อบรม คอมพิวเตอร์กราฟิก

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก วันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรอบรม โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคการตกแต่งภาพด้วยแอพพลิเคชั่น Snapseed การจัดทำโลโก้ การออกแบบสร้างสื่อใบปลิว โปสเตอร์ ด้วย Canva บน Smartphone และ Desktop และการสร้าง QR code


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park