ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน :SIPA) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการเรียนรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ขึ้น เพื่อเปิดให้มีการจัดอบรมทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้เชียวชาญ รวมทั้งทั้งคำนึงถึงช่วงเวลาในการจัดอบรมที่จะจัดให้แตกต่างจากช่วงเวลาการปฏิบัติงาน หรือการเรียนการสอนของโรงเรียนตามปกติ ประการสำคัญคือ ด้านค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการอบรมนี้ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม / โครงการ

โครงการฝึกอบรม ICT

651538fb77d660015289cd252427eef4.jpg

หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word /Microsoft Excel และการใช้งานเทคโนโลยี AI เพื่อการทำงาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หนุนเสริมกำลังแรงงาน ด้วยการอบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยา

27/05/2024

fecae7229b5011d5d99ec3650926138c.jpg

บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการขายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ และการประยุกต์ใช้ Generative AI

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน

16/02/2024

f3f7611c7a0d9b324bc914fbbc2d4276.jpg

อบรมหลักสูตร การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน” ในวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยาน

12/02/2024

โครงการและกิจกรรมพิเศษ

d759ee62875f5fb06431d1c306e0ee53.jpg

เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ หรืออุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับเครือข่าย TK Park กว่า 26 แห่ง

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ หรืออุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับเครือข่าย TK Park กว่า 26 แห่ง โดยมี นาย

08/05/2024

f5e38a57029909fe4ecf98e1ce797229.jpg

ICT Summer Course รู้ เรียน เล่น Back To School

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “ICT Summer Course รู้ เรียน เล่น Back To School " ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำหรับเด็กอายุ 8 ขวบ ขึ้นไป ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

02/05/2024

6e4a20da6aa8c2e6ba27ea237a6f326e.jpg

อบรมให้ความรู้ ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ สำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน

ในวันที่ 10 - 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Training วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ ฯ

10/04/2024

บริการวิชาการ

179adaabdd1e9371602956ce5a4187c3.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มิถุนายน 2567

01/06/2024

b5795515d87d3737f3a9b8f1984eef40.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มีนาคม 2567

01/03/2024

1fe451b267b7d06713e17f56747cc6b7.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

01/02/2024

กิจกรรมนันทนาการ ความคิดสร้างสรรค์

7f9d8c540365ba82df822d570ae3ded7.jpg

สร้างฝันสร้างคิดส์ กิจกรรมรักการอ่าน ตอน อารมณ์นี้สีอะไรนะ

กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "อารมณ์นี้สีอะไรนะ" ได้ทักษะการอ่าน การฟัง และการจับใจความสำคัญเนื้อเรื่องในหนังสือ และเล่นเกมใบ้คำจากสีหน้า ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ จัดเมื่อวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู

22/06/2024

a67617e87c54283b3aefddc339701cb4.jpg

สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้จากตำแหน่ง

รียนรู้คำศัพท์จากตำแหน่ง จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง อย่างคำว่า ข้างบน ภาษาไทไหญ่ เรียกว่า ตาง เหน๋อ ส่วนภาษากะเหรี่ยง เรียกว่า ต่า โค่ ดอ ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "คำศัพท์น่ารู้จากตำแหน่ง"

15/06/2024

4a4e6d87769e84aaa726007714378d80.jpg

สร้างฝันสร้างคิดส์ เกมบิงโกอาชีพ

ฝึกสมาธิ ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทางการมอง และการฟัง และเรียนรู้สมุนไพรรอบตัว ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ เกมบิงโกอาชีพ จัดขึ้นเมื่อวัน เสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

08/06/2024

บริการพื้นที่

9b720a7a751b2b8c0082d1935da8ede8.jpg

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมโครงการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

21/06/2024

ea77ca7bb8e0d8ae75a28c31dacfbf40.jpg

สำนักศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

21/06/2024

35887184ce1f4d678ba25d947ea50bf7.jpg

อบรมสูงวัย ทันสมัย “เรียนรู้การใช้งานมือถือและแอพพลิเคชั่น”

ให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ วิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการอบรม และมี นายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน เข้าพบปะกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครู วิทยาลัยชุมชน

05/06/2024

การเยี่ยมชม

eb90ef7749486e58b1bee4b395c0377e.jpg

อาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศก์ติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

เข้านิเทศก์ติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา นายศุภณัฐ ศักดิ์ชัยพิบูรณ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให

18/03/2024

c3b23206cedfa4ef0b683e70c294c9f6.jpg

คณะครูโรงเรียนบ้านวนาหลวง ทัศนศึกษาและเรียนรู้การใช้ App MyTK

คณะครูโรงเรียนบ้านวนาหลวง นำนักเรียน ระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 63 คน ทัศนศึกษาและเรียนรู้การใช้ App MyTK เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

02/02/2024

b12902aa53b0ff8ee67a2c174c478e33.jpg

คุณลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชม และร่วมรับฟังผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และโครงการ Clean Air Heroes

ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวนการการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, ให้การต้อนรับคุณลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประ

18/01/2024

ติดตามข่าวสารผ่าน Fanpage ได้ที่นี่

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์

ปฏิทิน

ปฏิทินกิจกรรม / โครงการ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park