อบรม การวางแผนการเงิน และการลงทุนออนไลน์

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน” ในวันที่ 12 – 13 และ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายปดิธร แสงคุณ และมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำเนื้อหาการอบรม ซึ่งประกอบด้วย

+ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคดิจิทัล

+ การสื่อสารองค์กรด้วย Social Media การสร้าง Facebook Page Facebook Group / การสร้าง Line Open Chat การสร้าง Line Official

+ การสร้างสื่อดิจิทัลสำหรับหน่วยงานและองค์กร การถ่ายภาพ / การแต่งภาพด้วย SnapSeed การจัดทำสื่อด้วย Canva การตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย KineMaster

+ การจัดการทรัพยากรเพื่อการทำงานร่วมกันในระบบออนไลน์ การใช้ Google Docs / Sheet / Slide / แบบลงทะเบียนออนไลน์ แบบสำรวจออนไลน์ ด้วย Google Forms

+ การจัดทำเว็บไซต์ ด้วย Google Site

+ การสร้างและจัดการประชุมออนไลน์ และการเข้าร่วมการประชุม ในระบบ Zoom

 

*** กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ***


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park