สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park