สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน จักจั่นกระดาษ

          เรียนรู้จากการทดลองและเกิดเสียงในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "จักจั่นกระดาษ" วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT  อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
.................................................................

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park