โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การตัดต่อวิดีโอเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์

       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การตัดต่อวิดีโอเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับบุคลากรครู กศน. จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 25 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park