อบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การขายผ่านสื่อออนไลน์

          เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์ไทใหญ่ศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การขายผ่านสื่อออนไลน์ โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากร และมีบุคลากรศูนย์ ICT ฯ เป็นผู้ช่วยฯ ในการฝึกปฏิบัติ ณ โรงเรียนบ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park