ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน

          บุคลากรศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเดิน -วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน โดยมี นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ ,นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ
นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ และ นางสาววรญา แสงเจิดฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเดิน -วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
หากใครว่างๆ ก็มาเดินด้วยกัน เพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
.................................................................

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park