พบกันครั้งที่ 10 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 พบกันครั้งที่ 10 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน (น้องเนย น้องณิชา น้องซาง) เพื่อติดตามรูปแบบการนำเสนอกิจกรรม ตามหัวข้อที่ทีม NonZ สนใจ โดยมีโค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษา

 
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park