อบรม การวางแผนการเงินและการลงทุนออนไลน์

ICT แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการมีอาชีพ มีรายได้ด้วยการเพิ่มทักษะการวางแผนการเงินและการลงทุนสำหรับประชาชน ผ่านการอบรมและ Workshop โดยวิทยากร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

—------------------------------------------------------------------------

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การวางแผนการเงินและการลงทุนออนไลน์” วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย คุณตระหนัก นิติวงค์ นักวางแผนการเงินสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมี นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, อาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมการอบรม อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน แนะนำหลักสูตรการอบรมตลอดจนดูแลการจัดอบรมตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับชมบันทึกการอบรมดังกล่าว ได้ที่ Facebook Live

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ช่วงเช้า กดเข้าชมคลิป

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ช่วงบ่าย กดเข้าชมคลิป

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ช่วงเช้า กดเข้าชมคลิป

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ช่วงบ่าย กดเข้าชมคลิป

วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของการวางแผนการเงิน รู้ เข้าใจ และมีทักษะในการวางแผนการเงิน การลงทุนในรูปแบบออนไลน์ ประการสำคัญคือ มองเห็นแนวทางและโอกาสการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงด้านการเงิน โดยการประยุกต์ใช้ทักษะ การแสวงหาความรู้ การวางแผนการเงิน เพื่อการลงทุนได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาอบรมประกอบด้วย

หลักกระแสเงินสดและการวางแผนการเงิน หลักการออมเงินและการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวม

การวางแผนเกษียณและการลดหย่อนภาษี

สินทรัพย์ออนไลน์

การลงทุนในหุ้น

ประเภทการลงทุน

เทคนิคการเลือกหุ้น

เทคนิคการสร้างรายได้รายวัน

กำไรจากหุ้นปันผล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลตอบแทนของอาชีพนักลงทุน”

 

*** กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ***


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park