โครงการและกิจกรรมพิเศษ

d5a1da728bd2a26ad24e626b06db7e54.jpg

ตลาดนัดความรู้ในภูมิภาค (Knowledge Market) ภายใต้โครงการ Fin Lab โครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาค และบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ในภูมิภาค (Knowledge Market) ภายใต้โครงการ Fin Lab โครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาค และบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารดงรัก วิทยาล

18/07/2024

337bed17aa6f5a01f96a317733282abc.jpg

เข้าร่วมเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหาฉันทมติ ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อน & พัฒนานโยบายสาธารณะ ประเด็น "การจัดการไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) แบบมีส่วนร่วม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 67"

โดยร่วมนำเสนอ แนะนำโครงการ Clean Air Heroes 2024 (ปี3) ลดเผา ลดควัน ลดร้อน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร เชื้อเพลิงจากป่าและชุมชน โดยความร่วมมือของ UNDP Thailand และ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุท

11/07/2024

350c32697e01b9848fd3859786b9e8e1.jpg

เข้าร่วมการประชุม Youth Co:Lab Summit 2024 ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UNDP Thailand, โครงการ Youth Co:Lab และ โครงการ SpringBoard Amplifier Programme ในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลในฐานะของ Youth Empowerment Alliance ผู้ให้การสนับสนุน

26/06/2024

d759ee62875f5fb06431d1c306e0ee53.jpg

เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ หรืออุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับเครือข่าย TK Park กว่า 26 แห่ง

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ หรืออุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับเครือข่าย TK Park กว่า 26 แห่ง โดยมี นาย

08/05/2024

f5e38a57029909fe4ecf98e1ce797229.jpg

ICT Summer Course รู้ เรียน เล่น Back To School

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “ICT Summer Course รู้ เรียน เล่น Back To School " ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำหรับเด็กอายุ 8 ขวบ ขึ้นไป ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

02/05/2024

6e4a20da6aa8c2e6ba27ea237a6f326e.jpg

อบรมให้ความรู้ ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ สำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน

ในวันที่ 10 - 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Training วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ ฯ

10/04/2024

faab2c6b3133ff1f787f49d11870c659.jpg

สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วย ICT ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแนวคิด BCG & SDGs (สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร)

ขยายผลโครงการ Clean Air Heroes ในการอบรมขยายทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่า และส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเยาวชนศูนย์การเรียนบ้านในสอย กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านในสอย นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนสาขาการจัดการและเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ รวมกว่า 50 ราย ณ

20/03/2024

90b88f13f3fd7fab5283e648f7f7dcb2.jpg

ร่วมอบรมบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างคอนเทนต์ การคิดแคปชั่น การใช้งาน Generative AI

ตัวแทนบุคลากรศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวจันทร์หอม รัตนชัยรัมภา / นางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร และ นางสาววรนาถ คำชัยวงศ์ ร่วมอบรมบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างคอนเทนต์ การคิดแคปช

13/03/2024

1d71f4bf638c7e68ed5577e026930f1a.jpg

ร่วมงาน Youth Co:Lab National Dialogue 2024 เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park และ UNDP Thailand กรุงเทพมหานคร

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ฯ และบุคลากร นำเยาวชนที่ชนะการแข่งขัน Clean Air Heroes 2023 (ปี2) ออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร ทีม #NewChange นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์โคมไฟจากเปลือก

12/03/2024

9f589a7a20968b1e78f9087c2a54d8fd.jpg

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ในหัวข้อการจัดทำรายงานด้วย Microsoft Word การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine แก่นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปใช้ป

08/02/2024

ae8c7656f913382960f476a9db14201c.jpg

การสร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs จังหวัดแม่ฮ่องสอน

UNDP จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้าร่วม 87 ราย ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กิจกรรมประกอบด้วย

06/02/2024

a5f32059364005b1153c897a7539e3d7.jpg

โครงการ “Clean Air Heroes 2023 (ปี 2)” ออกแบบและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันรอบการตัดสิน ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร Clean Air Heroes รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล รวม 20,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. 3 ทีมเยาวชนทีมที่เข้าสู่รอบสุดท้าย

25/01/2024

5091fcdf88ff698930072882f0fbdad9.jpg

คณะนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนบ้านในสอย ร่วมกิจกรรม “วันเด็กสร้างสรรค์ อาชีพในฝัน” (เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เป็นการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก และเยาวชน ชุมชน ประชาชน ให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เพ

22/01/2024

ea9ba04b36562983eb6ff5db4b391ce9.jpg

“วันเด็กสร้างสรรค์ อาชีพในฝัน” (เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “วันเด็กสร้างสรรค์ อาชีพในฝัน” (เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567 วันที่ 19 - 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศู

20/01/2024

441438cc25fefca15e78f072fbd7cbd5.jpg

ICT ชวน Check-in อวยพรปีใหม่ รับของที่ระลึก

ธันวาคมนี้ แวะมา ICT ถ่ายรูป โพสต์ลง Facebook พร้อมแคปชั่นอวยพรปีใหม่ Check – in เลือก สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมติด #ICT2024 รับเลยของที่ระลึก

24/12/2023

f7b2c52ca72a718bcca47cf3ef756ab2.jpg

เข้าร่วมการอบรม Power UP II เพิ่มทักษะออนไลน์สู่ตลาดโลก

  เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรูแม่ฮ่องสอน และนางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรม Power UP II เพิ่มทักษะออนไลน์สู่ตลาดโลก ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับ

22/12/2023

902d2555c4f90ab1aea56626beaf2a9a.jpg

เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบบริการยืมหนังสือและสื่อผ่าน Postal Service (TK Delivery Service) ในห้องสมุดสาขาและคลังหนังสือกลาง (ข้ามสาขา)

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดย บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบบริการยืมหนังสือและสื่อผ่าน Postal Service (TK Delivery Service) ในห้องสมุดสาขาและคลังหนังสือกลาง (ข้ามสาขา) เพื่อยกระดับพื้นที่

21/12/2023

b150ecca6192b701f2637659c66b3a7b.jpg

โครงการ Clean Air Heroes 2023 (ปี 2) ออกแบบและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขัน ได้แก่ 1. ทีม ACC Nawamin ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้เพื่อลมหายใจ จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน, 2. ทีม New Change ผลิตภัณฑ์ โคมไฟจากข้าวโพด จาก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรีย

19/12/2023

d60323890543df769c561f3fb151f74f.jpg

เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งาน TK Digital Platform และแอปพลิเคชัน MyTK เพื่อยกระดับพื้นที่บริการ, การบริการยืม - คืน สื่อการเรียนรู้ และการชำระธุรกรรมการเงินในรูปแบบออนไลน์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งาน TK Digital Platform และแอปพลิเคชัน MyTK เพื่อยกระดับพื้นที่บริก

18/12/2023

436e66cde8923aea85ee884f60635d5b.jpg

เข้าร่วมนําเสนอไอเดียนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ CLEAN AIR WITHOUT BORDER โครงการความร่วมมือไทย - ลาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รอบ PITCHING ผ่านระบบ Zoom

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวชุดา ไพศาล บุคลากรศูนย์ฯ และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมนําเสนอไอเดียนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ CLEAN AIR WITHOUT BORDER โครงการความ

06/12/2023

642800158c3c8668003897a4bd372013.jpg

เข้าร่วมการอบรม CLEAN AIR WITHOUT BORDER Workshop โครงการความร่วมมือไทย - ลาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวชุดา ไพศาล บุคลากรศูนย์ฯ และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมการอบรม CLEAN AIR WITHOUT BORDER Workshop โครงการความร่วมมือไทย - ลาว สร้างสรรค์นวัตกร

