สพม.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่คณะครูจาก 7 อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลักสูตรระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 โดยมีนายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 

 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park