โครงการฝึกอบรม ICT

cdc0f4a610125548d8195b75bdcc5866.jpg

อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิตและการประกอบอาชีพ

ในวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมอบรม 30 ราย วิทยากรโดย นายปดิธร แสงคุณ ผู้ประกอบการออนไลน์/ นางสาว ศิรินทร จิตศรัทธามั่น เจ้าของช่องแพต สาวดอยแม่ฮ่องสอน/ นางสาววิชุด

12/07/2024

651538fb77d660015289cd252427eef4.jpg

หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word /Microsoft Excel และการใช้งานเทคโนโลยี AI เพื่อการทำงาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หนุนเสริมกำลังแรงงาน ด้วยการอบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยา

27/05/2024

fecae7229b5011d5d99ec3650926138c.jpg

บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการขายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ และการประยุกต์ใช้ Generative AI

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน

16/02/2024

f3f7611c7a0d9b324bc914fbbc2d4276.jpg

อบรมหลักสูตร การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน” ในวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยาน

12/02/2024

cae20f198dcc94798582e7e576b7a4d3.jpg

อบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง

เมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมอบรม 26 ราย วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน

29/01/2024

78747cb403bf340d3a38ccbc1fb2e139.jpg

 การอบรมหลักสูตร การจัดการเงินพื้นฐาน และวางแผนสู่ความมั่งคั่ง (การวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคล )

 การอบรมหลักสูตร "การจัดการเงินพื้นฐาน และวางแผนสู่ความมั่งคั่ง" (การวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคล ) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด "ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

05/09/2023

b0a5575bd05cc216f97b9aa4c438dec6.jpg

อบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หนุนเสริมกำลังแรงงาน ด้วยการอบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน “ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์” พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน ในวันที่ วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ผู้เข้าร่วม จำนวน 63 ราย

03/07/2023

f800ef2b59a405912491bfbc2c18c5bd.jpg

อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ

การอบรมหลักสูตร “คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ”วันที่ 26 - 29 มิ.ย. 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 33 ราย กล่าวต้อนรับและแนะนำการอบรมโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นาย

26/06/2023

6ca92d5333b3eae257b3479dd2469564.jpg

ร่วมรับฟังการนำเสนอของนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสื่อการนำเสนอในโอกาสการนำเสนองานของนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย ที่กำลัง

27/03/2023

49fd0a2e9aee5efa80d1b1a6f538ada3.jpg

อบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์” เมื่อวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและแนะนำการอบรมโดย

25/02/2023

9fc4f2ca66045ae5570036d3b41f0813.jpg

อบรมหลักสูตร “การเล่าเรื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม Story Telling” ด้วยการตัดต่อวิดีโอ

 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การเล่าเรื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม Story Telling” ด้วยการตัดต่อวิดีโอ เมื่อวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทย

21/02/2023

6b795d9a12dbf30c657b41d428a6b18a.JPG

อบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน” ในวันที่ 23 - 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายปดิ

23/01/2023

da549a11743f95931cfea6d3addb144e.JPG

การประกอบอาชีพด้วย ICT ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการประกอบอาชีพด้วย ICT ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ” ให้กับ นักเรียน เยาวชน ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย

19/01/2023

b0cf0d7fa202b45072642c63df7d42d7.JPG

สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ด้วย ICT ครั้งที่ 1 การขายสินค้าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ขายได้

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ด้วย ICT ครั้งที่ 1 การขายสินค้าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ขายได้”

19/12/2022

343d6b22b63c235400bcbb99fdf0e3f5.jpg

การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง” ในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

14/12/2022

dfcce6791cd8ac77094b0368510402f8.jpg

อบรมหลักสูตร การเรียนรู้ยุคดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ยุคดิจิทัล” ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

19/11/2022

706bb1e7ad0fd71bdb2091e6abe54009.jpg

อบรม หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ วันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

22/07/2022

d341eb731d260468778bc6e9228ac392.jpg

อบรม ยกระดับทักษะความสามารถการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมยกระดับเตรียมความพร้อมในหลักสูตรการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

08/07/2022

624d8ac7e887388b0bc33032d2608923.JPG

อบรม การขายสินค้าออนไลน์ด้วยมือถือ

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมเสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ด้วย ICT หลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์ด้วยมือถือ”

15/06/2022

d2c243fb9b246f9d6e98f0a4e16de3e2.JPG

อบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel ขั้นสูง

ICT เสริมทักษะการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม MS Excel

19/03/2022

f69cecc15cd6fa162dba6d4422f7c0b0.jpg

อบรม การวางแผนการเงินและการลงทุนออนไลน์

ICT แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการมีอาชีพ มีรายได้ด้วยการเพิ่มทักษะการวางแผนการเงินและการลงทุนสำหรับประชาชน ผ่านการอบรมและ Workshop โดยวิทยากร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15/03/2022

24470e27983936ec133aad04a79e6a23.JPG

อบรม ดิจิทัลคอมเมิร์ซ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ” ในวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อาจารย์สถาพร สุริยน

