อบรมสูงวัย ทันสมัย “เรียนรู้การใช้งานมือถือและแอพพลิเคชั่น”

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดอบรมสูงวัย ทันสมัย “เรียนรู้การใช้งานมือถือและแอพพลิเคชั่น” ให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ วิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โดยมีนางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการอบรม และมี นายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน เข้าพบปะกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครู วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park