บริการพื้นที่

879e2973d85dde997b2d05272d8ba70e.jpg

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.15 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเร

02/03/2024

9786bb97d0f4318f9f6eb55e8786bad7.jpg

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการอบรมการตลาดสมัยใหม่สำหรับสินค้าชุมชน แก่ผู้ประกอบการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ จำนวน 40 คน ในวันที่ 15 - 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/01/2024

8625218d55e2b9df4863965ce0174039.jpg

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมทำแผนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมทำแผนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 15 คน ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

18/12/2023

7903df8d914ebf166bd876b084b2406e.jpg

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้พื้นที่ห้อง Training จัดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้พื้นที่ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

12/06/2023

f75f36fa181e5887e81d40481d66b2f0.jpg

บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ในการประกอบการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ในการประกอบการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผา จำนวน 30 คน ณ ห้อง Tringning ศูนย์ ICT อ

07/06/2023

490798ffe94909e5c747dae5b3c86cf8.jpg

อบรมพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรฐกิจ BCG

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 1 จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรฐกิจ BCG เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อ

27/04/2023

6efcf24f62b1226a25864aa04a4248f3.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการ แก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 เพื่อให้นายจ้าง / เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล และชำระเงินสมทบกองทุนประ

22/04/2023

8a64b4e73709a82ed4be1b363d71b6f3.JPG

อบรมกลุ่มอาชีพ การจัดสวนเรียกทรัพย์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมกลุ่มอาชีพ การจัดสวนเรียกทรัพย์

05/11/2022

b24ca7e8ad1aef8f5238a8b2f87cc183.jpg

พมจ.มส. จัดอบรมผู้ช่วยคนพิการ

ระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี (24 ชั่วโมง) ผ่านระบบสื่อทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8

27/05/2022

5b2aa7460474f2e56771f0474e7d0634.jpg

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันเกมส์ E-sports RoV และ eFootball (Pes2022)

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันเกมส์ E-sports RoV และ eFootball (Pes2022) ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/04/2022

2afd64802374f7c104feaec32ce942ea.jpg

กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ

กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการรายงานผลการปฎิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)

02/12/2021

053d84033418e07e1b397d25594c8a6f.jpg

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การตัดต่อวิดีโอเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การตัดต่อวิดีโอเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับบุคลากรครู กศน. จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 25 คน

03/11/2021

7bf78e6133cc2678b4f2e8270e20736f.jpg

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ ด้วยการประยุกต์ใช้ Social Media

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ ด้วยการประยุกต์ใช้ Social Media สำหรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสร้างเงิน สร้างรายได้

10/08/2021

76dbc2ac51ebdedf2a6c6457b483068d.jpg

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

01/08/2021

96a3a11670d957f30946dc77406bc7e0.jpg

ศูนย์ประสานงานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม On Line ระบบ Zoom

ศูนย์ประสานงานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม On Line ระบบ Zoom ตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพเขต 1 กิจกรรมพัฒนาพี่เลี้ยง ระดับอำเภอ / ตำบล ของ 3 จังหวัด (เชียงใหม่

17/07/2021

e32469f39a0593f06af977682585f9bc.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)

09/07/2021

649de74255e08439bdc6e1840517a3b7.jpg

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

02/03/2021

5b73644b3a15133d25ba7c7b8ceb8673.jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

23/09/2020

43fc1625c9e588d6348a3cb51bd96ab8.jpg

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิตอลและการค้าออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิตอลและการค้าออนไลน์ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล

16/06/2020

442c1cf512de917b72ce94f9be91333d.jpg

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

12/03/2020

2db0d741f9faf4ca62f475d4b63ea80a.jpg

Title Author Hits ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งาน Microsoft Office ให้กับนักศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในระดับมัธยมศึกษาที

20/02/2020

1b23125df3feec7b8a761ee051b4deb8.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามละประเมินผลแห่งชาติ

20/12/2019

ec1b3428e03b0b2e88851a7bf3644117.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2 กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และให้ความรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

08/08/2019

06020b79ef7dfd0098f4798c2f56505b.jpg

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการจัดการสอนออนไลน์ THAI MOOC

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการจัดการสอนออนไลน์ THAI MOOC Google Classroom และ Moodle วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

14/06/2019

db412dceda071aac5d1ee035ab845a03.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการห้องอบรมแก่สมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับคนตาบอด ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 62 – 5 เมษายน 62 ณ ห้องอบรม Smart Room ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

05/04/2019

d81845b3e8fd1b74c84ce1d382660f25.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน บริการห้องอบรมแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม”การจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ”

12/03/2019

3b323e8e95671ac7e643dcb085c4ca61.jpg

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดแสดงนิทรรศการบทบาทของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

22/02/2019

cc018846b4d2e9b77af610e9eaad904b.jpg

ศูนย์ ICt แม่ฮ่องสอน บริการห้องอบรมแก่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์)"

25/01/2019

58729b3a5ec8803ce9e399d898658e1a.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการห้องอบรมแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสอบปฏิบัติ ทดสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการตำแหน่ง

21/12/2018

7b03c34ca0133972af369721c14c1c0b.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13/12/2018

b57d53003a916b51c33cf52886d55528.jpg

ศูนย์ ICT ให้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.

06/12/2018

c004ec21b0ee76dffc40c382e54a99ae.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการห้องอบรมแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาที่ปรึกษาการเงินภาคครัวเรือน สร้างความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชนสู่เครือข่ายการเงินชุมชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน

27/09/2018

c5a41f1c8a1615503274a7ff0722faee.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องอบรมแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกปฏิบัติการทางด้านการตลาดและเทคนิคการขาย ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

21/09/2018

4742f9378bb4b32220dced52b4c8564c.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีโอและภาพยนตร์ ด้วย SmartPhone รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ของโรงเรียนสุจริตเครือข่าย

19/09/2018

488c81f2973ccc43aca370f88349ae4c.jpg

ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ VTR และสื่อภาพยนตร์ ด้วย SmartPhone แก่วิทยากรแกนนำโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

16/09/2018

1ce54a3342c99ab2199921e640da1ee8.jpg

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนโครงการอบรมผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกให

06/08/2018

446faf01d765edd75f124be626a1a614.jpg

ศูนย์ ICT ให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC) ผ่านโปรแกรม Thai COC จังหวัดแม่ฮ่องสอน

19/07/2018

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park