21/02/2022

31c68ebcf8efc682deb554833799652a.jpg

อบรม การวางแผนการเงิน และการลงทุนออนไลน์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน” ในวันที่ 12 – 13 และ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

12/02/2022

0b495a8da907f44b406a42fef2c41cb6.jpg

อบรม การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

การใช้งาน TK Web Opac Application My TK /Libby และTK Online Libraly วิทยากรจาก TK Park กรุงเทพฯ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ การใช้งานแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Browser และ Application ต่างๆ

14/01/2022

38bc2b5a3ccf06157f28bb030eab3b4d.jpg

อบรม การวางแผนการเงิน และการลงทุนออนไลน์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เสริมทักษะการวางแผนการเงิน การออม และการลงทุน ทักษะที่จำเป็นของบยุคกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การอบรม การวางแผนการเงิน และ การลงทุนออนไลน์ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและก

05/07/2021

0c7e7e377ddaa30790108be08480d0d3.jpg

อบรม การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. (รวม 20 ชั่วโมง) ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 ราย ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุท

23/06/2021

5c16c9fa9b745fcefc731e8a59a4cf09.jpg

9) อบรม ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล” ภายใต้โครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

01/04/2021

ff2d575fece44082bc45265f5049f4c0.jpg

อบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

21/02/2021

2c5a478f174d735a709bd51808598af0.jpg

อบรม การใช้งานสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

04/02/2021

dc49e6c6a40c37458d374fed2b7081a1.jpg

อบรม คอมพิวเตอร์กราฟิก

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

17/08/2020

406324e4897f5337ed7de2b1c2c70378.jpg

อบรม การถ่ายภาพและการขายภาพออนไลน์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการถ่ายภาพและการขายภาพออนไลน์

03/08/2020

89ffee83af916e3aa5f986b0a40f742e.jpg

อบรม ยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา การซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา การซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์)

20/07/2020

6e1db598034ad63f3032228e8bc282ca.jpg

อบรม หลักสูตรการเข้าใจดิจิตอลและการค้าออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิตอลและการค้าออนไลน์ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล

29/06/2020

d6fef50938132e15d1d8898c9d89eb5a.jpg

อบรม การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน”

27/06/2020

b51e5315e0cc978c3d6eabcd0f2bb566.jpg

อบรม การสร้างอาชีพใหม่ด้วย ICT

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างอาชีพใหม่ด้วย ICT

25/06/2020

19f94185857baf6f4051d68aa854cfb8.jpg

อบรม การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงานและการสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงานและการสอน

02/05/2020

e9d335fbf8f650c0d6affb5e5ea71b7b.jpg

อบรม การตัดต่อ สร้างเอฟเฟกต์ในงานวิดีโออย่างมืออาชีพ

ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วม กับ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม การตัดต่อ สร้างเอฟเฟกต์ในงานวิดีโออย่างมืออาชีพ

16/01/2020

2b719fd7c71e37787ff2df22165e11c8.jpg

อบรม การใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง

16/12/2019

4c1517c9d99eb6bb8f79d6e6fd805baf.jpg

อบรม การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น

25/11/2019

5c1b2ccc9ec1fb066a0258e719450132.jpg

อบรม การออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ

05/08/2019

383bf1dd85819fe478c1157ff29c264c.jpg

อบรม การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

22/07/2019

c00bf78afd0dbfda5643331e8b1c9635.jpg

อบรม การตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ

17/06/2019

0c99011759a46fb438d186667e4b6eb6.jpg

อบรม การออกแบบสร้างงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบสร้างงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์

13/06/2019

a243eb2b36613d891e446f8a262b0fce.jpg

อบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์)

27/05/2019

5f34b33af6e2c203c93f3a91c7c108e8.jpg

อบรม การถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์

อบรมการถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 - 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. (เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

18/03/2019

8291a873ac6b478a49ca13094588773e.jpg

อบรม การขายสินค้าออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

04/03/2019

599dc880710f3255e83f272cf5555f42.jpg

อบรม การถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์สำหรับเยาวชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์สำหรับเยาวชน

21/02/2019

57c77feb9feb0751b1c07748242d868d.jpg

อบรม การสร้างเว็บไซต์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์

21/01/2019

9b00041f79144916ebf698315d6f746b.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน

17/12/2018

8fbd38334e9d9c5234aabb218fbbd499.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา

12/11/2018

ef683034f071edbedda31d93f30297ae.jpg

อบรมการประยุกต์ใช้ ICT เทคนิคดียุค 4.0 ในหัวข้อ "การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form"

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการประยุกต์ใช้ ICT เทคนิคดียุค 4.0 ในหัวข้อ "การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form" ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หลายรูปแบบ อาทิ การสร้างแบบสอบถาม การสร้างแบบฟอร์มรับสมัครหรือลงทะเบียน การ

08/10/2018

ab3a763f36127368ac42047986deca5c.jpg

อบรมการสร้างเกมส์ระดับเริ่มต้น

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างเกมส์ระดับเริ่มต้น ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

