อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ

การอบรมหลักสูตร “คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ”วันที่ 26 - 29 มิ.ย. 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 33 ราย กล่าวต้อนรับและแนะนำการอบรมโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นายเผด็จ ไชยสมบัติ และนายสถาพร สุริยน
เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานกราฟิก และงานกราฟิกสำหรับธุรกิจ, การออกแบบกราฟิก ใบปลิว โปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก, การจัดทำฉลากสินค้า โลโก้ บรรจุภัณฑ์ สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ, การตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การประยุกต์สร้างงานกราฟิกสำหรับงานธุรกิจ





















เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park