ร่วมงานถวายจองพารา เทียนเหง ทีเหง จั๊กจ่า ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมงานถวายจองพารา เทียนเหง ทีเหง จั๊กจ่า ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเนื่องในวันออกพรรษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ วัดจองคำ การบูชาจองพาราจะดำเนินการ วันขึ้น 15 เดือน 11 เพื่อแสดงถึงการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันออกพรรษา โดยจะมีการนำจองพาราบูชาตามบ้านและวัด พร้อมตกแต่งด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ผลหมากรากไม้ สนใจดูคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับจองพาราได้ที่ Thai PBS

 


  

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park