20/08/2018

431e4a762ac98d5e5abf0c22490828a9.jpg

อบรมการออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายประกิจ ผาติจิรโชติ

16/07/2018

8d2f813fce76aeb4e48d0e0da7f517a7.jpg

อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน

02/07/2018

cd5cf2927a883aad9a926bbacf62ece1.jpg

อบรมการขายสินค้าออนไลน์

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการขายสินค้าด้วย Facebook ,Line@ ,Lazada , Shopee ,lnwshop การถ่ายภาพ การชำระเงิน และการขนส่งสินค้า ระหว่างวันที่ 18 – 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผู้เข้าร่

18/06/2018

5f7589534ed1edf94b597d6e0a2aa560.jpg

อบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นด้วย Google SketchUp

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นด้วย Google SketchUp ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายพรชัย รัตนมณี ศูนย์ ICT อุทยา

11/06/2018

c2e85ce79f803a188ba0992e9b14455d.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา

21/05/2018

1c2baa288ebb475e45a6ee452e162fc8.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายปดิธร แสงคุณ I

26/03/2018

b7561183c8b78514f9f326be48dd2997.jpg

อบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสมชาย ซอแอ

19/02/2018

1afee74417d78281abca9aa2f918d09f.jpg

อบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสมชาย ซอแอ

12/02/2018

e03d84109fac3dc324c0dd7532a886a4.jpg

อบรมการออกแบบโลโก้และฉลากสินค้า

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบโลโก้และฉลากสินค้า ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

29/01/2018

661165ac692fee31f6d465eae7dc7ba9.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

18/12/2017

1bae6b904374f080dc8a63ab21f6bd6e.jpg

อบรมการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน

27/11/2017

5f865b5282e383037b8de0696d90c021.jpg

อบรมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ E-book

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ E-book ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย นางวรรณทร แสงโรจน์

15/08/2017

ad529a6f6ae33853bde9ec55ac7ccd45.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น Microsoft Office Word / Excel / PowerPoint

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น Microsoft Office Word / Excel / PowerPoint ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิท

07/08/2017

a92ff35cecdee67ea87cd74e32a5c270.jpg

อบรมการออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย นายธงชัย อำพันธ์ศรี

24/07/2017

eb1613e9487193f953b7fff0a567678c.jpg

อบรมการออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมการออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. จำนวน 20 ชั่วโมง ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นายประกิจ ผาติจิรโชติ ศูนย์ ICT อุ

07/07/2017

f729fde5fca9d6aef96106b5b7347c32.jpg

อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. (จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิ

26/06/2017

895ff1eb070c8f6900195e404937aa1c.jpg

อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบงานเครือข่าย

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบงานเครือข่าย ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. (จำนวน 20 ชั่วโมง) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นายสมชาย ซอแอ เนื้อหาอบรม -

19/06/2017

1102b0f482cdfabc51cf736934df1c07.jpg

อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลักสูตรโปรแกรมตารางคำนวณ (การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel )

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลักสูตรโปรแกรมตารางคำนวณ (การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. (จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่

22/05/2017

4b56c0eb20a4182562fd5a90a1ba5d9d.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design)

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ IC

10/05/2017

ab0f73594c67b6b7074db034518caa83.jpg

อบรมการใช้งานสื่อออนไลน์

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานสื่อออนไลน์ ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนห้วยขาน วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Smart Room ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา #mhsICT #MaehongsonPark #อุท

09/05/2017

36ee18787061615c6604dceba52182c6.jpg

อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลักสูตรโปรแกรมประมวลผลคำ (การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word)

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลักสูตรโปรแกรมประมวลผลคำ (การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word) ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. (จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ

24/04/2017

e50462c90a0cddcebbfeaec20275ffad.jpg

อบรมหลักสูตร "ICT Summer Course"

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร "ICT Summer Course" โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา กล่าวต้อนรับและทักทายเด็ก ๆ พร้อมทำกิจกรรมเล่นเกม ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ พร้อมแนะนำการให้บริการและพื้นที่ของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่อ

03/04/2017

ccbd2315af6e16fbf797caa4db570633.jpg

อบรมการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน แนะนำเนื้อหาหลักสูตรการอบรม วัตถุประสงค์การอบรม และการให้บริการอื่นๆของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม

22/03/2017

f7654e1f336ec1c89369e70827e7e32f.jpg

อบรมการออกแบบและสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบและสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ #mhsict #อุุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน #Ma

20/03/2017

d5cea96accf92f81d93753aa1b543b6d.jpg

อบรมการเปิดเว็บร้านค้าออนไลน์

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการเปิดเว็บร้านค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ #mhsict #อุุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน #MaehongsonPark

16/03/2017

d62fdcdf4ed3664f7fd40d0482c98056.jpg

อบรมการขายสินค้าออนไลน์ด้วยแท็บเล็ต/สมารท์โฟน

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ด้วยแท็บเล็ต/สมารท์โฟน ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ #mhsict #อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่

14/03/2017

8e2072fea90d721bbae96eb17bf63320.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ #mhsict #อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ

