สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี

       สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมเดินเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ นิทรรศการอาเซียนดังกล่าวจะจัดแสดง ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือนธันวาคม 2562 ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการในเวลา 08.30 - 21.00 น.

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park