26/11/2023

95e4a80bb9eb0f5cd8022b6ce8914e7f.jpg

Workshop Online ผ่าน ระบบ zoom meeting ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ และเป็นการจับคู่ทีมไทย - ลาว เพื่อรร่วมกันวิเคราห์ปัญหา โดยใช้หลักการ Problem Tree

โครงการ Clean Air Heroes Without Border ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เป็นการทำ Workshop Online ผ่าน ระบบ zoom meeting ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ และเป็นการจับคู่ทีมไทย - ลาว เพื่อรร่วมกันวิเคราห์ปัญหา โดยใช้หลักการ Problem Tree สำหรับทีมแม่ฮ่องส

22/11/2023

5d065e83f43225fb38ced798c88d7f2f.jpg

เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ, นางสาวชุดา ไพศาล และนางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบ

20/11/2023

3c3c2c8ec6af723caa58c60be913d7b1.jpg

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดรอบที่ 1 (Training) โครงการ “Clean Air Heroes 2023 (ปี 2)”

  การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดรอบที่ 1 (Training) โครงการ “Clean Air Heroes 2023 (ปี 2)” ออกแบบและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร โดย UNDP Thailand ร่วมกับ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

16/11/2023

c112574266bd81d9a8c1b3206e06d52b.jpg

ร่วมพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอนบริเวณทางเดินเลียบลำน้ำกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

บุคลากรศูนย์ ICTอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอนบริเวณทางเดินเลียบลำน้ำกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพุธ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2566

15/11/2023

82e6945001a1dfef9dcfc33d095ca869.jpg

กิจกรรมครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศออนไลน์ และมอบหมายการรวบรวมนวัตกรรมชุมชน ผ่านระบบ zoom meeting โครงการ “Clean Air Heroes 2023 ปี 2”

กิจกรรมครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศออนไลน์ และมอบหมายการรวบรวมนวัตกรรมชุมชน ผ่านระบบ zoom meeting โครงการ “Clean Air Heroes 2023 ปี 2” สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร โดย UNDP Thailand ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเร

13/11/2023

2af55a60a06e3227aef739820ef00cc0.jpg

เข้าร่วมโครงการ “Clean Air Without Border” โครงการความร่วมมือ ไทย - ลาว

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวชุดา ไพศาล บุคลากรศูนย์ฯ และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมโครงการ “Clean Air Without Border” โครงการความร่วมมือ ไทย - ลาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งจัดขึ

11/11/2023

9796735462238c6f253548b22af4a7ba.jpg

ร่วมกิจกรรมเดิน -วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน

บุคลากรศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเดิน -วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน โดยมี นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ ,นางสาววรนาถ คำชัยวงศ์ , นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ และ นางสาววรญา แสงเจิดฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเดิน -วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพ

08/11/2023

feac84ae2ea2955cc95c33337f15efa8.jpg

เข้าร่วมเวทีนำเสนอ นวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเวทีนำเสนอ นวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดงาน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 2 พฤศจ

02/11/2023

5c03c08b24997c85b0e25fc45cdc61f2.jpg

ICT ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา ปอยเหลินสิบเอ็ด ปี 2566

แม่ฮ่องสอน จัดขบวนแห่จองพารา (ปราสาทรับเสร็จพระพุทธเจ้า) เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อและแรงศรัทธาของชาวไทใหญ่ โดยมีขบวน นก โต และนางรำ ขบวนจองพารา จากสถาบันการศึกษา อาทิ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่

28/10/2023

7797d534af64111617213b16c896f5cc.jpg

จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานผลิตภัณฑ์ Google แก่กลุ่มนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย และ นักเรียนออนไลน์จากประเทศเมียนมาร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานผลิตภัณฑ์ Google แก่กลุ่มนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย และ นักเรียนออนไลน์จากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 40 คน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้

03/10/2023

3251192adad36f7f8be504b6b6aa533c.jpg

ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์ที่จบหลักสูตรออนไลน์ของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย ปีการศึกษา 2566

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตัวแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่อง

02/10/2023

4d8a14e37d05b01eccbc480cefec88f1.jpg

ประชาสัมพันธ์ แนะนำโครงการ Clean Air Heroes ปี 2 ออกแบบและสร้างสรรค์ “#ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร”

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ แนะนำโครงการ Clean Air Heroes ปี 2 ออกแบบและสร้างสรรค์ “#ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร” ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ ที่เยาวชนจัดทำขึ้

01/10/2023

e85405978d4e399cd07e60563c2f93c9.jpg

ร่วมจัดกิจกรรม บูธ UNDP Thailand ในงาน“มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรม บูธ UNDP Thailand ในงาน“มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในหัวข้อ “การใช้แนวกรอบแนวคิด SDGs เพื่อขับเคลื่

18/09/2023

8690d366e599846e0871f010969492cc.jpg

ร่วมงาน “เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ” (Learning Fest Bangkok 2023)

าจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และนางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมงาน “เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ” (Learning Fest Bangkok 2023) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายการเรี

14/09/2023

1dbaf96c7ffa140c2c81c46b994f7e98.jpg

ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน

บุคลากรศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเดิน -วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน โดยมี นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ ,นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ

31/08/2023

e2daa0b574960b03f2af6e92336fa83f.jpg

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณพื้นที่ลานหน้าโบสถ์คริสตจักรสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนาหัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร

23/08/2023

f03dabbebb8cc933d42626a5558fc612.jpg

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2566

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2566 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กิจกรรมวันที่ 16 สิงหาคม 2566

18/08/2023

d448e54bc6ceb0828eb4ac5bbf154fb2.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 “ ICT Summer Course Back To School "

สำหรับเด็กอายุ 6 - 15 ปี ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเด็ก การออมเงินสำหรับเด็ก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม BCG & SDGs และการ

12/05/2023

890535b065d1ff62fd7f56d67cc7b083.jpg

กิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ในหัวข้อ อะไรอยู่ในหมอก.... " ฝุ่นร้าย ฆาตกรเงียบ PM 2.5 "

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ในหัวข้อ อะไรอยู่ในหมอก.... " ฝุ่นร้าย ฆาตกรเงียบ PM 2.5 " เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 โดย

01/04/2023

8bf6d14a692ed39639b754cfeb6dd893.JPG

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

ภายใต้แนวคิด “รู้ เรียน เล่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่นี่แม่ฮ่องสอน เมืองแห่งการเรียนรู้” วันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/01/2023

4888a78609caa5b4cbaa9eaf73bb710c.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขัน E-sport RoV

ภายใต้กิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1,000 บาท

11/01/2023

dd33366264e6663f8b4ddcb4d2399573.JPG

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ระหว่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565

27/12/2022

25e1177674d8b5bc74b456321c996647.JPG

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา (ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า)

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มีทั้งหมด 13 ขบวน เป็นขบวนแห่จากชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา ที่แห่ไปบนถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

08/10/2022

e4c37fac1b45dc6e82d97347f11f3083.JPG

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ“Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ 2022” (Final Round)

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ“Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ 2022” (Final Round)

20/09/2022

b2859241aee5199200825b7e6d1f6ac2.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง - คิด - พัฒนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565”

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง - คิด - พัฒนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 25

06/09/2022

8256bff06e04cecdbb8fac8280373d2f.JPG

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)

19/08/2022

51b805fbf450fba83ae67b15e97e0b02.JPG

การแข่งขันเกม E - sport (RoV)

การแข่งขันเกม E - sport (RoV) (ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

19/08/2022

6595832879c60cb25471b485d910560c.JPG

"Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ"

การประกวดแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ในหัวข้อ "Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ" (มัธยมศึกษา - อุดมศึกษา รวมถึงเยาวชนนอกระบบการศึกษา)

19/08/2022

72f00d3d391fd4d7511bebac37dd5e04.JPG

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1 - ม.3)