20/02/2017

06a2beea37330a4aae6e4b5b08482b40.jpg

อบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Google SketchUP

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Google SketchUP ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้อง Training ชั้น 3 #mhsict #อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน #MaehongsonPark

27/12/2016

0163c0b5354182cf787b095cc1794cfa.jpg

อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้อง Training ชั้น 3 ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน #mhsict #อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน #MaehongsonPark

19/12/2016

7b80023d4534b02f0f00d54b2018b478.jpg

อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2013

อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2013 เริ่มอบรมวันแรกกับการคำนวณด้วยโปรแกรม Excel ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมพรุ่งนี้ยังมาได้อยู่นะคะ อบรมระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3

14/11/2016

c620bca9836a77b929e5f563a2dec24c.jpg

อบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ราย ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้อง training ศูนย์ ICT ชั้น 3

07/11/2016

f91c9f3a15cfb78f527e028e0c5d9f45.jpg

อบรมการสร้างงานแอนิเมชั่น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการสร้างงานแอนิเมชั่น ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น. หลักสูตรนี้น่าสนใจมากเพราะนอกจากจะได้ฝึกวาดรูป โดยการสร้างสรรค์จากลายเส้น รูปทรง ต่างๆ แล้วยังได้เรียนรู้เครื่องมือ การสร้างเฟร

26/07/2016

62e8a743a37d804dbd1b84b78b517d56.jpg

อบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

การอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ บรรยากาศคึกคักมาก แกะอุปกรณ์กันสนุกเลยทีเดียว หลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งบุคลากรจากหน่วยงาน ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา อบรมระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเร

11/07/2016

e36f37a09a1d5c54e470c8e8f64b9de7.jpg

อบรมการขายสินค้าออนไลน์

การอบรมการขายสินค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 59 เวลา 09.00 - 17.00 น. มารู้จัก Social Marketing กับ Facebook Fanpage และการเปิดร้านค้าออนไลน์ ง่ายและฟรีกับ Lnw Shop

04/07/2016

8ba2904eb6dbab15b3622f9734dd7f89.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น Ms Office 2016

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 59 เวลา 17.00 - 21.00 น. วันแรกของการอบรมเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือและทำ Workshop โปรแกรม Microsoft Word 2016

04/07/2016

9b43b9c325e3bb022092d3df081d8be0.jpg

อบรมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ E-book

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ E-book ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. เนื้อหาสำคัญ เครื่องมือและคำสั่งในการใช้งานโปรแกรม การสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร ข้อความ การจัดเตรียมและแทรก

27/06/2016

e88b1af7a095c113cc40588cf86ca74b.jpg

อบรมหลักสูตรการสร้างบล็อกเพื่อการประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการสร้างบล็อกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. หัวข้อการอบรม - เขียนบล็อก สร้างบล็อก การเขียนรีวิวคืออะไร - การเริ่มต้นเขียนบล็อกและเขียนรีวิวแบบง่ายๆ - แ

06/06/2016

89bc8620ad27be463cdfdf5fe70b7473.jpg

อบรมหลักสูตรการออกแบบและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการออกแบบและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 59 - 1 มิถุนายน 59 เวลา 17.00 - 21.00 น. เรียนรู้ การใช้โปรแกรมออกแบบหนังสือ สื่อ วารสาร ใบปลิว โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ยุคดิจิตอล การจ

30/05/2016

44d15c9dd4321e7579e5b2fc401e0f31.jpg

อบรมหลักสูตรการรีทัช ไดคัทและตกแต่งภาพเพื่อการประยุกต์ใช้งานสื่อ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมหลักสูตรการรีทัช ไดคัทและตกแต่งภาพเพื่อการประยุกต์ใช้งานสื่อ ระหว่างวันที่ วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 – 21.00 น. เน้นการรีทัช ไดคัทภาพเฉพาะจุดของภาพ และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพมากขึ้น

23/05/2016

ec688d0d9b589fb48e2188aa710ef70e.jpg

อบรมหลักสูตรการออกแบบจัดทำโลโก้ ฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการออกแบบจัดทำโลโก้ ฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. - 21.00 น. เรียนรู้เนื้อหาการอบรม กระบวนการออกแบบโลโก้ ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์,โปรแกรมสำหรับการออกแบบ ,ก

11/05/2016

7ac581ca3ca5536ece5c34656e716507.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop เนื้อหาการอบรม การเริ่มต้นใช้งาน เมนูคำสั่ง เครื่องมือ, การจัดการกับภาพและไฟล์งาน ,การปรับแต่งสี แสง และเงา ,การตกแต่งและแก้ไขภาพถ่าย (Retouch) ,การใส่กราฟิกตัวอักษ

27/04/2016

7e03db2512713a3f5d7773257bd07bb8.jpg

อบรม ICT Summer course หลักสูตรดูแลคอมง่ายๆสไตล์คุณหนู

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรม ICT Summer course หลักสูตรดูแลคอมง่ายๆสไตล์คุณหนู สำหรับเด็กอายุ 10 – 15 ขวบ อบรมระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ฝึกทักษะ : การดูแลคอมพิวเตอร์ การรักษาความสะอาด การป้องกันไวรัส การใช้

04/04/2016

0bbbfc6b8eba96e266ade4dda05a8da6.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและแนวทางการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Social media สำหรับผู้ประกอบการและชุมชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและแนวทางการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Social media สำหรับผู้ประกอบการและชุมชน ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น.

