สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้จากขยะ

ขยะ มีหลายประเภท ต้องแยก และทิ้งให้ถูกที่นะคะ
          เรียนรู้คำศัพท์ขยะชนิดต่างๆ จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "คำศัพท์น่ารู้จากขยะ" กิจกรรมจัดขึ้น
เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
.................................................................

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park