สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน รถขวดน้ำพลังงานลม

          เรียนรู้จากการทดลองและสร้างสรรค์จินตนาการ พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเองในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "รถขวดน้ำพลังงานลม"
วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park