23/03/2016

9234c3566711e56cf24566269f19c096.jpg

อบรม ICT Summer Course หลักสูตรเปิดโลกการ์ตูนไปกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรม ICT Summer Course หลักสูตรเปิดโลกการ์ตูนไปกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ สำหรับเด็กอายุ 12 – 15 ขวบ อบรมระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ฝึกทักษะ : การเขียนสตอรี่บอร์ด การดาวน์โหลดและแปลงไฟล

21/03/2016

4ed22c93e1cb1d1157bee3beeb0ac750.jpg

อบรมการสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 – 21.00 น. เนื้อหา ทบทวนการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013,การตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ กราฟิก เสียง มัลติมีเดีย การสร้างรูปแบบสไลด์เฉพา

21/03/2016

21e25622a4e4c2b83887ee32e023d18e.jpg

อบรม ICT Summer Course หลักสูตรเปิดโลกการ์ตูนไปกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรม ICT Summer Course หลักสูตรเปิดโลกการ์ตูนไปกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ สำหรับเด็กอายุ 12 – 15 ขวบ อบรมระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ฝึกทักษะ : การเขียนสตอรี่บอร์ด การดาวน์โหลดและแปลงไฟล

21/03/2016

c9a195680fa0ab2d507473484f671f4b.jpg

อบรมหลักสูตรการสร้างภาพกราฟิกเวกเตอร์เพื่อขาย ONLINE

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการสร้างภาพกราฟิกเวกเตอร์เพื่อขาย ONLINE ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เนื้อหา การวาดภาพ ดราฟภาพ การสร้างและออกแบบลวดลาย การข

14/03/2016

3e77d182516da092923543be26ce6828.jpg

อบรมหลักสูตรการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการลงทุนในตลาดต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 - 18.30 น.เริ่มต้นเรียนรู้ตลาดลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลและกราฟการลงทุน การวิเคราะห์งบลงทุน ข้อดีของการลงทุนในตลาดต่าง

14/03/2016

b2bc1a5e37acedd2fbdcaa129edaa179.jpg

อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสร้างงานกราฟิก Illustrator

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสร้างงานกราฟิก Illustrator ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น - การใช้งานเครื่องมือ เมนูค

07/03/2016

bd38ef6a05905b95c9a4a48cc2cc41e7.jpg

อบรมหลักสูตรการเขียน Application บนมือถือเพื่อนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการเขียน Application บนมือถือเพื่อนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. - 21.00 น. หลักสูตรนี้เน้นปฏิบัติและทำได้จริง เนื้อหาเข้มข้น เพื่อการท่องเที่ยวแ

29/02/2016

a43addd76d492dc3d6dd5844dbcad05a.jpg

อบรมการใช้งานแท็บเล็ตและมือถือสมาร์ทโฟน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานแท็บเล็ตและมือถือสมาร์ทโฟน ในหัวข้อ การสนทนา พูดคุยผ่านไลน์ การใช้งาน Facebook ,การใช้ Line ในการติดต่องาน , การค้นหาข้อมูล สาระน่ารู้ ,การถ่ายรูปและตกแต่งรูปด้วยวิธีง่ายๆ และอื่นๆ ระหว่างวันที่ 24

24/02/2016

4ccb2dc8c81f304398a000b5a6e697d4.jpg

อบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Site

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Site ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. - 21.00 น. อยากมีเว็บไซต์ไม่ต้องรอใครทำให้ มาเรียนรู้และทำเว็บไซต์ของตัวเองง่ายๆไม่เสียตังค์ด้วย Google

15/02/2016

1f4f0bcf4b55361215d2d65c68a83a2b.jpg

อบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุง Printer

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุง Printer ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น หลักการและวิธีการเปลี่ยนตลับเครื่องพิมพ์ ,วิธีถอดประกอบเครื่องพิมพ์ ,วิธีการซ่อมบำรุงเครื่อง

10/02/2016

b0cee7339668acc830932a6fcf871ae5.jpg

อบรมหลักสูตรการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ด้วย Wordpress

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ด้วย Wordpress ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. - 21.00 น. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้หลักการทำงานของเว็บเซร์ฟเวอร์ การติดตั้งโปรแกรมเสริม การใช้งานเมนูคำสั่งใ

25/01/2016

feaf53c109795a494a87f49f27a23db4.jpg

อบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 59 เวลา 17.00น. - 21.00 น. เนื้อหาการอบรม - การประกอบปละติดตั้งอุปกรณ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ - การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆภายในเคส - หลักการตร

