อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเครือข่าย

          ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ชั้น ป. 3 จำนวน 20 คน รับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสีขาว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.


enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ชั้น ป. 4-6 จำนวน 37 คน รับการอบรมการทำสื่อด้วย Canva วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park