อบรม การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. (รวม 20 ชั่วโมง) ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 ราย ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา และนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กล่าวทักทายพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโครงการ Smart City เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวแนะนำเนื้อหาการอบรมตลอดทั้ง 3 วัน อันประกอบด้วย

- การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ภายในเคส

- หลักการตรวจ แก้ไขปัญหาการชำรุดของคอมพิวเตอร์

- การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- การติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

- การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก

- การสำรอง (Back up) และการกู้คืนข้อมูล (Recovery)

วิทยากร โดย นายสถาพร สุริยน

กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park