โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู เข้ารับชมนิทรรศการ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 33 คน เข้ามาชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน
เมื่อวันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น.

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park