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

19/08/2022

3790345385b2f39cb5f23d7e949b72ec.jpg

การแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 ด้วยโปรแกรม Paint 3D (ป.4 - ป.6)

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

18/08/2022

6fe70ea0c25c1aa39f26719f2f2a0286.jpg

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "SDGs คืออะไร สำคัญ และจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร" และ "SDGs นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่"

โดยคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)

18/08/2022

a512801b93f4eaec040c4538d37f8578.jpg

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน สป.อว. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ การตระหนักและเห็นคุณค่าแก่เยาวชน ประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

18/08/2022

9818471fc18c2aaa9fbebdaf2195106c.JPG

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)

19/07/2022

e4627f5fe17ae500037f3c3b4850ab12.png

ร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน

ผ่านความร่วมมือกับพื้นที่การเรียนรู้ในท้องถิ่น ร่วมกับทีม UNDP ,สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park และแหล่งเรียนรู้เครือข่าย

06/06/2022

4eddcb6d0a3a773ec62ff547bec36a86.jpg

รดน้ำ ดำหัว ขอพร นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ และทีมบุคลากรศูนย์

09/05/2022

aac2d55d6bdb5f660e044316a1396527.jpg

รดน้ำ ดำหัว ขอพร ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ และทีมบุคลากรศูนย์ เข้ารดน้ำ ดำหัว ขอพร อาจารย์สุเทพ นุชทรวง

02/05/2022

46463d3471e2ef6ee6349c18742266ce.jpg

นิเทศก์นักศึกษาฝึกงานวิทยลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 อาจารย์จากวิทยลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

29/04/2022

b5cdbfbefbfbf2376ae22a6c89f3004f.png

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “TK Web OPAC การใช้งานห้องสมุดออนไลน์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “TK Web OPAC การใช้งานห้องสมุดออนไลน์” เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 10.00 - 12.00 น. ทางระบบ Zoom Meeting ดูย้อนหลังได้ที่ คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ

08/01/2022

00ba9d06728c55212f47e3337463ab5e.png

อบรม TK Web Opac

บุคลากร ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรม TK Web Opac ร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 40 แห่ง

09/12/2021

8b70f4b1919724c59d72ccb4c134943d.jpg

ร่วมงานถวายจองพารา เทียนเหง ทีเหง จั๊กจ่า ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมงานถวายจองพารา เทียนเหง ทีเหง จั๊กจ่า ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเนื่องในวันออกพรรษา

19/10/2021

f99ad02f352f984d52a48354e1216850.jpg

กิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษา ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

13/10/2021

5b01e81250dd2ad1277042d3eece1589.jpg

นำเสนอโครงการ MHS TK DreamMakers 2564

โครงการดี ๆ ที่ TK Park ร่วมกับทีม School of Changmakers และเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ทั่วประเทศ โครงการที่ช่วยสร้างการเรียนรู้มากมายให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ เปิดมุมมองที่กว้าง ลึก และละเอียด ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ได้กล้าคิด กล้าทำ เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น เข้า

18/09/2021

b1badffae3855bfd1e2365f46044ca73.jpg

เชิญร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

16/09/2021

bdffa3a735db87beb9bab09450b91611.png

พบกันครั้งที่ 9 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

พบกันครั้งที่ 9 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามรูปแบบการนำเสนอกิจกรรม ในวันที่ 4 กันยายน 2564

04/09/2021

1b267b7dc71cf839f53d45586f651d4e.jpg

นิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดแสดงชุดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

30/08/2021

dcfe7a286d9135b5ce720c606a5c05e0.jpg

โรงเรียนพระปริยติธรรม เข้าชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

คณะครูและสามเณรโรงเรียนพระปริยติธรรม เข้าชมนิทรรศการในวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น. จำนวน 40 ราย ,เวลา 13.00 - 14.00 น. จำนวน 40 ราย

30/08/2021

03887ba0479396b87c3cdb5d5e37fb97.jpg

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม เข้าชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าชมนิทรรศการในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น

27/08/2021

243f24900791c5fd181f69fedae426b3.jpg

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม เข้าชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี

นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

26/08/2021

a83f06c3493c73361cbf5ce187cb0dc2.jpg

โรงเรียนต่างๆ เข้ามาชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 21 คน เข้าชมนิทรรศการเวลา 09.30 - 10.30 น. และ คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม

25/08/2021

5a4e92afc7753556dfd8b76bb2b5f934.jpg

โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู เข้ารับชมนิทรรศการ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 33 คน เข้ามาชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

24/08/2021

7ac93eb0dbd0ca9a06f695bb86e4c128.jpg

เชียงใหม่นิวส์ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถ ของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

24/08/2021

66387a89bbb48f89f360fd704d3c6c14.jpg

สยามรัฐประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 64 เทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

23/08/2021

56f6ec53796b93a485e14deb2781ab10.jpg

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

23/08/2021

f53f387ef46e05f468cbdd1db7f01706.jpg

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน สป.อว. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักและความเห็นสำคัญของวิทยาศาสตร์

18/08/2021

3c607051f084b2a2b1d29aaa1b509e3b.png

พบกันครั้งที่ 8 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

พบกันครั้งที่ 8 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อเรียนรู้การแชร์ประสบการณ์ + ไอเดียผ่านการทำ AAR และหัวข้อการนำเสนอเพื่อนำไปหาแนวทางและวิธีการนำเสนอของทีม

07/08/2021

a53780252b8eb6a82e770ae1ea2ea3af.jpg

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ ในหัวข้อ ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน"

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ ในหัวข้อ "ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน"

05/08/2021

3714408e210fcaa8805459593b1acccc.png

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park เพื่อเตรียมเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ สำหรับนำมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ + ไอเดีย

04/08/2021

73a576df1a483166c864f8da2f034f12.jpg

พบกันครั้งที่ 7 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

พบกันครั้งที่ 7 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน (น้องเนย น้องณิชา) เพื่อเรียนรู้การตั้งสมมุติฐานการเปลี่ยนแปลงแนวทางการสร้างการเปลี่ยนแปลง ตามหัวข้อที่ทีม NonZ สนใจ โดยมีโค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษาในการทำ Workshop

31/07/2021

ac1b86eafacca2c6499299e66ae6f3c6.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom

20/07/2021

57bc6498529b2cf5856bd5c475d597a2.jpg

อบรม U2T บ้านแม่อูคอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การชายสินค้าออนไลน์และการตลาดออนไลน์ โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สำหรับกลุ่มชุมชนบ้านแม่อูคอ

11/07/2021

6e67a0af0485e9f59dab452d424e5276.jpg

พบกันครั้งที่ 10 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 พบกันครั้งที่ 10 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน (น้องเนย น้องณิชา น้องซาง) เพื่อติดตามรูปแบบการนำเสนอกิจกรรม ตามหัวข้อที่ทีม NonZ สนใจ โดยมีโค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษา

11/07/2021

110420f5ccf556d4bb406104fd3c673d.jpg

พบกันครั้งที่ 6 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

พบกันครั้งที่ 6 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน เพื่อเรียนรู้การพัฒนาไอเดีย โดยมีพี่โค้ชทีมแม่ฮ่องสอนได้แก่ โค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษาผ่านการทำ Workshop ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

10/07/2021

2451215eb950342e6df9c0f5928633c5.jpg

พบกันครั้งที่ 5 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

พบกันครั้งที่ 5 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน เพื่อเรียนรู้การใช้ User Journey และการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการไปสัมภาษณ์ โดยมีพี่โค้ชทีมแม่ฮ่องสอนได้แก่ โค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษาผ่านการทำ Workshop ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564

26/06/2021

ffc8b91e83e2c4e2f05376182dbe939b.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park เพื่อเตรียมเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ สำหรับนำมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมการแนะนำวิธีการทำ User Journey

19/06/2021

8e0a04a6368efbe8d7ce9e88b6c6ba5f.jpg

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผสานทีมงานและเยาวชน ร่วมโครงการ TK แจ้งเกิด

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผสานทีมงานและเยาวชน ร่วมโครงการ TK แจ้งเกิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชน

12/06/2021

e2ac70fd9c71b72f59b62f8442dd7325.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

9 มิถุนายน 2564 ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park ร่วม After Action Review กิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเตรียมทำกิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 นี้

09/06/2021

29da5dbbcefa612d45e2948396544bc5.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

 2 มิถุนายน 2564 ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park เพื่อเตรียมเนื้อหาสำหรับนำมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมกระบวนการไปสัมภาษณ์ วิธีการ และการลำดับคำถามการสัมภาษณ์

02/06/2021

1b102661b2d4238c9a18197813220a0a.jpg

ทีม WayGreen มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม และโค้ชพี่หมิว

น้อง ๆ ทีม WayGreen มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม และโค้ชพี่หมิว การบ้าน Worksheet 3.1 - 3.2 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

28/05/2021

2a77fe88dd7ce10da460e4d9c73103b6.jpg

ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม โค้ชพี่หน่อย และโค้ชพี่หมิว

ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม โค้ชพี่หน่อย และโค้ชพี่หมิว การบ้าน Worksheet 3.1 - 3.2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

24/05/2021

7eda0b2904d2c034a4d8aafd9624849a.jpg

พบกันครั้งที่ 3 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom

พบกันครั้งที่ 3 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการเตรียมประเด็นสัมภาษณ์และเลือกกลุ่มเป้าหมาย ของทีม Nonz และ ทีม WayGreen

22/05/2021

5a5f05e189e948de5efa592779a28ec8.jpg

ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม และโค้ชพี่หน่อย

ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม และโค้ชพี่หน่อย การบ้าน Worksheet 1.1 - 1.2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

19/05/2021

688d12650330f7947ffe1cf0fcfcbd54.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park เพื่อเตรียมเนื้อหา ซักซ้อมกระบวนการเรียนรู้ สำหรับนำมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมกระบวนการเตรียมคำถามเพื่อนำไปสัมภาษณ์

18/05/2021

69116516ca8d69564d0671a264b7ea30.jpg

พบกันครั้งที่ 2 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom

พบกันครั้งที่ 2 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อเรียนรู้แนวทางการสำรวจความสนใจ การปรับประเด็นปัญหาที่สนใจของทีม Nonz และ ทีม WayGreen

08/05/2021

7f06bafff5d12e121aa70817d8bd9430.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน ประชุมอัพเดตผ่านระบบ Zoom จัดเตรียมเนื้อหากระบวนการเรียนรู้

ก่อนอบรมให้น้องพี่โค้ชเองก็ต้องเรียนรู้ก่อน 5 พฤษภาคม 2564 ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน ประชุมอัพเดตผ่านระบบ Zoom จัดเตรียมเนื้อหากระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมการสำรวจ น้อง ๆ ต้องสำรวจอะไร สำรวจอย่างไร ลุยกัน

05/05/2021

b94e0e210aedfc7905904933cf0d76f0.jpg

ICT สัญจร ครั้งที่ 3 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้ ชุมชนบ้านในสอย

ICT สัญจร ครั้งที่ 3 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้ ชุมชนบ้านในสอย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT Knowledge Tour and Learning City ICT สัญจร ครั้งที่ 2 ภายใต้ กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ โครงการศูนย์พัฒน

24/03/2021

e328c4d14e79612b1145d14a70df1ed0.jpg

ICT สัญจร ครั้งที่ 2 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้

ICT สัญจร ครั้งที่ 2 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT Knowledge Tour and Learning City ICT สัญจร ครั้งที่ 2

23/03/2021

2885c8650f2d8befc3c542417b63ff87.jpg

จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วย ICT รุ่น 1

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วย ICT รุ่น 1 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

18/02/2021

67d15429cf25953f7b4b00575cc4ba0d.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT สัญจร

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT สัญจร ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25/01/2021

a33c0ba12faf1b47de3578d7278444a6.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ Merry Christmas and Happy Naw year

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ Merry Christmas and Happy Naw year 2021 ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

26/12/2020

de57aad938fe57aff049f15cb3a8e7f5.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (STEAM)

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Fab Racers ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (STEAM) โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้และ FabLab Thailand ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่

23/12/2020

085fae0b9207ad6833a68c1c32ff5852.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบูธงาน Small World “โลกใบเล็กของเด็กดอย”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบูธงาน Small World “โลกใบเล็กของเด็กดอย” ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา

18/12/2020

4e172a1b34831c365db8f10d6f52c336.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมป้องกันโรคโควิด

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมป้องกันโรคโควิด - 19 ขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการทุกคน "กดเจลล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าใช้พื้นที่" เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

03/08/2020

ac59115d5d2271a48e0458b95c87f187.jpg

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน มอบหนังสือและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำร่องโครงการ "ส่งต่อ มอบรอยยิ้ม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้"

 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน มอบหนังสือและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำร่องโครงการ "ส่งต่อ มอบรอยยิ้ม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียน

07/03/2020

cccc046783c1158be9bd75b13946cc81.JPG

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้หนังสือสือสาระท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้หนังสือสือสาระท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบด้วยเรื่องโตอ่อน สามฤดูในเมืองสามหมอก และเมือง

01/02/2020

96c08e7dc269cd9c05bcd3755cfb7495.jpg

 ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา (ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า)

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นขบวนแห่จากชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา ไปบนถนนขุนลุมประพาส

22/10/2018

e0a9a791be56407f0363f3afb386b028.jpg

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ผู้ที่มีรายชื่อ สามารถเข้ามาติดต่อขอรับใบประกาศได้ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00

06/07/2018

c746480385673fa3771b65ea4fb7805b.jpg

ศูนย์ ICT ฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ดร.จรูญ คำนวณตา ประธานมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน ในเทศกาลวันสงกรานต์

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัว ดร.จรูญ คำนวณตา ประธานมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา

20/04/2018

06a18abd689d6ab1e451b9b2ecb954d3.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนร่วมหารือกับสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการวางแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสุวัฒน์ สุวรรณโน และนางสาวพิมพาภรณ์ อุดมพันธุ์ เข้าเยี่ยมชมและร่วมพูดคุยกับอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เพื่อวางแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องส

04/04/2018

e9397bfe60c64642b5f58e0b5a83b837.jpg

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษบุคลากรศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

เพราะการเรียนรู้ไม่มีคำว่า "หยุดนิ่ง" บุคลากรศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนจึงต้องพัฒนาศักยภาพด้วยการเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง...เตรียมพร้อมสำหรับผู้แสวงหาความรู้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ...อยากรู้ว่าเรา speak เป็นยังงัย...แวะมา say hi กับเรานะคะ..

02/04/2018

16d7a649ada8ceaad288c1204464bffc.jpg

ศูนย์ ICT เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสารสนเทศชุมชนต้นแบบ ในโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดแก่ชุมชนตำบลห้วยผา

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสารสนเทศชุมชนต้นแบบ ในโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดแก่ชุมชนตำบลห้วยผา จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจ

27/03/2018

e9fe43c9b4feba93b2d57b8af4ba76d3.jpg

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน 19 ม.ค.61

อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

19/01/2018

f53179e7f3a32d255a9176d5bdb6d545.jpg

อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนขอเชิญชมนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ 9

ร่วมชมนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมซึบซับเรื่องราวอันน่าประทับใจ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 ธ.ค. 2560 ในเวลา 08.30 - 20.30 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

28/12/2017

d33e6350eb82f5c4e9c64fb237526432.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) สำหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) สำหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park

09/12/2017

de21a46e841deabcfa8902fec61ec98b.jpg

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนชั้นปีที่ 1 เยียมชมอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนชั้นปีที่ 1 เยียมชมอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดเด็ก และห้องสมุดIT เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 หากโรงเรียนหรือสถาบันใดสนใจเยี่ยมชม ติดต่อขอเยี่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -16.00 น.

