อบรม การขายสินค้าออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park