อบรม การออกแบบสร้างงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์

       ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบสร้างงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park