อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเครือข่าย

          ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ชั้น ป. 3 จำนวน 20 คน รับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสีขาว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.


enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ชั้น ป. 4-6 จำนวน 37 คน รับการอบรมการทำสื่อด้วย Canva วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.

enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.5-6 จำนวน 16 คน รับการอบรมการใช้ Microsoft Power point
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 09.00 – 16.00 น.

enlightenedนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/2 จำนวน 25 คน รับการอบรมการใช้ Microsoft Word
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.3-4 จำนวน 16 คน รับการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผา ชั้น ม.1-2 จำนวน 35 คน รับการอบรมการตัดต่อวิดิโอด้วยมือถือ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.10 – 15.00 น.enlightenedนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/3 จำนวน 25 คน รับการอบรมการใช้งาน MS Word
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park