โครงการ “Clean Air Heroes 2023 (ปี 2)” ออกแบบและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

          ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ชนะการแข่งขัน ทีม New change วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัดแม่สะเรียง และทีม Acc nawamin วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
.
          การแข่งขันรอบการตัดสิน ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร Clean Air Heroes รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล รวม 20,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. 3 ทีมเยาวชนทีมที่เข้าสู่รอบสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วยทีม
          ทีม Acc nawamin วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์ดอกไม้เพื่อลมหายใจ พวงหรีด / ดอกไม้จันทร์ / ช่อบูแก้ / ช่อดอกไม้ จากเปลือกข้าวโพด และใบตองตึง
          ทีม New change วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัดแม่สะเรียง ผลิตภัณฑ์ โคมไฟ DIY จากเปลือกข้าวโพด
          ทีม K-wit โรงเรียนขุนยวมวิทยา ผลิตภัณฑ์ พรมจากเส้นใยเปลือกข้าวโพด
.
          การแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ แต่ละทีมต้องนำเสนอผลงาน ยอดขาย และแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ UNDP Thailand กับ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในโครงการ “Clean Air Heroes 2023 (ปี 2)” ออกแบบและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนวิกฤตมลพิษทางอากาศ จากการเผาที่ก่อให้เกิด PM 2.5 ให้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างอากาศสะอาด ปลอดภัย และชุมชนที่ยั่งยืน
.
โดยทีมชนะเลิศ ที่มีแผนการตลาด ยอดจำหน่าย และความยั่งยืนของธุรกิจ 2 ทีม ที่ได้รับเงินรางวัล จากการแข่งขัน รางวัลละ 10,000 บาท คือ
          1. ผลิตภัณฑ์ โคมไฟ DIY จากเปลือกข้าวโพด ทีม New change จาก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัดแม่สะเรียง
          2. ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้เพื่อลมหายใจ ทีม Acc nawamin จาก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
.
การนำเสนอในครั้งนี้ มีอาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน เลขานายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมรับฟังการนำเสนอ / คณะกรรมตัดสินการแข่งขันโดย คุณบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นางสาวนันทัชพร ก่าหยั่นนะ ผู้จัดการ Food forest maehongson กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน​ และสมาชิกหอการค้า​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​, คุณนิรันดร์ วิชัยสกุล เจ้าของร้านปาด็อง เสื้อยืด แม่ฮ่องสอน, นายชาญชัย ดารารัตติกาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, และคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม UNDP Thailand ดำเนินกิจกรรม โดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ และบุคลากร ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
.
          ขอแสดงวามยินดีกับน้อง ๆ ทั้งสองทีมอีกครั้ง ติดตามชมผลงาน ผลิตภัณฑ์ของน้อง ๆ เยาวชน จากทีมอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลด้าน BCG and SDGs ได้ที่ Facebook Page : กาดเข๋ว ICT Go Green https://www.facebook.com/KadKhiawICTGoGreen/
ชม Live ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/mhsictFanpage/videos/3204311006379850/
#CleanAirHeroesMHS #CleanAirHeroesMHS2023 #CleanAirHeroes

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park