อบรม ดิจิทัลคอมเมิร์ซ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ” ในวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อาจารย์สถาพร สุริยน

โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ กล่าวต้อนรับแนะนำเนื้อหาการอบรม ตลอดจนดูแลการจัดอบรมตลอดหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการ ผู้ว่างงาน ผู้เกษียณอายุ และผู้สนใจ ได้มีแนวทางการประกอบอาชีพเพิ่ม เนื้อหาอบรมมีดังนี้

+ สร้างเฟสบุ๊คเพจขายสินค้า

+ การไลฟ์สดขายของใน Facebook

+ การขายสินค้าใน Lazada / Shopee

+ การสร้าง Line @ / Line Official

+ การสร้างข้อความตอบกลับลูกค้าอัตโนมัติ

+ การทำ Rich Menu

+ การถ่ายภาพและทำคลิปวิดีโอสินค้า

+ การออกแบบ จัดทำโลโก้และฉลากสินค้า

+ ทิปเทคนิคการขาย การจ่ายเงิน การส่งสินค้า

 

*** กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด *** 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park