นำเสนอโครงการ MHS TK DreamMakers 2564

       โครงการดี ๆ ที่ TK Park ร่วมกับทีม School of Changmakers และเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ทั่วประเทศ โครงการที่ช่วยสร้างการเรียนรู้มากมายให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ เปิดมุมมองที่กว้าง ลึก และละเอียด ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ได้กล้าคิด กล้าทำ เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น เข้าใจสังคม และสิ่งสำคัญ เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มองปัญหาประเด็นอย่างเป็นระบบ และพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่

 

กิจกรรมนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ แบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่

ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. กิจกรรมการนำเสนอผลงานของทีมที่เข้าร่วมโครงการ TK แจ้งเกิด ทีม Nonz จากแม่ฮ่องสอนโดยน้องณิชา น้องเนย น้องซาง ได้นำเสนอหัวข้อความแตกต่างระหว่างวัย โดยโค้ชพี่เอม พี่หมิว พี่หน่อยเข้าสังเกตการณ์

ช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ศรีสะเกษ และแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom

โครงการนี้ทำให้น้อง ๆ ทีม Nonz พบว่า

1.ความจริงแล้วผู้ปกครองไม่ได้ตั้งใจกดดันเราในเรื่องเรียนแต่เป็นความไม่เข้าใจกันในเรื่องเรียนระหว่างเรากับผู้ปกครองไม่เหมือนกัน อาจจะมีสาเหตุมาจากประสบการณ์ไม่เหมือนกัน

2.ได้เรียนรู้การแบ่งเวลา / บริหารเวลาในการจัดทำกิจกรรม ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม

3.ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้อื่น เรียนรู้มุมมองของผู้อื่น

.....สุดท้าย ท้ายสุดขอขอบคุณทาง TK Park และ Team School Of Changmakers มาก ๆ นะคะสำหรับโอกาสดี ๆ แบบนี้ค่ะ


 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park