โรงเรียนบ้านสบป่อง


        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านสบป่อง ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 30 คน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park