โรงเรียนบรรณวิทย์ ชั้น ป.4

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนบรรณวิทย์ ชั้น ป.4 จำนวน 32 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2562
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park