpg

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การตัดต่อวิดีโอเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การตัดต่อวิดีโอเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับบุคลากรครู กศน. จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 25 คน

03/11/2021

7bf78e6133cc2678b4f2e8270e20736f.jpg

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ ด้วยการประยุกต์ใช้ Social Media

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ ด้วยการประยุกต์ใช้ Social Media สำหรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสร้างเงิน สร้างรายได้

10/08/2021

76dbc2ac51ebdedf2a6c6457b483068d.jpg

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

01/08/2021

96a3a11670d957f30946dc77406bc7e0.jpg

ศูนย์ประสานงานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม On Line ระบบ Zoom

ศูนย์ประสานงานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม On Line ระบบ Zoom ตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพเขต 1 กิจกรรมพัฒนาพี่เลี้ยง ระดับอำเภอ / ตำบล ของ 3 จังหวัด (เชียงใหม่

17/07/2021

e32469f39a0593f06af977682585f9bc.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)

09/07/2021

649de74255e08439bdc6e1840517a3b7.jpg

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

02/03/2021

5b73644b3a15133d25ba7c7b8ceb8673.jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

23/09/2020

43fc1625c9e588d6348a3cb51bd96ab8.jpg

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิตอลและการค้าออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิตอลและการค้าออนไลน์ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล

16/06/2020

442c1cf512de917b72ce94f9be91333d.jpg

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

12/03/2020

2db0d741f9faf4ca62f475d4b63ea80a.jpg

Title Author Hits ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งาน Microsoft Office ให้กับนักศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในระดับมัธยมศึกษาที

20/02/2020

1b23125df3feec7b8a761ee051b4deb8.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามละประเมินผลแห่งชาติ

20/12/2019

ec1b3428e03b0b2e88851a7bf3644117.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2 กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และให้ความรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

08/08/2019

06020b79ef7dfd0098f4798c2f56505b.jpg

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการจัดการสอนออนไลน์ THAI MOOC

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการจัดการสอนออนไลน์ THAI MOOC Google Classroom และ Moodle วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

14/06/2019

db412dceda071aac5d1ee035ab845a03.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการห้องอบรมแก่สมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับคนตาบอด ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 62 – 5 เมษายน 62 ณ ห้องอบรม Smart Room ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

05/04/2019

d81845b3e8fd1b74c84ce1d382660f25.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน บริการห้องอบรมแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม”การจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ”

12/03/2019

3b323e8e95671ac7e643dcb085c4ca61.jpg

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

22/02/2019

cc018846b4d2e9b77af610e9eaad904b.jpg

ศูนย์ ICt แม่ฮ่องสอน บริการห้องอบรมแก่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์)"

25/01/2019

58729b3a5ec8803ce9e399d898658e1a.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการห้องอบรมแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสอบปฏิบัติ ทดสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการตำแหน่ง

21/12/2018

7b03c34ca0133972af369721c14c1c0b.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13/12/2018

b57d53003a916b51c33cf52886d55528.jpg

ศูนย์ ICT ให้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.

06/12/2018

c004ec21b0ee76dffc40c382e54a99ae.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการห้องอบรมแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาที่ปรึกษาการเงินภาคครัวเรือน สร้างความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชนสู่เครือข่ายการเงินชุมชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน

27/09/2018

c5a41f1c8a1615503274a7ff0722faee.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องอบรมแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกปฏิบัติการทางด้านการตลาดและเทคนิคการขาย ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

21/09/2018

4742f9378bb4b32220dced52b4c8564c.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีโอและภาพยนตร์ ด้วย SmartPhone รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ของโรงเรียนสุจริตเครือข่าย

19/09/2018

488c81f2973ccc43aca370f88349ae4c.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ VTR และสื่อภาพยนตร์ ด้วย SmartPhone แก่วิทยากรแกนนำโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

16/09/2018

1ce54a3342c99ab2199921e640da1ee8.jpg

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนโครงการอบรมผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกให

06/08/2018

446faf01d765edd75f124be626a1a614.jpg

ศูนย์ ICT ให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC) ผ่านโปรแกรม Thai COC จังหวัดแม่ฮ่องสอน

19/07/2018

94dd06dc5b7897b464a3ef44dcea92ec.jpg

ศูนย์ ICT ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 21-22 มี.ค.61

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ E-commerce ระหว่างวันที่ 21 -22 มีนาคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

21/03/2018

2e14189018efe2b9cab96288857aa365.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 ก.พ.61

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการสอบปฏิบัติ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน โดยมีผู้สมัครสอบ จำนวน 100 คน วันที่่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

12/02/2018

9ce7c1a2d2fcd59303f97507d30493f2.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 ก.พ.61

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการชมรม อสม. ระดับจังหวัด และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน วันที่่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร

09/02/2018

8d505d72f5fe04f26b981162a78477cd.jpg

ศูนย์ ICT ให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 25 ม.ค.61

สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการบันทึกข้อมูล e-report และการรายงานตัวชี้วัด 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน ตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย วันที่่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

25/01/2018

b7eb49423a80ae7136db6bbf3eec3435.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องอบรมแก่ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 16 ม.ค.61

