กิจกรรมบอร์ดเกม ICT ประจำเดือนกันยายน 2566 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์

           เรียนรู้ แยกแยะ ฝึกวินัย ในบอร์ดเกม ภารกิจแยกขยะพิทักษ์โลก จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สนใจเล่นบอร์ดเกม ติดต่อได้ที่เคาเตอร์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park