พบกันครั้งที่ 9 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

พบกันครั้งที่ 9 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามรูปแบบการนำเสนอกิจกรรม ในวันที่ 4 กันยายน 2564

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park