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

16/01/2018

dc0e8f8e21d0056a179e599459bacdf3.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 11-12 ม.ค.61

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

12/01/2018

141b9b4274b198f28ca7ed5f3d326169.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 14 ธ.ค.60

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 วันที่่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเ

14/12/2017

ffdf59621fdd78f7ab3ed98592fc51eb.jpg

อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องประชุมแก่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน 9 ธ.ค.60

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน นำโดยอ.จิระ พานิชยานนท์ ประชุมในหัวข้อ การพัฒนากองทุนสุขภาพแห่งชาติ วันที่่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องStudy Room ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

09/12/2017

bac0458f7cb5ee5c4f6fce93d7af9f63.jpg

ศูนย์ ICT ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 ธ.ค.60

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

07/12/2017

e397217389cfc147beff299c34edb2f9.jpg

ศูนย์ ICT ให้บริการห้องอบรมแก่ธนาคาร ธกส. 29-30 พ.ย.60

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมในการดำเนินการยกยอดตั้งฐานพัฒนาความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชนสู่เครือข่ายการเงินชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้

30/11/2017

506ba3d9e8b4593018e08f682ad43083.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ สำนักงานองค์การ IRC จังหวัดแม่ฮ่องสอน 23 ก.ย.60

สำนักงาน IRC จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel 2013 สำหรับพนักงาน วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

23/09/2017

0cbdb5133db837e8e1c09a23cca674f8.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 วันที่ 8-9,11 ก.ย.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ด้วยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ICT โดยใช้ CRTH โมเดล" วัน

11/09/2017

9ce462c93a78f552c1c5c7f1878b12dd.jpg

ศูนย์ICTให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 28 เม.ย.60

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องอบรม Smart Room แก่สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจรับเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

28/04/2017

1c90674b4cf9e4bf8eb3ba1cf62ab1ff.jpg

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 มี.ค.60

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการดำเนินงานโครงการกำจัดพยาธิใบไม้และมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 256

09/03/2017

61b75991225e579af5780368e050fe6d.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1-2 ก.พ.60

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการสถานที่ห้องฝึกอบรม แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร พ.ศ. 2560 ระหว่าง

02/02/2017

2aacea2fcf6fec5865a6695e9e3c19f1.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องอบรมแก่คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน 25 ม.ค.60

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน ในการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนสวัสดิการชุมชน ในวันที่ 25 มกราคม 2560

25/01/2017

a9252f4b34ee811220b40c3ab9726603.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรมแก่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 28 ธ.ค.59

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรม Training ชั้น 3 แก่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนจัดหาพัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ ตามนโยบายกระ

28/12/2016

23ce5c2807769d62e29cb85f15b3bc35.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรมแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรม Trainingและห้อง Smart Room ชั้น 3 แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม

21/12/2016

920807f4fd2dafc1965176b8dd138e95.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องอบรมแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง training ชั้น 3 แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 จำนวน 30 คน

16/12/2016

ad58fe11986f93fd510e303628d6069f.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการ ห้อง Training แก่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการ ห้อง Training แก่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการสอบปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

14/12/2016

ff6f499aa358cba686a97f72b9c8a9ee.jpg

ให้บริการห้อง Smart Room แก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Smart Room ชั้น 3 แก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจรับโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว รูปแบบดิจิทัล 4 ภาษา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

29/11/2016

fcd28d93296d925715a3d0ec31b7e97c.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Training ชั้น 3 แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Training ชั้น 3 แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่อง

25/11/2016

6922610cdba4e12bf3148f2ffe3477ab.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้อง Smart Room ชั้น 3 แก่สำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Smart Room ชั้น 3 แก่สำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการประชุมการอัพโหลดข้อมูลลงระบบ Cheqa Oniline ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

20/11/2016

bced62341af3e6b87274461f568f20bc.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้อง Smart Room ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Smart Room ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 แม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ประจำปี 2559 ของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า โรงเรียนร่

18/11/2016

5dfab893f0d23ac8190db591f144b94e.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

03/11/2016

139df9bb665c80dc433080178d330222.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่ที่ว่าการอำเภอเมือง

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่อำเภอเมือง เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในวัน ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น.

31/10/2016

b3d391c201929346b5663f7adf5a6474.jpg

ให้บริการห้องประชุมแก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Smart Room แก่สำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน เรื่อง "การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดทำแ

01/09/2016

41797ccbc15687f9c99a102cfcb8f5be.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรมแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จุดประกายกาเรียนรู้ IPST LEARNING SPACE รุ่นที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เพื่อรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ระดับชาติ ด้

30/08/2016

946ba184b562d6839f85b06352484e41.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรมแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 แม่ฮ่องสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จุดประกายการเรียนรู้ IPST LEARNING SPACE รุ่นที่ 1,2 ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เพื่อรู้จักกับศูนย์การเรียน

29/08/2016

83558ba4bdd685224548895ee9b31781.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรมแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ฯ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร "Meal Fiction" วันที่ 24 สิงหาคม 59 เวลา 09.00 - 16.30 น.