19/11/2017

fa1d435dde192bc11c1a04232d475beb.jpg

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มอบป้ายศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ถั่วคั่วให้กับชุมชนบ้านผาบ่อง

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มอบป้ายศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ถั่วคั่วให้กับชุมชนบ้านผาบ่องและผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าแผ่นสำหรับชุมชนบ้านปางหมู โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ช

17/11/2017

3fb6fbec79997aa4420483a74553e31f.jpg

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้ ได้เข้ามาแนะนำตัวเพื่อจะเข้ามาฝึกสอนโปรแกรมการเขียนเกมส์อย่างง่าย (Scratch)

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้ ได้เข้ามาแนะนำตัวเพื่อจะเข้ามาฝึกสอนโปรแกรมการเขียนเกมส์อย่างง่าย (Scratch) โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 11 กรกฏาค

11/07/2017

964253625b297708823373930bdb6996.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน รับการอบรมการใช้งานเว็บและแอพลิเคชั่นสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิทัล 4 ภาษา

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาทักษะและการรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน รับการอบรมการใช้งานเว็บและแอพลิเคชั่นสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิทัล 4 ภาษา เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดให้กับสถานประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการการจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการท่องเ

22/06/2017

f0a73f4c2164c4cfebab81fa820cbcde.jpg

ประชุมหารือเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยมี นายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ #mhsict #อุ

02/06/2017

bb824ca1061d4c6b51a1da3a8f277703.jpg

ประชุมเตียมงานพิธีเปิด อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะทำงานเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมงานพิธีเปิด ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 #mhsICT #MaehongsonPark #อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน #แม่ฮ่องสอน

02/06/2017

fbe2dd6e517a1fe927e8d0060a893271.jpg

พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ที่อาคารหมอกใหม่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บ

02/06/2017

efa82a6e253daf08be9b1ed2eb63c306.jpg

ประชุมวิเคราะห์แผนและกลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ประชุมวิเคราะห์แผนและกลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนร่วมกับชุมชน เพื่อวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การจัดจำหน่าย ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาต่อยอด แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่ว

19/05/2017

21e7724a8809735768850b8e6b04dd55.jpg

ประชุมเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ประชุมเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดย TK Park วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 #mhsict #อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน #MaehongsonPark #Maehongson #แม่ฮ่องสอน

04/05/2017

5c01ed8b1d98ac36410cd09cff26af22.jpg

นิเทศนักศึกษาฝึกงานโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระราชอุปถัมภ์ฯ 5

อาจารย์จากโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระราชอุปถัมภ์ฯ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหม

05/04/2017

028eaac47640c7e093cdcaea5ad5c7e8.jpg

นิเทศนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลการนิเทศครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

29/03/2017

a4fc584afbdd39e496ea5988020b40a8.jpg

อาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลการนิเทศครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 #mshICT #MaehongsonPark #อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

22/03/2017

3d8ce522af62c5d5649ccdb01e7e5a46.jpg

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหา

28/02/2017

74440bfdf8a740f4ff095840b75d0cc5.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนไปสู่ระบบการสอนออนไลน์ด้วย E-learning

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนไปสู่ระบบการสอนออนไลน์ด้วย E-learning วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (MCC Moodle E-Learning) ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Trai

23/01/2017

ff2e54347d70502ca7e4a6a66c3bde5d.jpg

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ได้

17/01/2017

7442e7cf4f53272093a717ebb472487e.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประชุมแนะนำสื่อการเรียนการสอน E-Learning

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประชุมแนะนำสื่อการเรียนการสอน E-Learning เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ตอบสนองต่อการเข้าถึงการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทั่วประเทศ ณ ห้อง Smart Room ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่ วันท

17/01/2017

0bfa5f8811ff4bbab6c320ef921e3960.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรม Small world ประจำปี 2559

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม Small world ณ หนองจองคำ วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เชิญน้องๆร่วมกิจกรรมระบายสีคริสมาสตร์ บิงโกไอที รูบิคไอที ปั้นดินเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เล่นแท็บเล็ต และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

24/12/2016

e865fc30ea0728202df7650f496a5423.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ วันที่ 14 พฤศจิกายน 59 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

14/11/2016

886d8b22a80e81820ab37ae7e7780559.jpg

นักศึกษา วชช.มส และบุคลากร ศูนย์ ICT/อท.การเรียนรู้ มส. ร่วมกันจัดทำโบว์ดำเพื่อไว้อาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และศูนย์ไอซีทีแม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมมือร่วมใจจัดทำโบว์ดำเพื่อระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผอ.คมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ

10/11/2016

0c77ce981e8642683f265321124a5175.jpg

ประชุมหารือและรับฟังข้อคิดเห็นแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนโดยศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน หารือและรับฟังข้อคิดเห็นแนวทางการนำ Moodle มาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning จากอาจารย์มาเรีย วิทยาลัยแคสเปอร์ (Casper College) ณ ห้อง Smart Room ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3

02/11/2016

7c16884eb98c68f435f177c523a672f9.jpg

ทีมงานอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน/ICT แม่ฮ่องสอน และ TK Park ร่วมจัดเตรียมรูปเล่มหนังสือเพื่อให้บริการ

ทีมงานอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน/ICT แม่ฮ่องสอน และ TK Park ร่วมจัดเตรียมรูปเล่มหนังสือเพื่อให้บริการ ณ ห้อง Reading Park อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

27/10/2016

8698ddc9c5728b0d1d885d4cc53b747a.jpg

ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุรัตน์ สังค์สุข รองนายกเทศนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที

26/10/2016

6dee8cfc47216792bbad7167076dbfa7.jpg

กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้ความอนุเคราะห์ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ขอขอบคุณกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ ถางหญ้า และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

21/10/2016

a6af6ef9329dad4758fe4082dbbe66b4.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในโครงการ สมัชชา "สานพลังพลเมืองสร้างแม่ฮ่องสอนสู่เมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในโครงการ สมัชชา "สานพลังพลเมืองสร้างแม่ฮ่องสอนสู่เมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

21/10/2016

f04ab1f8d3eb24d5eccda1f44bf7abf9.jpg

มอบเสื้อแก่ผู้โชคดีในกิจกรรมแจกเสื้อดำไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแจกเสื้อ จำนวน 2 ตัว ซึ่งผู้โชคดีมารับไปแล้ว มอบเสื้อโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

15/10/2016

b8fbc2df6c477ae6c730d718444fc8b7.jpg

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2559

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559

12/10/2016

3be8d41ed03a65733145d7efed779529.jpg

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบป้ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนปฏิบัติราชการแทนอธิดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบป้ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ

07/10/2016

9ed95c0a4ec5201061b295136fd454b3.jpg

การมอบบรรจุภัณฑ์และป้ายโครงการจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็ง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2559

การมอบบรรจุภัณฑ์และป้ายโครงการจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็ง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา อาจารย์สิร

06/10/2016

c4ca0935220b26a775965c88af3f6ae6.jpg

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตามวาระการประชุมดังนี้ 1.ด้านการปรับปรุงพื้นที่ 2.ด้านการกำหนดการให้บริการ 3.ด้านเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศม

05/10/2016

dd464c76b661e52441aa9930b486795f.jpg

คณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตรวจสอบระบบสถานีฐานเครือข่ายไร้สาย WIMAX

การลงพื้นที่ของคณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อสำรวจอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันและตรวจสอบระบบสถานีฐานเครือข่ายไร้สาย WIMAX ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. นำคณะ