18/01/2016

51ce55e227651b77c2f1cb802e5eaca8.jpg

อบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Google SketchUp

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Google SketchUp ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 - 21.00 น. เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม เครื่องมือและคำสั่ง สร้างแบบบ้าน สถาปัตยกรรมอย่างง่าย สร้างเฟอร์นิเจอร์และ

21/12/2015

b1feab69b2dcce32f76dbec3c359d1a0.jpg

อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น Microsoft Office 2013

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น Microsoft Office 2013 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม เวลา 17.00 - 21.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ หลักสูตรนี้เ

14/12/2015

c3c9b87a0f2590b64a51062273384cd5.jpg

อบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel เมื่อวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 - 21.00น. เหมาะสำหรับบุคลากรจากหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการทำ

06/10/2015

abcf78c1da811c7b5bd14588ef754692.jpg

อบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 - 21.00 น. หลักสูตรนี้เน้นการสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพ อาทิ เช่น การสร้างรูปแบบสไลด์นำเสนอแบบเฉพาะ ,การสร้างอัลบั้มรูปภาพ

24/08/2015

1e0329296b67b7e06b204b043191e86a.jpg

อบรมหลักสูตรการสร้างงานแอนิเมชั่น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการสร้างงานแอนิเมชั่น หัวข้อการอบรม เรียนรู้องค์ประกอบและเครื่องมือที่สำคัญของงานแอนิเมชั่น,รูปแบบและวิธีการสร้างงานแอนิเมชั่น,การสร้างโมเดลและการเคลื่อนไหวให้กับชิ้นงาน อบรมระหว่างวันที่ 24 - 27 สิ

24/08/2015

4fc480de1bac2993372bc361bfdca8be.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 - 21.00 น. วิทยากรโดย อาจารย์สัญฌา พันธ์แพง โปรแกรมนี้มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณด้วยสูตร แทรกฟังชั่น สร้างงานด้

17/08/2015

fcbce6ad1b8e4aded89a4f48ce10d429.jpg

อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 - 21.00 น. วิทยากรโดย นายพิพัฒน์ อารี หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับครูอาจารย์หรือนักศึกษาฝึกสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำสื่อการสอ

03/08/2015

496a14cd5b26d69af43fc625c7b41c5c.jpg

อบรมการบริหารโครงการด้วย Microsoft Project

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการบริหารโครงการด้วย Microsoft Project ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกหน่วยงาน ผู้จัดทำโครงการทั้งเก่าและใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ และ โปรแกรม Micr

23/07/2015

0e4e2615d20c72556cd866c23c355d4e.jpg

อบรมหลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมหลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 - 21.00น. วิทยากร นายธงชัย อำพันธ์ศรี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดฮิต ที่ระดับมืออาชีพใช้งาน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำห

13/07/2015

c748b232c351f95f6be4bee40f38bd79.jpg

อบรมการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ CMS Joomla

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ CMS Joomla ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 - 21.00น. หลักสูตนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร เป็

06/07/2015

d89083f4db9225f819ef88962c54d1f1.jpg

อบรมหลักสูตร การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ E-book

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ E-book ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 - 21.00น. วิทยากร โดย นายธาดา กาญจนโนพงษ์ ผู้เข้าร่วมอบรมล้นหลาม ถึง 48 คน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจา

22/06/2015

82fb41cf9f312f87c38a919a3b96bc23.jpg

อบรมหลักสูตรการติดตั้งและทำระบบคอมพิวเตอร์แบบ No Harddisk

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการติดตั้งและทำระบบคอมพิวเตอร์แบบ No Harddisk ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 17.00น. ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน สถานประกอบการร้านคอมพิวเตอร์ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ร้านเกมส์ หน่วยงาน

09/06/2015

7d68a2031624a1bc5931b5e6206a9fad.jpg

อบรมหลักสูตรการเขียนแบบเบื้องต้นด้วย AUTOCAD

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการเขียนแบบเบื้องต้นด้วย AUTOCAD ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 17.00น. ให้กับบุคลทั่วไปและบุคลากรจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่างในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นางสาวจตุพร รั

02/06/2015

68c60f834864fe97bc162646597ca862.jpg

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรให้กับผู้บริการประชาชน

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรให้กับผู้บริการประชาชน เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีและมีทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ระหว่างวันที่ 25 - 29 พ.

25/05/2015

0578456ad897eea89f591ac66731eb49.jpg

อบรมหลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Google SketchUp

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมหลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Google SketchUp ระหว่างวันที่ 16 -20 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 – 21.00น. หลักสูตรนี้สามารถออกแบบบ้านด้วยฝีมือเราเองโดยเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม เครื่องมือ คำสั่ง การสร้างแบบ

16/03/2015

3e77108c16b8be9cea9dea1d33eebe32.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 2010

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 2010 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00 - 21.00น. หลักสูตรนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรจากหน่วยงานเป็นจำนวนมากเพราะสารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสำนักงาน

23/02/2015

9f3b8b859462b1a7c7540cd31e8100b7.jpg

อบรมการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558เวลา 17.00 - 21.00น. ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อาจารย์สถาพร สุริยน หลักสูตรนี้เหมาะสำหร

