สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้จากการทำนา

          กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ด ต้องผ่านหลากหลายขั้นตอน จะมีขั้นตอนและคำศัพท์อะไรบ้าง เรียนรู้คำศัพท์จากการทำนา จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "คำศัพท์น่ารู้จากการทำนา" กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park