บรรยายให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ การใช้งาน Canva สำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

          อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บรรยาย ให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ การใช้งาน Canva สำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล และ งานนำเสนอ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park