26/01/2015

01e69f6c5e3bac165665352cd734ddff.jpg

อบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. วิทยากรโดย อ.จีรัง คำนวนตา โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการลงประกาศสินค้าผ่านหน้าเว็บ OLX การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยเว็บ Ln

19/01/2015

510b7ed8bee46b7cc318fbc772580433.jpg

อบรมหลักสูตรการตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop รุ่นที่ 2

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากร อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา มีผู้ประกอบการจากร้านออกแบ

15/12/2014

c67ac79e9525eab603dee54c3956cbf4.jpg

อบรมหลักสูตรการสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Illustrator

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมหลักสูตรการสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Illustrator ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 - 21.00น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ห

01/12/2014

dfbc5b5ef3c5e87b940df12345316b40.jpg

อบรมหลักสูตรการตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2557 17.00 - 21.00น. ณ อาคารชานกะเล หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจการตกแต่งภาพ การปรับแสงสี แก้ไขภาพถ่าย การไดคัทรูปภาพ ใส่กราฟิ

24/11/2014

e65a45fd0b3ef635fd75ffc7d0779323.jpg

อบรมหลักสูตรการซ่อมคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนจัดอบรมหลักสูตรการซ่อมคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 57 เวลา 17.00 - 21.00น ณ อาคารชานกะเล หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจซ่อมดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ลงwindow/driver

17/11/2014

8897ebc86052a4933d93ba1abc536169.jpg

อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2010

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2010 word/powerpoint/excel ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 17.00น. ณ อาคารชานกะเล วิทยากร โดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้

27/10/2014

703de965b4978c07ce9a78ea7805a25e.jpg

อบรมการสร้างงานกราฟิกสำหรับคุณหนู

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการสร้างงานกราฟิกสำหรับคุณหนู ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00น. เพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับน้องๆที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม

15/10/2014

9afba62411a003286684b3e450e9743d.jpg

อบรมหลักสูตรการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตภายในบ้านและสำนักงาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตภายในบ้านและสำนักงาน ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2557 เวลา 17.00น. - 21.00น. วิทยากรโดยนายศุภชัย นาคเนียม เพื่อการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์และอินเตอร์เน็ตเ

22/09/2014

9f7da9fcd37f02d908cdf53bd0e89bee.jpg

อบรมการสร้างงานแอนิมเชั่นเพื่องานสถาปัตยกรรม 3D Animation

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนอบรมการสร้างงานแอนิมเชั่นเพื่องานสถาปัตยกรรม 3D Animation ระหว่างวันที่ 15 - 19 กันยายน 2557 เวลา 17.00น. - 21.00น.

15/09/2014

af2dfda8167ce9096f289af99a3bdf87.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 - 21.00น. การอบรมเพื่อช่วยให้การทำงานง่ายและรวดเร็วขึ้ัน

25/08/2014

974a983c5a748e36fb7f620092f00ca0.jpg

อบรมหลักสูตรการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อยกระดับสินค้าให้ดึงดูดใจด้วยฉลากและบรรจุภัณฑ์ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 57 เวลา 17.00 - 21.00น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT

18/08/2014

d19d64fb425b80708adfbd539dd51d48.jpg

อบรมการสร้างงานแอนิเมชั่น 2D มิติ ด้วยโปรแกรม Swish Max

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างงานแอนิเมชั่น 2D มิติ ด้วยโปรแกรม Swish Max โดยเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้องค์ประกอบและเครื่องมือที่สำคัญของโปรแกรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวาดโมเดลวัตถุ และนำไปใช้ในการกำหนดการเคลื่อนไหว หรือการ An

28/07/2014

447e9346e92ddcf7eb71925b1528bef0.jpg

อบรมการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access ขั้นพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00น. วิทยากรโดย อาจารย์คมสัน โกเสนตอ

21/07/2014

db6795d91ecd3134fa14a0132f41fa3d.jpg

อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 2010

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 2010 ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 - 21.00น. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งาน Microsoft Office 2010 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งใน ด้านการพิมพ์เอกสา

21/07/2014

f7896871a4b1ba79e1ae2cf842f5138d.jpg

อบรมตัดต่อวีดีโอและภาพเคลื่อนไหวอย่างมืออาชีพ รุ่น 2

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมตัดต่อวีดีโอและภาพเคลื่อนไหวอย่างมืออาชีพ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 - 21.00น. เนื่องจากกระแสความต้องการอบรมตัดต่อวีดีโอมีจำนวนมาก ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียนนักศึกษา ประช

14/07/2014

17f1d1d8997189a7f17f577c9024abcc.jpg

อบรมการตัดต่อวีดีโอและภาพเคลื่อนไหวอย่างมืออาชีพ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการตัดต่อวีดีโอและภาพเคลื่อนไหวอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 เวลา 17.00 - 21.00น. เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมที่ใช้งานง่าย จึงได้รับการสนใจจากหน่วยงาน บุคคลทั่วไปแ

