อบรม การสร้างอาชีพใหม่ด้วย ICT

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างอาชีพใหม่ด้วย ICT ในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การแนะนำการขายสินค้าออนไลน์ในกลุ่มกาดแม่ฮ่องสอน โดยพี่เก๋ ปาดอง ผู้ก่อตั้งกลุ่มกาดแม่ฮ่องสอน และทีมวิทยากรได้แก่ อาจารย์จีรัง คำนวนตา อาจารย์สถาพร สุริยน คุณปดิธร แสงคุณ เจ้าของคลื่นวิทยุ FM100 คลื่นคนดี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา และทีมวิทยากร ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เนื้อหาและการ workshop ประกอบด้วย อาชีพออนไลน์ทำเงินในสถานการณ์ Covid-19 / การขายสินค้าในเฟสบุ๊ค / การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ / การโพสต์ข้อความ การตอบรับออเดอร์ การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park