โรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.5 - ป.6

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการตัดต่อวิดีโอ โรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.5 - ป.6 จำนวน 7 คน วันที่ 19 ธันวาคม 2562
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park