05/10/2016

cfc3b37ef787c57cd09b0dc451f9a5c8.jpg

สนับสนุนงบแก่ตัวแทนเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกวดนันทนาการ ครั้งที่ 18 ของจังหวัดภาคเหนือ

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบสำหรับชุดการแสดงให้กับตัวแทนเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะไปร่วมการแข่งขันประกวดนันทนาการ ครั้งที่ 18 ของจังหวัดภาคเหนือ ณ ที่การจัดงานประกวดการแข่งขันนันทนาการ

02/09/2016

565ee58e21ab6803fb73392771ada7b0.jpg

กิจกรรมแต่งสีวาดฝันอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมแต่งสีวาดฝันอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เริ่มกิจกรรมโดยน้องๆโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ลานหมอกใหม่

01/09/2016

55832a259d980bfa1f460f7da90833b2.jpg

โครงการอบรมด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างกิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างกิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ภายใต้ โครงการจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม

18/08/2016

35d47f6cfabe1b22e913f2f4262e2904.jpg

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน" ระหว่างสำนักงานบริการและพัฒนา องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

09/08/2016

d1c3ae524ffac90233caeab85c047c36.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และร่วมโครงการจัดทำแผนชุมชนภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ หลักสูตรอบรมประจำเดือนรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน และร่วมโครงการจัดทำแผนชุมชนภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2559 ชุมชนกลางเวียง ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแม่ฮ่องสอน นำโดยอาจารย์

24/05/2016

df75bbdabd80ec1af9c415200c74782e.jpg

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

17/05/2016

07f9577b708b0a1b9af68c65500e6bdd.jpg

รับ มอบใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 59 เวลา 15.00 น. โดยจะจัดดำเนินการทดสอบ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

19/04/2016

310fd44e18589d627fd6f846ae2d9304.jpg

การประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ไอซีทีชุมชนบ้านคาหาน

การประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ไอซีทีชุมชนบ้านคาหาน เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงไอทีสำหรับชุมชน โดย วชช.มส สถิติจังหวัด อบต.ห้วยผา รร.คาหาร ตัวแทนชุมชน และศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมี อบต.support งบประมาณ มี รร.เป็นพื้นที่และบริการ และสำนักงานสถิติ และวิทยาลั

23/03/2016

e92032e2620c23c4e8dd30a0d47d3502.jpg

ประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชนบ้านคาหาน

ประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชนบ้านคาหาน โดย นายกอบตห้วยผา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านคาหาน สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้นำชุมชน และศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

23/03/2016

87d8485f0a77eba31ed414a47ab172b3.jpg

อาจารย์จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มรภ.เชียงใหม่ นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับอาจารย์ภัทรมน พันธ์ุแพง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

16/03/2016

15c1ab5e73ffe6bf6b1e2230c822808f.jpg

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ E-Learning

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักเทคโนโลยีและเครือข่าย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ตอบสนองต่อการเข้าถึงการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทั่วประเทศ โดยนำร่อง ณ วิท

04/03/2016

79b23df25f72881811497d990c85835f.jpg

บรรยากาศศูนย์ ICT ประจำวัน

บรรยากาศศูนย์ ICT วันนี้มีผู้ใช้บริการวนเวียนมาดูหนัง เล่นดนตรี ซ้อมเต้น ทำงานและใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างคับคั่ง คึกคักๆ จร้า

01/02/2016

3eccca2179e2180f60be1c8e663654c5.jpg

ประชุมกำหนดราคากลางงานข้อมูลการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิตอล 4 ภาษา

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ประชุมกำหนดราคากลางบานข้อมูลการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิตอล 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีนและพม่า) (Web Based Application and Mobile Application) วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. - 20.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู

14/01/2016

33ef31f93575acc37213c3584dd8002d.jpg

ประชุมกำหนดคุณสมบัติฐานข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดโครงการประชุมกำหนดคุณสมบัติฐานข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม

06/01/2016

8300b7e0e02ef49106e788d5bcf5d892.jpg

บรรยากาศห้องสมุดศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

บรรยากาศห้องสมุดศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน มีน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาใช้บริการอย่างล้นหลาม ‎ห้องสมุดศูนย์ICTแม่ฮ่องสอนเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ‬ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น. นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้

04/01/2016

ed4f676425783e83df2269a09a059a9b.jpg

บรรยากาศศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

บรรยากาศศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนคึกคักมากมีผู้ใช้บริการกันไม่ขาดสาย ทุกมุมของศูนย์ฯสามารถมานั่งทำงานได้ ‪#‎ห้องสมุดนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาอ่านและสามารถยืมหนังสือได้มีบริการฉายหนัง‬‪#‎ห้องGoodnetให้บริการอินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลและใช้แท็บเล็ตฟรี‬‪#

04/01/2016

9046f5b1bdb86c678f41c65a1e5c168d.jpg

ศูนย์ICTแม่ฮ่องสอนเปิดบริการจุดพักผ่อน มุมความรู้

ศูนย์ICTแม่ฮ่องสอนเปิดบริการจุดพักผ่อน มุมความรู้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น. ศูนย์ ICT ยินดีให้บริการคะ

04/01/2016

1a9e8a9fca7593161f090b13cbf4bb39.jpg

กิจกรรมออกบูธงาน Small World โลกใบเล็กของเด็กดอย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมออกบูธงาน Small World โลกใบเล็กของเด็กดอย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ด้าน IT เช่น การให้บริการแท็บเล็ต การเล่นกิจกรรมบิงโกเกี่ยวกับคำศัพท์คอมพิวเ

24/12/2015

67a0d0f1102606170766d94ef074150a.jpg

อาจารย์จากวิทยาลัยน่านนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่าน VDO Conference

อาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับอาจารย์พิภพ มณีจำนงค์ ผู้ช่วยคณบดี จากวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่าน VDO Conference ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น.

01/12/2015

abf7fe33ef225b5a3a4424105dbc295f.jpg

กิจกรรมเสริมทักษะประจำสัปดาห์

กิจกรรมเสริมทักษะประจำสัปดาห์ ที่29/11/2558 เกมส์จับคู่เครืองปั้นดินเผา

29/11/2015

e74b657985b69390eae034e42a6a620f.jpg

กิจกรรมเสริมทักษะสำหรับเยาวชน

กิจกรรมสนุกสนาน ณ ศูนย์ไอซีที จ.แม่ฮ่องสอนเสาร์นี้กับ เกมทายคำขวัญจังหวัด

28/11/2015

d2536d6db9b469ba091a243fe8e7e76f.jpg

กิจกรรมเสริมทักษะประจำวันที่

กิจกรรมเสริมทักษะประจำวันที่ 22/11/2558 เกมส์ตะลุยแดนทวารวดี เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

22/11/2015

98a61aa3a601bc427ff22a9a1859f402.jpg

กิจกรรมประจำสัปดาห์

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 21/11/58 ตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

21/11/2015

46495093dc5c25375f32e3d3d2a936a0.jpg

อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้นิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน

ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มานิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น.

17/11/2015

60170cdab44fbd38ad4447ba7156ffd1.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 59

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 59 ในงานสภากาแฟเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (โรงจอดรถดับเพลิง) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

04/11/2015

13c9e346a44752d3782cb59357ed0fa4.jpg

มอบของที่ลึกให้แก่ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้มอบของที่ลึกให้แก่ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการสนั

01/10/2015

22e48cbd08eb6ff644e572e4e865b83e.jpg

ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรอนุปริญญาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วชช.มส.

