เรียนออนไลน์กับ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ขั้นตอนการเรียนรู้

  • 1. เลือกรายวิชาที่ต้องการ
  • 2. ลงทะเบียนออนไลน์
  • 3. คลิกเข้าชั้นเรียน
  • 4. เรียนรู้เนื้อหารายวิชาป่านคลิปวิดีโอ
  • 5. ทำแบบทดสอบ ผลคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์
f476f96e50eddedc5df28f701a0d4cbd.png

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำนักงานยุกดิจิทัล

ICT0094

b98f069f2f8e157eba5d4b679418bcc2.png

การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง

ICT0093

a3ca0603eee54d747918a272c751dcc9.png

การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

ICT0091

02ebd83a9916289089cf01ae4d28e332.png

การตัดต่อ สร้างเอฟเฟกต์ในงานวิดีโออย่างมืออาชีพ

ICT0090

458b62edbe55a1cd167bd59682a00122.png

การถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์

ICT0088

28467dcc923b5ea16bdfa8f0c9591ff1.png

การสร้างอาชีพใหม่ด้วย ICT

ICT0085

e35e8562a5f1a9fc7ebb2052d290038e.png

การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น Microsoft Office

ICT0082

6df1891fd3f4dc18a0d11c9ed18a110d.png

การตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ

ICT0080

53c9fd24f45134941442b0242d37e23c.png

การสร้างเว็บไซต์

ICT0076

e6552c29bc1d079f519feb8e44aed27b.png

การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ICT0063

a7338419d66d885b5b01dcafe48f286c.png

การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Google Sketchup

ICT0059

e94d157908ab87960cbcc1f3cf48c51e.png

การใช้งานโปรแกรมสร้างงานกราฟิก Illustrator

ICT0047

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park