23/06/2014

f48e14d919583babb8f7064eecae7ddf.jpg

อบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Google SketchUp

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICt แม่ฮ่องสอน อบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น Google SketchUp ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 เวลา 17.00 - 21.00น. วิทยากรโดย นายพรศักดิ์ รัตนมณี

09/06/2014

a8895601b7d38f6b7d04fa310d6173f8.jpg

อบรมการใช้งาน Powerpoint 2010 สำหรับสร้างงานนำเสนอ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งาน Powerpoint 2010 สำหรับสร้างงานนำเสนอ เวลา 17.00น.- 21.00น. ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2557 ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีสำหรับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป วิทยากรโดย อาจารย์สถาพร สุริยน

28/05/2014

f40c08d859face06083850d716fa3c82.jpg

อบรมหลักสูตรอบรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยมือถือ Smart Phone

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรอบรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยมือถือ Smart Phone ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 เวลา 17.00น.- 20.00น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำ

24/04/2014

037c297e7463bcdf01fe4571f9419e99.jpg

อบรมการใช้งาน Microsoft Word เพื่อการทำงาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการใช้งาน Microsoft Word เพื่อการทำงาน ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2557 เวลา 17.00น.-21.00น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อาจารย์สถาพร สุริยน

21/04/2014

d11504e034a5016d6eea565df8f6d639.jpg

อบรมหลักสูตรการขายสินค้าและ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการขายสินค้าและ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network จำนวน 11 คน ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น. - 20.00น. ณ ศูนย์พัฒนาทักาะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดยคุณบัณฑิต นิลอุด

26/03/2014

ef70170857c2d40c9e1ca7b8cec6151b.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม สำนักงาน Microsoft office 2010

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดหลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม สำนักงาน Microsoft office 2010 สอนการจัดเอกสาร การนำเสนอสไลด์ การจัดรูปแบบตารางงาน ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557 เวลา 17.00น.

17/03/2014

4fdbe75fef16dc7fea38a78451806c2b.jpg

อบรมการใช้งานกราฟิก รุ่น 2

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานกราฟิก รุ่น 2 เมื่อวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557 เวลา 17.00น. - 21.00น วิทยากรโดยอาจารย์สถาพร สุริยน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่

03/03/2014

90267dc5894c00bd5f16015b6dd514e3.jpg

อบรมหลักสูตรใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก Photoshop & Illustrator

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมหลักสูตรใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก Photoshop & Illustrator ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00น. - 21.00น. วิทยากรโดยอาจารย์สถาพร สุริยน อาจารย

24/02/2014

b611568b5294d4e5dbf20efffe4f5182.jpg

อบรมการสร้างเว็บอย่างง่ายด้วย Blogspot

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการสร้างเว็บอย่างง่ายด้วย Blogspot สำหรับหน่วยงาน ชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า ที่พักและอื่นๆ ที่ต้องการเรียนรู้การสร้างเว็บ อย่างง่าย ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00น. - 21.00น. วิทยากรโดย อา

10/02/2014

886548896047a0bfcd50857531b4a6fc.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 12 ชั่วโมง ได้รับใบประกาศใบเมื่อจบหลักสูตร ระหว่างวันที่ 30 -31 มกราคม 2557 เวลา 09.00น.-16.00น. วิทยากรโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฯ

30/01/2014

2e535de2406a805f507e0db13ef1d51b.jpg

อบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1 เมื่อวันที่ 20 - 24 มกราคม 2557 เวลา 17.00น. - 21.00น. ได้รับความสนใจมากสำหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ชุมชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 45 คน วิท

20/01/2014

866a71ee60adb76d725842c688a1b738.jpg

อบรมหลักสููตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมหลักสููตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ การสร้างใบปลิว โปสเตอร์ การสร้างสไลด์โชว์ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2557 เวลา 17.00 น. -21.00น. วิทยากรโดย อาจารย์เอ

13/01/2014

84f7d60bc0d608a89a8165617cd69809.jpg

อบรมการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ Joomla 2.5

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ Joomla 2.5 ในวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00น.-21.00น. วิทยากรโดยนางสาวออมฤทัย มั่นนุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรีนรรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

25/11/2013

917a03971ca752423ea6f195b1a8b3d9.jpg

อบรมหลักสุตรการเรียนรู้การใช้งานเพื่อเก็บไฟล์ง่ายๆบน Dropbox

ศูนย์พัฒนาทักษะและ การเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดการอบรมหลักสุตรการเรียนรู้การใช้งานเพื่อเก็บไฟล์ง่ายๆบน Dropbox โดย อ.เอมอร และstaff ศูนย์ ICT

25/10/2013

427166659523388ea00b5282f403721a.jpg

อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เปิดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแก รมสำนักงานเบื้องต้น (Word,Power point,Excel) ให้แก่ บุคลากรตามหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.- 21.00น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้

14/10/2013

7c185c2667c5c727f30907ab92186ef5.jpg

อบรมซ่อมคอมพิวเตอร์ ระดับเริ่มต้น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับเริ่มต้น ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 - 21.00 น.

29/07/2013

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park