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2558 นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน (อาคารหมอกใหม่)

02/09/2015

f60515141e8ad0b3ea1b81ce83855565.jpg

การประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์ ICT 2558

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่ เวลา 13.30 น. ประเด็นการประชุม เรื่องติดตามการปรับปรุงซ่อมแซม

01/09/2015

9b2cadeabf52ab9cb1221fe04df60dfa.jpg

ประชุมพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดร.โยธิน บุญเฉลย เป็นประธาน ผู้เ

11/08/2015

22060ccae3d10f5ce06adca069f1406b.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ณ ชุมชนปางล้อ

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมประชุม โครงการ/กิจกรรม ตามผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 58 เวลา 16.00 - 18.00 น. ชุมชนป๊อกปางล้อ ณ ที่ทำการชุมชนปางล้อ

10/07/2015

f0f6315a124c62a748973a6048d35c03.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ชุมชนป๊อกหนองจองคำ

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมประชุม โครงการ/กิจกรรม ตามผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 58 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนป๊อกหนองจองคำ ณ ที่ทำการชุมชนหนองจ

06/07/2015

935d78629748df828fc2275e212d3a98.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ชุมชนป๊อกดอนเจดีย์

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมประชุม โครงการ/กิจกรรม ตามผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 58 เวลา 10.00-12.00 น. ชุมชนป๊อกดอนเจดีย์ ณ ที่ทำการชุมชนป๊อกดอน

05/07/2015

ee090660492daea2cab0f40033438a55.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ชุมชนป๊อกกาดเก่า

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมประชุม โครงการ/กิจกรรม ตามผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 58 เวลา 10.00-12.00 น. ชุมชนป๊อกกาดเก่า ณ ที่ทำการชุมชนโหย่งกาด

04/07/2015

d964703b9fb70e03f82b768afc8a82a3.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ชุมชนป๊อกกลางเวียง

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมประชุม โครงการ/กิจกรรม ตามผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 58 เวลา 16.00 - 19.00น. ชุมชนป๊อกกลางเวียง ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเท

03/07/2015

15ae1fb8b5de81cdf2e56fbc868125cd.jpg

จับฉลากรายชื่อผู้โชคดีรับของรางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2558

ผู้โชคดีลุ้นรับรางวัล หลอดไฟ LED สำหรับโน๊ตบุ๊คแล็ปท็อป ประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับรางวัลแล้วนะคะ นางสาวธัญดา อุตราภิมุข ชั้น ม.4/2 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ มอบของรางวัลโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ

01/07/2015

82df1dcf5c4e1504c35d10955552052c.jpg

จับฉลากรายชื่อผู้โชคดีรับของรางวัลประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ผู้โชคดีลุ้นรับรางวัล แฮนดี้ไดร์ฟ ขนาด 8 GB ประจำเดือนพฤษภาคม มารับรางวัลแล้วนะคะ นางสาวพัชรินทร์ พงษ์วิชัย ปวช 3 วิทยาลัยนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน มอบของรางวัลโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ

01/06/2015

39895095dabc0dad239d24e021d4091c.jpg

การประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ณ อาคารหมอกใหม่

การประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ณ อาคารหมอกใหม่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ พร้อมคณะทำงาน ร

29/12/2014

f4294f8e20c7ce1479b449d8d3cb9d6b.jpg

จัดบูธกิจกรรมในงาน Small Word โลกใบเล็กของเด็กดอย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดบูธกิจกรรมในงาน Small Word โลกใบเล็กของเด็กดอย โดยมีกิจกรรมทั้งเสริมทักษะด้านไอทีกับแท็บเล็ต สนุกกับเล่นเกมส์บิงโก ตอบถามอาเซียน ระบายส

24/12/2014

50954c0ff42633dcc1a63247d77bdfd2.jpg

กิจกรรมชมรมอาชีพ ICT

ชมรมอาชีพ ICT จัดบูธกิจกรรมบริการฟรี!! ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เป่าฝุ่นทำความสะอาดเครื่องคอมฯ สแกนและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์,ทำนามบัตรด่วน,ทำการ์ดงานบุญต่างๆ ระหว่างวันที่ 26 - 28 เดือนพฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ หน้าอาคารชานกะเล

26/11/2014

31d29e9c4e202ae0037ce42d664c9e60.jpg

ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดตั้งศูนยการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนและศูนย์การเรียนรู้กินได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิ

09/06/2014

ff755b01536b6fb9dae27d43ce8bbdf1.jpg

ดร.สิริกร มณีรินทร์ เยี่ยมชมหน่วยงานบริบทของแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานบริบทด้านแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องสมุดประชาชน ศูนยพ์พัฒนาทักษะและ

08/06/2014

5f23eb5f653a22786b51129a9fb8672b.jpg

ลงพื้นที่ชุมชนป๊อกกาดเก่า

ศูนย์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ให้กับชุมชนป๊อกกลางเวียง ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557

07/06/2014

be165c6038ba18274988839ffeb87f3b.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ณ ชุมชนป๊อกกลางเวียง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ให้กับชุมชนป๊อกกลางเวียง ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557

04/06/2014

13b01836dc57a4971d89583182e7af91.jpg

กิจกรรมเสริมทักษะก่อนการใช้บริการอินเตอร์

กิจกรรมเสริมทักษะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับน้องๆผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ต อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องทำกิจกรรมเสริมทักษะ ทดสอบความรู้ความสามารถของตัวเอง ก่อนการใช้บริการอินเตอร์ ซึ่งน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถใช้บริการอินเตอร์ได้ วันละ 2 ชั่วโมง ต่อค

01/06/2014

2e01214f39560366eb03f77f25cea08a.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ณ ป๊อกกาดเก่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00น. หลักสูตรประชาสัมพันธ์ เช่น หลักสูตรการใช้งาน Power point การสร้างงานนำเสนอ ,หลักส

19/05/2014

f7f41f82e4fbfbad6580a244cd8fd07d.jpg

ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์อาเซียน

ศูนย์ภาษาเพื่อชีวิตและสังคม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์อาเซียน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ การใช้แอพในแท็บเล็ตเรียนรู้เรื่องภาษาต่างๆ ในงานการประชุมเจรจาธุรกิจการค้าภาครัฐ และคณะผู้แทนการค้าสหภาพเมียนมาร์

07/05/2014

d6b0360cbfa67bb40a9700c34a5bd60c.jpg

จัดบูธงานมุฑิตาจิต ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาเพื่อชีวิตและสังคม ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมศูนย์ฯ ในงานมุฑิตาจิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 08.00น - 12.00น.

23/04/2014

f387a5250cb2843711cbba748aa2caf4.jpg

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ฯครั้งที่ 1/2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่

27/03/2014

07baa8f004cbf980c6e79a769adcdd1c.jpg

ร่วมตักบาตรตอนเช้าส่งเสริมการท่องเที่ยว

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ร่วมตักบาตรตอนเช้า ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ตลาดสายหยุด

10/02/2014

0c5a937e2cf85dd9df0523c17596ba56.jpg

จัดบูธงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาเพื่อชีวิตและสังคมและวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนร่วมจัดบูธนิทรรศการและบริการวิชาการทดลองใช้งานแท็บเลตพร้อมการให้บริการของชมรมอาชีพ ICT ในการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงประจำปี 2557

06/02/2014

87f97adfa8982002214e01bc388f4756.jpg

กิจกรรมชมรมอาชีพ ICT

ชมรมอาชีพ ICT ตั้งจุดรับบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์, พิมพ์นามบัตร ,พิมพ์งานเอกสาร ทำpowerpoint สไลด์โชว์, ทำรายการเมนูอาหาร, ฉลากสินค้า ,โปสเตอร์หรือใบปลิว และอื่นๆ พร้อมบริการปริ้น โดยทีมงานชมรมอาชีพ ICT บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 มกราคม 2557 เ

15/01/2014

d6dc37e58dc6614bc9274f7c5bfa8277.jpg

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557

10/01/2014

b641882b22d519c23c43ebcb09f1287d.jpg

ร่วมประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2557 รายงานผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมาของศูนย์ฯ เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมจองคำ (ชั้น2) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่

