อบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel ขั้นสูง

ICT เสริมทักษะการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม MS Excel

—------------------------------------------------------------------------

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel ขั้นสูง” ในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อาจารย์สถาพร สุริยน โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ กล่าวต้อนรับ และแนะนำเนื้อหาการอบรม

เนื้อหาอบรมประกอบด้วย

การจัดการตารางงาน

การจัดการฐานข้อมูล

การคำนวณ การใช้สูตรและฟังก์ชั่น

การแสดงผลรูปแบบสถิติ และกราฟ

 

*** กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ***เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park