เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน (GIS)

          เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน (GIS) โดยมีนางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการอบรม
เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park