โรงเรียนพระปริยติธรรม เข้าชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

คณะครูและสามเณรโรงเรียนพระปริยติธรรม เข้าชมนิทรรศการในวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น. จำนวน 40 ราย ,เวลา 13.00 - 14.00 น. จำนวน 40 ราย

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park