เข้าร่วมโครงการ “Clean Air Without Border” โครงการความร่วมมือ ไทย - ลาว

          อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวชุดา ไพศาล บุคลากรศูนย์ฯ และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมโครงการ “Clean Air Without Border” โครงการความร่วมมือ ไทย - ลาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งจัดขึ้นโดย UNDP Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยและลาว โดยการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทยและลาว ได้ทำงานร่วมกัน มีทีมเข้าร่วมจากประเทศไทย 10 ทีม และประเทศลาว 10 ทีม
          สำหรับครั้งนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นการพบกันครั้งแรกของโครงการเพื่อทำ Workshop Online ผ่าน ระบบ zoom meeting ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยและทำความรู้จักกัน และรับฟังแนวทางของแต่ละทีมในการจับคู่เพื่อเลือกทีมดำเนินงานนในครั้งต่อไป

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park