โรงเรียนเทศบาล 3

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริการวิชาการ อบรมการวาดการ์ตูนด้วย Photoshop โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.6/1 จำนวน 27 คน 
 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park