อบรม การตัดต่อ สร้างเอฟเฟกต์ในงานวิดีโออย่างมืออาชีพ

       ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วม กับ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม การตัดต่อ สร้างเอฟเฟกต์ในงานวิดีโออย่างมืออาชีพ ในวันที่ 16 - 17 และ 23 - 24 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมอบรม 36 ราย โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวแนะนำเนื้อหา วัตถุประสงค์และภาพรวมของการอบรม เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการสร้างงานวิดีโอ การต่อภาพ การลำดับภาพ เสียง การสร้างเรื่องราว และการเพิ่มความน่าสนใจด้วยเทคนิคสร้างการนำเสนอ วิทยากร นายสถาพร สุริยน กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ( วัดอุณหภูมิ/ กดเจล / สวมหน้าการอนามัย / ติดสติ้กเกอร์ยืนยันการคัดกรอง )


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park