กิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษา ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park