อบรมหลักสูตร การเรียนรู้ยุคดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ยุคดิจิทัล” ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย บุคลากร ศูนย์ ฯ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, อินเทอร์เน็ตและการสืบค้น, การใช้งาน Gmail, การใช้ Google Classroom การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือ
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park