อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนธันวาคม 2565
enlightened นักเรียนโรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.4 จำนวน 20 คน รับการอบรมการใช้งาน MS Word วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

enlightened นักเรียนโรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.5 จำนวน 19 คน รับการอบรมการใช้งาน MS PowerPoint วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 

 

 
 
enlightened นักเรียนโรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.6 จำนวน 21 คน รับการอบรมการใช้งาน Canva วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผา ชั้น ป. 5 – 6 จำนวน 30 คน รับการอบรมการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Canva วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.


 
enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 33 คน รับการอบรมการใช้งาน MS Word วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น
 
enlightened นักเรียนโรงเรียนหมอกจำแป่ ชั้น ม.3/2 จำนวน 28 คน รับการอบรมการทำเว็บไซต์ด้วย Google วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/1 จำนวน 31 คน รับการอบรมการใช้งาน MS Word วันที่ 31 มกราคม 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park