โรงเรียนอนุบาลบรรณาวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

        คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบรรณาวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ได้แก่ การเรียนรู้เทคโนโลยี โปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบสื่อ / การประดิษฐ์พัด จากวัสดุเหลือใช้ และการทดลองวิทยาศาสตร์น้ำเดินได้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมโดยบุคลากรศูนย์ฯ
        สำหรับโรงเรียนที่สนใจ ติดต่อเพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ 053 - 613450 ในวันและเวลาราชการ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park