07/01/2014

7b3a81f385f8d5a53a494646c312c367.jpg

สวัสดีปีใหม่ อดีตนายกเทศมนตรี นายสุเทพ นุชทรวง

ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุเทพ นุชทรวง พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งสองศูนย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557

06/01/2014

c8e15d572ed6b17d9fd08c9c836a007d.jpg

ร่วมจัดกิจกรรมงานเทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอย

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์ภาษา ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน เทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอย (Small World) ณ บริเวณหนองจองคำ มีกิจกรรมภายในบูธ อาทิ ทดลองใช้แท็บแลต ระบายสี ตอบคำถาม พร้อมของรางวัลมากมาย

24/12/2013

481ae57aa1c1e8eb0727bb6d4e22901c.jpg

ร่วมงานทำบุญเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เมื่อวีนที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่าน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู็ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่ิองสอน ซึ่งได้ทำการปรับปรุงใหม่ให้มีความสวยงามและทันสมัย

28/11/2013

d4867ec19fbff21794ea6ec1eef4aec3.jpg

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียน

วิทยาลัยชุมแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียน เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาคมอาเซียน แก่ทุกภาค สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุม

18/11/2013

cddb020e41cd10e5e44dd1947ff51287.jpg

จัดบูธกิจกรรม ITอาเซียนที่โรงแรมธารา แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ร่วมจัดบูธกิจกรรม ITอาเซียน ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อต้อนรับผู้ประกอบการค้าจากเมืองลอยก่อจำนวน กว่า 20 คน ที่่มาพบปะหารือผู้ประกอบการค้าของจังหวัดแม่ฮ่อง สอน เรื่อ

14/11/2013

26ccecca1ef922b468e1834998a91062.jpg

ถ่ายทำรายการเทศบาลพบประชาชน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้มาถ่ายทำรายการเทศบาลพบ ประชาชน ที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฯ ได้บรรยายและนำเสนอตามห้องต่างๆของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 พ.ย.56

10/11/2013

66de9558bd1f8e8a5e0b6e86c06e92af.jpg

กิจกรรมอาเซียนสัญจร

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม นำโดย อ.เอมอร จัดกิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลแ่ม่ลาน้อย ศูนย์ 3 วัย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

03/11/2013

030d9b4adbdec355f8160381c68f0be5.jpg

กิจกรรมสมุดโน๊ตทำมือ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ภาษา คอมพิวเตอร์ อาเซียนและสันทนาการ สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำว่า 15 ปี ก่อนเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยในสัปดาห์นี้เป็นการ DIY กิ๊บเก๋ สมุดโน๊ตทำมือ น้องๆ มีความตั้งใจประดิษฐ์ ออกมาสวย

25/10/2013

d7f4f08c30cf2c9d0c838a01d22ed8dd.jpg

นัดพบชมรมอาชีพ ICT

ชมรมอาชีพ ICT ได้พบปะพูดคุยภายในสมาชิกชมรม 2 เดือน 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รวมไปถึงปรึกษาหารืออุปสรรค ปัญหา และความคืบหน้าของงานอื่นๆ

21/10/2013

ac60a0a74f7d2453566264238a418491.jpg

ศึกษาดูงานสถาบันภาษา ม.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารวิชาการ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน กระบวนการดำเ

30/09/2013

e696179a3fe81b4a4069ec3439f7a2f8.jpg

ศึกษาดูงานสถาบันภาษา EFL Learning Center

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม นำโดย ดร.โยธิน บุญเฉลย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลีี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานน

28/09/2013

1c090fe2ed3e9ab2880e987c5e888cb4.jpg

ศึกษาดูงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของสถาบันถ่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในหลายมิติ รวมไปถึงการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพแก่ชุมชน ได้แก่ การทำเซรามิ

28/09/2013

6d600a29c93006783b918d188421f7bf.jpg

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ศูนย์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงาน นิทรรศการนำเสนอแนวคิดผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ สร้างแหล่งเรียนรู้ยกระดับมาตรฐานเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับสร้างจิตสำนึก เพื่อให้รู้

27/09/2013

99f60d07cb128d1dd5502420bae9fe28.jpg

ศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ TK PARK

เมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาทักษะและเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ (TK PARK) อุทยานแหล่งรวมความรู้ที่หลากหลายซึ่งเน้นปลูกฝังให้ทุกคนรักการอ่านและเป็น แหล่งเรียนรู้โดยใช้เท

26/09/2013

fe88d2c07549e1d77a561c586313c481.jpg

ศึกษาดูงานศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบ TCDC

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเีรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ได้เรียนรู้รูปแบบการจัดห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อและหนังสือ ท

26/09/2013

b2c552282d9851701880a63eb6af7612.jpg

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (AMTEC)

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคมเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (AMTEC) เกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการทำง

24/09/2013

7de9c1ff2a2e19b2de44915c1ec001d1.jpg

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ICT ภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน กับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต เกี่ยวกับระบบกระบวนการทำงาน การให้บริการในจุดต่างๆ การจัดการหลักส

24/09/2013

5f88b7776257a3d2bcc4e310fe3efa57.jpg

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบริการอบรมหลักสูตรระยะสั้นและการจัดทำงานวิจัย ณ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556

24/09/2013

3091cdf6c20cf5b455ad1b5316261496.jpg

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ มอ.ภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบเว็บไซต์ การจัดการระบบห้องสมุด รวมไปถึง การจัดการระเบีย

23/09/2013

9d03a29d51ef33f1b8ddfe47efa50b61.jpg

ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน กับ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว เกี่ยวกับความเป็นมาของเชื้อสายจีนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาไทยตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้รู

23/09/2013

29ef5905cb5406698c852259c31127be.jpg

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิณฑ์ท้องถิ่นชุมชนอัมพวา โครงการชัยพัฒนานุรักษ์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เ้ข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิณฑ์ท้องถิ่นชุมชนอัมพวา ในโครงการชัยพัฒนานุรักษ์ ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้

21/09/2013

5e2e8457aef14b7e6dffa329798d1cc7.jpg

พิธีรับมอบใบประกาศณียบัตร อบรมแอนิเมชั่น 3D

หลังจากที่น้องๆได้เข้าร่วมอบรมเป็นเวลา 5 วัน ทางศูนย์จึงได้มีพิธีรับมอบใบประกาศณียบัตร เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมอบรมได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาจะได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอื่นที่เป็นความรู้ต่อไป ผู้

06/09/2013

d0e406ee1a79e4a587d26af93c8d21f5.jpg

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการอบรมการสร้างงานแอนิเมชั่น 3D

ต้นว่านเคเบิลทีวี ได้สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อแอนิเมชั่น 3D ที่ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น. การให้สัมภาษณ์จะเป็นยังไงติดตามได้ทางต้นว่านเคเบิลทีวี

04/09/2013

769771985378255ad2e95bd8a1d1305a.jpg

ร่วมจัดนิทรรศการในงานจัดหางานเชิกรุกด้วยระบบ IT

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ร่วมกับสมาชิกชมรมอาชีพ ICT จัดบูธนิทรรศการในงานจัดหางานเชิกรุกด้วยระบบ IT ณ โรงเรียนห้องสอน วันที่ 15 สิงหาคม 56

15/08/2013

46279427caa46564109c53f49ec4a171.jpg

ร่วมจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ร.ร.ห้องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในกิจรรกมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรี

13/08/2013

6ff3ab507690754dac2707cabfbe7584.jpg

ร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคม 2556

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ

12/08/2013

9d7269e44b27e7f40ff1ee76c03e3eb8.jpg

อบรมการรวมกลุ่มอาชีพด้าน ICT

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการรวมกลุ่มอาชีพด้าน ICTระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 โดยผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกงานในโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพด้าน ICT และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพ

05/08/2013

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park