24/08/2016

babe37f0875a6901845e81e184d66755.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรมแก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดบริการห้องฝึกอบรม training แก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชน วันที่ 22 สิงหาคม 2559

22/08/2016

3a774e8b13968f2b3add1e97f550e1de.jpg

ให้บริการห้องอบรมแก่ชุมชนในเขตเทศบาล

การบริการห้อง Training ใน "โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพแกนนำสวัสดิการชุมชนตำบลจองคำ" เมื่อ วันเสาร์ ที่ 23 กรกรฎาคม 2559 โดยมีผู้นำชุมชนคณะกรรมการ และสมาชิกชุมชน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นวิท

23/07/2016

cdfa4623c6bc8a44edd8d90da09850de.jpg

ให้บริการห้องประชุม Smart room แก่ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องประชุม Smart room แก่ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดประชุมยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

16/05/2016

0c95abe4c2f5f807bc194978b936f477.jpg

ให้บริการห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการค้าชายแดน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Smart Room ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

18/04/2016

873e46fb733b964f74a99bd2922ccfcc.jpg

ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้อง Training แก่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดโครงการวิธีประกวดโครงการอิเล็คทรอนิกส์ (ขั้นตอนการเพิ่มโครงการ - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) สำหรับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 0

15/12/2015

ed84483ac6e86f3ac209b55cf8c5c5b7.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด (กระทรวงยุติธรรม) เพื่อจัดจัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

03/12/2015

aab447b2853f79225b1cbc075aad9add.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรมแก่ สนง.คลังจังหวัด

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรม Training แก่สำนักงานคลังจังหวัดแม่่ฮ่องสอน จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการสนับสนุนการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) เมื่อวันที่

08/10/2015

f8e21fd5e172d90065364bd6d2c4a605.jpg

ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่ สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอน ใช้บริการห้องฝึกอบรมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เพื่อจัดอบรม "การตลาดออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว (Social Media Marketing for Tourism) แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 255

25/09/2015

ab79a842d9f0778486c33ee58f93d618.jpg

ศูนย์ ICTให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรมแก่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ง ชาติ อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบกองทุนบัญชีหมู่บ้านด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับ USER หรือพนักงานการเงิน ระหว่างวันที่ 2 -3 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 1

03/09/2015

6e24a93e0416dc61a6bafb5b337381db.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรมแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรมแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น "เยาวชนสร้างหนังเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2558 เวล

19/08/2015

183f2657ac1d21ac85dcd5ce80ba33ee.jpg

ศูนย์ ICT ให้บริการห้องประชุมแก่บริษัททรูมูฟ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องประชุมแก่บริษัททรูมูฟ 4G เพื่อจัดประชุมประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 15.30 - 17.00น.

03/04/2015

b66654acff5b1ca94686fdb66435f232.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรมแก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องฝึกอบรมแก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สำหรับโครงการฝึกอบรมรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และพัฒนาข้อมูลห้อง War Room จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558

13/01/2015

84de5454c881fcb3982f304225a50063.jpg

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดสอบตำแหน่งลูกจ้างห้องทะเบียนและบัตร สนามสอบ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา

18/07/2014

f0a26d83837ab9f2a841b02c3dee44fb.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรมแก่สำนักงานพระพุทธศาสนา

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องฝึกอบรม Training ให้กับสำนักพระพุทธศาสนา เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล จังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00น.

13/06/2014

a05bc2cbaca3bbc1541d2a8a146b2c53.jpg

ให้บริการห้องอบรมแก่ สนง.ประมงจังหวัด

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นสถานที่สอบภาคปฏิบัติ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 – 12.00น.

30/05/2014

a004d1f00fb7b07675eed8bc1e46f07e.jpg

ให้บริการห้องอบรมแก่ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มส.

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสนับสนุนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องฝึกอบรม(Training) ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.30น

10/03/2014

bdd3900ad50f6548d33330677b4b6ef7.jpg

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ใช้ห้องฝึกอบรม

สำนักงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ใช้ห้องฝึกอบรมTraining ศูนย์พัมนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน สำหรับอบรมโครงการฝึกอบรมรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติด จังหวัด (NISPA)และพัฒนาข้อมูลห้อง War Room จังหวัด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอ

25/02/2014

d2584d7a6b1a50f3a841b4890333aa92.jpg

ธ.ก.ส สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

ในวันที่ 21 มกราคม 2557 สำนักงาน ธ.ก.ส. แม่ฮ่องสอน ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเข้าปฏิบัตงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

21/01/2014

2c30194ad68b54c87df8adf0ef91acef.jpg

ให้บริการห้องฝึกอบรม: สนง.กองทุนหมู่บ้านแห่งแผ่นดิน (10-11 ต.ค.56)

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ อบรมการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำเร็จรูป ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2556 ณ ห้องฝึกอบรม Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

11/10/2013

48aaceffe5f08339a85150ceefd2fd3c.jpg

อบรมระบบฐานข้อมูลวัดในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (28 ส.ค.56)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดอบรมระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่คณะสงฆ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์ และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นศูนย์กลาง ให้แก่บุคคลทั่วไปสำหรั

28/08/2013

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park